Istorie Locala

Analize, interpretări, cronici, articole, note și recenzii de Alex Balog, Marian Barbu, George Băjenaru, Adrian Botez, Mircea Brenciu, Ada Cârstoiu, Petre Cichirdan, Paul Courget, Ioan Danilă, Daniel Deleanu, Doina Drăgan, Doina Drăguț, Ştefan Dumitrescu, Radu Enescu, Eugen Evu, Ovidiu Ghidirmic, Eva Halus, Dumitru Ichim, Ion Iorga-Simăn, Cezar Ivănescu, Charles T. Le, Jean-Michel Levenard, Alexandru Lungu, Constantin Manea, Nicolae Novac, Ion Părăianu, Marian Pătrașcu, Andrei Pogány, Constantin M. Popa, Marian Popa, Ion Popescu-Brădiceni, Emilia Popescu-Diculescu, Marin Popescu-Diculescu, Titu Popescu, Khalil Rais, Ion Rotaru, Nicolae Rusu, Gheorghe Săvoiu, Jawad Ben Serghini, Mircea Sever, Cecilia Sherban, Ion Soare, Dan Tărchilă, Mirela Teodorescu, Gheorghe Tomozei, T. Topoloveanu, Marian Ţaicu, Al. Florin Ţene, Geo Vasile, Andrușa R. Vătuiu, Mihail I. Vlad, Ion Radu Zăgreanu ș.a. 

 Editori: Al. Florin Țene, Andrușa R. Vătuiu

Florentin Smarandache și seducția polimorfismului  - Volumul poate fi vizualizat la https://drive.google.com/file/d/0B-G7vrM7m93sSHFoRE1ibTFFWTg/view?usp=sharing

 

Una dintre noile categorii fiscale, era aceea a negustorilor şi meseriaşilor care, în  schimbul unor taxe plătite vistieriei, primeau o autorizaţie de practică a profesiei, fără de care nu puteau face parte din nici o breaslă. O preocupare deosebită, o constituie evidenţa meseriaşilor şi negustorilor care formează categoria patentarilor.

La Drăgăşani, s-a cristalizat foarte de timpuriu un centru cu mare faimă viticolă, numeroşi fiind aceia care-şi doreau să aibă vie în Dealul Drăgăşanilor. Proprietarii, mai mari sau mai mici, au fost aceia care au menţinut şi ridicat faima podgoriei şi – implicit a calităţii vinurilor produse aci într-o competiţie despre care, îndeobşte, nu se aminteşte prea des.

Prezenţa râului Olt, ce a asigurat apa necesară oamenilor şi mai târziu - culturilor, a reprezentat o cale pe care primii locuitori au putut coborî din zona de munte, cu ambarcaţiuni uşoare sau cu plute. De-a lungul cursului de apă, s-a format de timpuriu un drum natural destul de lesnicios, fără prea multe obstacole, străbătut în aval şi în amonte de ciobani cu turmele lor, iar mai târziu - de negustori; lunca largă a Oltului, acoperită în bună parte de păşuni şi cu terenuri bune pentru cultura plantelor, terasele extinse şi dealurile joase, acoperite în mare parte de păduri, dar şi de luminişuri, cu păşuni pentru creşterea animalelor, cu frecvente porţiuni de „vie-pădure”, toate putând asigura hrana de care oamenii aveau nevoie, dar şi de adăpost în perioade de restrişte – au reprezentat factorii principali care au dus la popularea acestei zone. La începuturile locuirii, oamenii se mulţumeau cu vânatul, destul de abundent, iar în pădurile care acopereau mai mult de jumătate din teritoriu, găseau cu uşurinţă, ca şi în întreaga regiune înconjurătoare, fructe care asigurau şi completau hrana de care aveau nevoie. În păduri se vânau: bourul, zimbrul, ursul, mistreţul, cerbul, căprioara, iepurele - de la care se folosea carnea pentru hrană, iar blănurile şi pieile - pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Situaţia demografică. Date despre populaţia oraşului, ne sunt prezentate o sută de ani mai târziu, când Gh. Bucşenescu, subocârmuitorul plăşii Oltului, consemnează într-o statistică din decembrie 1832, că Târgul Drăgăşani avea 83 de familii, totalizând 378 suflete, dintre care 12 fac parte din clasa boierească, în serviciul cărora sunt 12 slugi şi 34 de ţigani, 240 din clasa de mijloc, având şi acestea 83 de slugi.

     

Atestările documentare ale satelor componente şi explicaţiile denumirilor. Despre existenţa oamenilor şi a aşezărilor pe teritoriul localităţii Drăgăşani şi în jur, mărturisesc vestigiile arheologice din neolitic, descoperite în zonă. Informaţii de ordin demografic, au fost consemnate  în documente, abia  în secolul al XVI lea şi, odată cu ele, date despre apartenenţa acestor aşezări  la diferite unităţi administrative.

a) Perioada interbelică

Partidele politice. Din iniţiativa primarilor liberali, în perioada interbelică, s-au înfăptuit în Drăgăşani numeroase şi semnificative obiective social-culturale: în 1919, se înfiinţează prima şcoală gimnazială ce purta numele „Gimnaziul Brătianu”, clădirea fiind amplasată pe un teren donat de Dinu Brătianu şi construit pe cheltuiala familiei; în 1925-1926, se construieşte un nou local de şcoală, pe cheltuiala fruntaşului liberal Gheorghe Luculescu, în amintirea fiicei sale decedate, localul fiind situat pe str. Carol, cunoscut sub denumirea de „Şcoala Geta”, astăzi Şcoala „Tudor Vladimirescu”. Din iniţiativa fruntaşilor liberali, în perioada interbelică s-au înfiinţat mai multe bănci pentru sprijinirea ţărănimii şi negustorilor din oraş: Banca Comerţului, Banca Viticolă, Banca Ţăranilor. Tot sub guvernări liberale, s-au construit localuri de şcoli primare la Momoteşti, Capul Dealului şi în oraşul propriu-zis - Şcoala „Nicolae Bălcescu”, demolată în urma cutremurului din 1977 şi reconstruită pe str. Sanda Nicoliţă. În 1921, se înfiinţează la Drăgăşani, din iniţiativă liberală, „Sfatul Negustorilor”, al cărui prim preşedinte a fost Iancu Râmniceanu. În 1928, ia fiinţă Unitatea Militară de Jandarmi, în actualul local.

Vineri, 10 Martie 2017 09:40

Drăgăşani - aspecte politice

Scris de

Subfiliala din Drăgăşani a Partidului Naţional Liberal (PNL) a luat fiinţă la scurt timp după întemeierea partidului pe plan naţional, din iniţiativa lui Dimitrie Simulescu, care se afla în relaţii de strânsă prietenie cu Ion Brătianu şi care în toate guvernările, a fost prefect de Vâlcea. Înainte de Primul Război Mondial, şef al organizaţiei drăgăşănene a fost Ştefan Filipescu, iar primar al oraşului - fratele acestuia, liberalul Gogu Filipescu. Printre fruntaşii liberali din plasa Oltul (Drăgăşani), în perioada antebelică, se numără personalităţi precum Ghiţă Teodorini, Iancu Mateescu, Costică Predescu, proprietarul Nae Petcu, angrosistul şi depozitarul de vinuri - Iancu Râmniceanu, avocatul Mişu Mihalescu ş.a. În timpul Primului Război Mondial, primar al oraşului a fost Gogu Filipescu. După decesul fraţilor Gogu şi Ştefan Filipescu, preşedinţia partidului a fost preluată de Mişu Mihalescu, iar ca primar interimar, a fost numit Marin Şerbănescu.

In noaptea de 15-16 august 1916, armata română a trecut la ofensivă de-a lungul Carpaţilor şi în numai câteva zile, trupele române au pătruns adânc în Transilvania  şi au eliberat oraşele Braşov, Sfântu Gheorghe, Gheorghieni, Miercurea-Ciuc şi Orşova. Evenimentele desfăşurate pe frontul dobrogean, neonorarea angajamentelor de către trupele aliate, au obligat comandamentul român să întrerupă ofensiva din Transilvania; presate de contraofensiva armatelor germane şi austro-ungare, mult superioare, au fost nevoite să se retragă. Lupte violente s-au desfăşurat în regiunea muntoasă, dar superioritatea numerică şi dotarea tehnică, au dat posibilitaea armatelor inamice să înainteze şi să ocupe, până la sfârşitul anului 1916, două treimi din suprafaţa ţarii, inclusiv capitala; şi, desigur, judeţul Vâlcea.

 

În judeţul Vâlcea, răscoala din 1907 nu a luat forme deosebit de grave, iar la Drăgăşani nu s-au înregistrat mişcări de amploare, chiar dacă zona se afla în imediata apropiere a unor focare de revoltă din judeţele Olt şi Romanaţi şi, desigur, nu departe de Laloşu – comuna vâlceană în care flacăra răscoalei a fost mai puternică.

Conform relatării prefectului de judeţ, la 14 martie 1907, în piaţa oraşului Drăgăşani a fost adunată multă lume, dar nu s-au înregistrat acte specifice răscoalei. Printre arestaţi, îl vom găsi, totuşi, pe Ilie Vătafu, originar din Drăgăşani, căruia i s-au dresat acte de trimitere în judecată la 25 martie, fiind înaintat de comandantul detaşamentului, la arestul preventiv. Nu se cunoaşte ce învinuiri i s-au adus. Agitaţie s-a înregistrat şi la Momoteşti (cartier al oraşului), deşi a fost mai mult o alarmă din partea arendaşului moşiei lui Ionel Brătianu, anume Ville,care s-a speriat de cele auzite; cerând măsuri preventive, el telegrafia insistent la Bucureşti: „Ţăranii ameninţă proprietatea şi viaţa mea; daţi-mi sprijin” (1907 în Vâlcea, 1974, 69). Într-o altă telegramă, cerea urgent armată, deoarece „am numai 10 soldaţi” (Ibidem).

Ești aici: Home Valcea