Istorie Locala

Valcea (31)

Miercuri, 12 Septembrie 2012 20:32

Strada AI. I. Cuza - 1920*

Scris de

          Este situată în zona centrală a oraşului, porneşte din partea de vest (str. G-ral Praporgescu) şi coboară în pantă uşoară spre str. G-ral Magheru.

          În anul 1876 „se numea Basarab, pornea de la colţul caselor foste Olănescu, pe la dosul caselor d-lui Dincă Slăvitescu, pe la casele d-lui Gheorghe Popescu, d-lui Constantin Georgescu şi va da în strada Brutarilor" (dosar nr. 11 / 5 / 1876). Din anul 1891, va purta numele „Doamna Florica" şi făcea parte din culoarea roşie.

          Acum „pornea din strada Dorobanţilor până în strada Radu de la Afumaţi (fosta str. Brutarilor, T.M.G.)" (dosar nr. 6 /1891).

Miercuri, 12 Septembrie 2012 20:27

Strada Principesa Maria – 1895

Scris de

          Prin adresa nr. 3209/1895 şi sentinţa nr. 385/1895 aTribunalului Districtului Vâlcea şi prin Procesul Verbal nr. 4350 din 17 octombrie 1895, preşedinte dl. Gr.I. Călinescu, membru de şedinţă, preşedinte dl. N.R. Căpăţâneanu, hotărăsc exproprierea terenurilor de 316,40 mp aflat în posesia Gării Râmnicu-Vâlcea şi 1071 mp de la dl. Petre Seltea pentru deschiderea unei noi străzi care va purta numele de „Prinţesa Maria" (dosar nr. 3 / 1897). Conform sentinţei nr.11941 din aprilie 1897, „strada pornea din peronul gărei oraşului în prelungirea str. Călăraşi cu centrul pieţii din oraş". Serviciul Tehnic al Comunei Urbane Râmnicu-Vâlcea face cunoscut Primăriei cu adresa nr. 202/1 iulie 1897, că strada Principesa Maria va avea o lăţime de 18 m. Din anul 1899 există schiţa de plan pentru suprafaţa expropriată şi măsurile ce s-au luat pentru pavarea str. Principesa Maria începând din str. Radu de la Afumaţi până la Gară cu bolovani de râu, lucrare executată de antreprenorul Şerban Ilieuşi,cu adresa nr. 7956/1899.

Miercuri, 12 Septembrie 2012 20:22

Strada Ştirbei Vodă – 1904

Scris de

 

          Strada, în anul 1876, o găsim cu numele de „Brutarilor" şi făcea parte din culoarea roşie. „Începea de la Otelul d-lui Anastasie Leculescu (decedat) pe lângă «Moara Bocănoaia» până la «Bariera de la Nisipi»" (dosar nr. 11/5/5/ 1876).

          Strada, din 1887, purta numele de „Călăraşi", pentru ca din anul 1904 să poarte numele Domnitorului Barbu Ştirbei, care în luna august a anului 1850 a dat, hrisovul domnesc nr. 1355 de înfiinţare a unei grădini publice pentru preumblarea obştii'', ce va purta numele de „Parcul Zăvoiu".

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Miercuri, 12 Septembrie 2012 20:17

Strada Matei Basarab - 1913*

Scris de

 

          Într-un dosar din 1920, s-a găsit o cerere în care este menţionat primul nume al acestei străzi care a fost deschisă pe pământul d-lui. „Meiţă Enescu".

          La data de 24 august 1920, Primăria face o evaluare a străzii şi se constată că practic era de nefolosit datorită şanţurilor şi a multor aluviuni, fiind complet deteriorată. Va lua măsuri urgente de amenajare din nou a străzii, pavarea a fost făcută de Ion Baniţă, (dosar nr. 29 /1920).

 

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Miercuri, 12 Septembrie 2012 20:03

Strada Viitoru -1896 *

Scris de

          Apare ca stradă nouă, începând din anul 1896, în catagrafia străzilor din anul 1899, strada Viitorului fostă Regele Carol al II-lea, „începea din str. Radu de la Afumaţi casele Solz, mergea înainte până dă în str. Speranţa".

          Pe partea stângă „începea de la nr. 2 Spitalul Judeţean şi se termina la nr. 4 al casei Solz".

          Pe partea dreaptă nu avea case (dosar nr. 138/1899).

 

          Din anul 1920, va purta numele eroului Lt. Barbu Epure (dosar nr. 26 /1920).

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Miercuri, 12 Septembrie 2012 19:57

Strada Toţi Sfinţii - 1876*

Scris de

          Este cunoscută cu acest nume din anul 1876, luna februarie 23. Făcea parte din culoarea roşie şi începea „de sub Dealul Capela de lângă casele dl. Atanasie Protopopescu, dl. T. Georgescu, Petre Sinescu, până în str. Traian lângă casele preotului Ceculescu şi dl. Costică Păltineanu”.

          Într-un document din 13 iunie 1900, care face parte din arhiva Bisericii Toţi Sfinţii intitulat „act pentru stingere de embatic (contract de închiriere) între semnatarii Preotul Ion Ceculescu de o parte şi dl. Preot Melete Răiuţ, paroh, Vasile Popilian, în calitate de Epitrop al Bisericii parohiale Toţi Sfinţii, din acest oraş, Râmnicu-Vâlcea", Preotul Ion Ceculescu, renunţă la embaticul asupra locului şi al casei ... „Emhaticul asupra locului situat în colţul dintre stradelele Traian şi Toţi Sfinţii, proprietate a Bisericii Toţi Sfinţii, care este supus retragerii în ambele stradele conform planului de aliniere ale oraşului, cum şi că imobilul situat pe acest locu (casele cele mari din faţa stradei Traian) s-a degradat prin vechime căzând zidul care dă în strada Toţi Sfinţii, rămânând numai nişte camere mici din curte care servea ca dependinţe la corpul principal".

Miercuri, 12 Septembrie 2012 19:46

Strada Tabaci - 1876*

Scris de

          Vechea stradă era calea de trecere a carelor şi căruţelor spre Olt şi dincolo de el, era despărţită de râul Râmnic (Olăneşti) de locul unde se organizau târgurile de săptămână.

          Strada Tabaci se afla în apropierea Pieţii şi era locuită de tot felul de oameni, cu cele mai diverse meserii şi ocupaţii. Dacă în capul străzii, dinspre strada Traian era o cârciumă, acolo unde strada făcea un ocol spre nord, ce da în strada Călăraşilor, îşi ducea viaţa, frumoasă şi fructuoasă, o grădiniţă de copii la nr. 23, care era condusă de directoarea Lucreţia Iordănescu. Această grădiniţă a fost înfiinţată în anul 1919-1920, în localul închiriat de la domnul Ilie Georgescu (dosar nr. 1 / 1924), în anul 1876, la întrunirea Consiliului Comunal s-a hotărât ca străzile să facă parte din diverse culori, astfel „Strada TABACI va face parte din culoarea albastră şi „începea de la casele domnului Vasile Dumitru, trecea peste «Iazul Morilor» pe un pod de piatră până la «Răul cel Mare» (râul Râmnic, T.M.G.), până la casele foste ale răposatei Dina Brutăreasa (dosar 11/5 februarie 23 /1876). In anul 1891, poliţaiul oraşului, C. Economu, înaintează Primăriei adresa nr. 4920 din 3 decembrie prin care propune ca străzile oraşului să fie împărţite pe culori pentru uşurarea controlului. Strada Tabaci făcea parte din culoarea roşie şi începea din str. Traian până în strada Călăraşi” (dosar nr. 6 / 1891).

Miercuri, 12 Septembrie 2012 19:23

Strada Abatorului -1899*

Scris de

          Primele informaţii pe care le deţinem despre această stradă le avem din anul 1876.

          Consiliul Urbei Râmnicu Vâlcea, în luna februarie 23, se întruneşte în sesiune extraordinară, în care „fixează numele «stradelelor» aşa cum se găseşte în toate oraşele. La vremea respectivă stradela purta numele de „Oltului".  Începea „de la Otelul dlui Ion G. Temelie in jos pe la dl. Gheorghe Marinescu pe uliţă înainte pe la dl. Păun Vlădescu, până la marginea Oltului, pe lângă casele Poştei” (dosar nr. 11/5/1876).

          Începând cu anul 1899, strada făcea parte din circumscripţia nr. 4 şi „începea din str. Călăraşilor, rampa căii ferate Râmnicul Vâlcii - Corabia (dată în exploatare în anul 1887, T.M.G.). Mergea pe lângă Abatorul Comunal (construit din lemn în anul 1894, în anul 1914 este construit noul abator pe proprietatea Cpt. G. Zăricescu, antreprenorul construcţiei a fost A. Copetti. Costul lucrării a fost de 39.900 lei, (T.M.G ) până da în casele dlui. Angelescu, la Oii.

Miercuri, 12 Septembrie 2012 19:10

Strada Gării - 1899*

Scris de

          Această stradă făcea legătura cu staţia de C.F.R. din Bulevardul Tudor Vladimirescu, arteră principală de circulaţie la vremea aceea. Strada făcea parte din circumscripţia nr. 5 şi începea „Bulevardul Tudor Vladimirescu până în faţa Gării .

          Pe partea stângă „începea cu nr. 2 al casei D. N. Ghiţescu, continuând pe aceeaşi parte din casă în casă, până inclusiv la nr. 6 al staţiei C.F.R.

          Pe partea dreaptă „începea cu nr. 1 al casei Carol Eitel şi se termina la nr. 5, casa Surcel . Pe stânga avea 5 case şi pe dreapta 3. (dosar nr. 138/1899).

          În anul 1920, strada îşi va schimba numele în „Strada Maior Vasile Popescu (dosar nr. 26/1920).

 

Resurse: GHERGHINA, Titi Mihai. Imagini citadine din Râmnicul de odinioară. Râmnicu Vâlcea, Editura Almarom, 2007

Miercuri, 12 Septembrie 2012 19:06

Strada Sfântul Gheorghe -1898*

Scris de

 

          În anul 1898, se fac mai multe exproprieri de pământ pentru deschideri de noi străzi, cerute de dezvoltarea rapidă a oraşului. în acest an una din noile străzi va purta numele de „Sfântul Gheorghe" (dosar nr. 4 / 1898).

          În ziua de 6 octombrie a anului 1899, în Sesiunea Consiliului Orăşenesc se stabilesc numele celor 20 de străzi şi a celor 8 cătune care intră în componenţa oraşului. Au fost împărţite în 8 circumscripţii (dosar nr. 138/1899).

Ești aici: Home Valcea Valcea