Istorie Locala

de Felix SIMA

ROMÂNIA PITOREASCĂ

(Texte reproduse după ediţia integrală, alcătuită de Valeriu Râpeanu, publicată la Editura BLASSCO, 2006)

În Vâlcea

Pe la nămiezi pornim înainte pe şoseaua netedă, care taie de-a curmezişul dealurile ce se lasă din poalele Parângului şi se întind buziş între Olteţ şi Olt, până în câmpiile Romanaţilor. Văi şi coline sunt înecate de soarele arzător de iuliu şi nici o abureală de vânt. Iarba şi tufele prăfuite de pe marginea drumului pălesc, ca bătute de pară. În depărtare, miriştile scânteiază. Pe imaşurile dezvălite, oile stau grămadă, cu botul în pământ, înghesuite una într-alta, ca să-şi ţie umbră. Crâmpei de nor nu se zăreşte – tot cerul pare că arde deasupra noastră. Aerul tremură de zăpuşeală şi ochii ne dor de atâta lumină. Într-un nor de praf şi urmăriţi de o droaie de câini care ne asurzesc, străbatem satul Fometeşti, aşezat la curmătura dealului Gurguiata, în spatele muntelui Slătioara – şi pe la toacă ajungem în târguşorul Horez, aşternut pe opcina Urşanilor, cu dughenile lui mici, aşezate de-o parte şi de alta, pe-o singură uliţă. Mai mergem o jumătate de ceas printre dealuri acoperite de păduri şi sosim la mănăstirea Horez, întemeiată de familia Brâncovenilor către sfârşitul veacului al şaptesprezecilea.

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Afişez elemetele după tag: Alexandru Vlahuţă Vâlcea