Istorie Locala

Marți, 28 August 2012 15:04

Vâlcea - Mânăstirea Turnu

Amplasată la poalele Muntelui Cozia, pe malul Oltului, Mânăstirea Turnu continuă o veche sihăstrie din secolul al XIV-lea, anterioară ctitoriei lui Mircea cel Bătrân de la Cozia, primind numele de la un fost turn masiv, construită în secolul al II-lea de legiunile romane, campate în Castrul „Arutela”, pe stânca numită „Piscul lui Teofil”.

Publicat în Valcea

Vestigiile arheologice atestă locuirea zonei Vâlcii încă din paleoliticul mijlociu. Descoperirile de la Bugiuleşti (comuna Tetoiu) au dovedit cu strălucire acest lucru; cercetările ulterioare au pus în evidenţă faptul că viaţa a continuat fără întrerupere în spaţiul vâlcean, până la formarea primelor aşezări şi apoi a unităţilor administrative. „Strămoşii noştri, daci sau geţi, locuiau acest pământ cu optsprezece veacuri  î. Ch.” 1.  Totuşi, nici „documentele epigrafice nu ne-au transmis niciun nume de sat dacic sau roman de pe teritoriul actualei Oltenii” 2. Rezultatele cercetărilor de specialitate confirmă, însă, existenţa a numeroase aşezări umane bine locuite, unele chiar în straturi suprapuse, din diferite epoci.

Publicat în Valcea
Luni, 25 Iunie 2012 15:08

Vâlcea în Epoca romană

Foto: Castrul Arutela

Prezenţa romană pe teritoriul judeţului Vâlcea este atestată încă din perioada războaielor purtate de Traian împotriva lui Decebal. Această regiune a jucat un rol important în contextul pregătirii celei de-a doua campanii romane pentru supunerea regelui dac.

Campania romană de pe Valea Oltului organizată în contextul războaielor dacice. Pentru cel de-al doilea război (desfăşurat între anii 105-106), Traian (98-117) a conceput un plan strategic în care a integrat şi un corp expediţionar ce trebuia să înainteze de-a lungul Oltului. Concentrarea trupelor pentru acest corp a avut loc în zona de deschidere a Văii Oltului, în dreptul actualei localităţi Stolniceni.

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Afişez elemetele după tag: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010