Istorie Locala

Vineri, 14 Februarie 2020 12:43

Bisericile-bordei din Oltenia

Doru Căpătaru 

«Catagrafia Episcopiei Râmnicului de la 1845, episcopie care avea sub ocârmuire judeţele Olteniei din vechea împărţire administrativ-teritorială - respectiv Romanaţi, Dolj, Mehedinţi, Vâlcea - consemnează în zonele de sud ale fostului judeţ Dolj un număr de 11 biserici bordei, din care 8 în plasa Câmpul şi 3 în plasa Balta, menţionându-se pentru fiecare modelul construcţiei – bordei în pământ sau simplu bordei.» 

Miercuri, 12 Februarie 2020 09:30

Brezoi/ Vâlcea: Din istoricul mineritului

Gheorghe Efrim

Fr. Schwanz: spălătoriile de aur adună necontenit firișoare de aur, pe care le predau în fiecare an la domnie

Petre Purcărescu

Istoria orașului domnesc Râmnicu, așezat pe terasa malului drept al bătrânului Olt, la confluența cu râul Râmnic, la răscruce de drumuri, oraș ce a viețuit cu dârzenie împotriva vicisitudinilor vremurilor și a renăscut de fiecare dată din propria cenușe, este foarte frământată.

Bogdan Aleca

”Am făcut personal o comparaţie îmbucurătoare între libertatea de acum şi teroarea observată într-o zi de votare sub regim “istoric”, când votanţii erau îndreptaţi la ieşire printr-un gard de unde se scosese[ră] câteva uluci; când omul se pleca sub lanţul ulucii să trecă pe sub el, doi bătăuşi, la semn, tăbărau cu ciomegele.”

Tiberiu M. Pană

Moto: „Nu, istoria face la rândul ei   pe oameni şi   plămădeşte   destinul   lor,   istoria   anonimă, profundă şi adesea tăcută, al cărui nedefinit, dar imens domeniu a sosit momentul să îl abordăm”.   (Fernand Braudel)

 „...pământul mănos,cu şesuri întinse şi bogate, îndeamnă la agricultură şi creşterea vitelor, (. . .) fierul şi cărbunele îndreaptă spre viaţă industrială” (Giurescu, 1974, 9).

Veniamin Micle

”O parte din venituri se consuma la curtea banului din Craiova, caracterizată prin lux şi mulţimea personalului, rivalizând cu cea domnească, pe care uneori o depăşea...”

Gospodăria Agricolă Colectivă „1 Mai” și Gospodăria Agricolă Colectivă ,,Drumul belşugului”...

«Sâmbătă, 17 februarie 1968, a avut loc adunarea activului de partid şi de stat pentru constituirea Comitetului judeţean de Partid Vâlcea şi a Consiliului popular Judeţean Provizoriu. Biroul Comitetului Judeţean Vâlcea avea în componenţă pe următorii tovarăşi:

Page 2 of 2
Ești aici: Home Recomandarile bibliotecarului Articole filtrate după dată: Februarie 2020