Istorie Locala

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  „EUGEN LOVINESCU”  FĂLTICENI

 

Str. Republicii, nr. 14; Tel: 0230542478: mail: biblioteca@falticeni.ro

CENTRU SPIRITUAL AL COMUNITĂŢII

Biblioteca a luat fiinţă în cadrul Muzeului Fălticenilor întemeiat de Vasile Ciurea în anul 1914, cu menirea iniţială de colecţionare a publicaţiilor (cărţi, reviste, manuscrise, fotografii, documente, albume, scrisori, telegrame şi note personale) ale scriitorilor originari din partea locului, toate provenind din donaţii.

În anul 1921 biblioteca deţinea peste 4000 de astfel de publicaţii.

Între donatori, amintim pe:

Nicu Gane, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu, Mihail Sadoveanu, Serafim Ionescu, Vasile Savel, Ion Dragoslav, familia Tatos, Academia Română, Fundaţia Regele Ferdinand I, Primăria oraşului şi Prefectura.

Marți, 15 Octombrie 2013 10:21

Gara CFR Burdujeni Suceava

Scris de

 

DSCN49171

 

Gara CFR Burdujeni Suceava

CFR (Romanian Railways) Burdujeni Railway Station Suceava

 

Gara CFR Burdujeni Suceava se află pe strada Nicolae Iorga nr. 7 Suceava. A fost construită de statul român în perioada 1892-1902 în satul Burdujeni (astăzi cartier al Sucevei). Nodul feroviar era de o importanţă majoră, fiind la acea vreame chiar la graniţa dintre regatul României şi Imperiul Austro-Ungar. Comparabilă ca amploare doar cu marile gări din Transilvania şi Banat, gara Burdujeni este cea mai mare gară din fostele Principate şi prezintă marele avantaj de a se fi putut păstra total nealterată până în zilele noastre.

Gara CFR Burdujeni Suceava a fost inclusă în Lista monumentelor istorice din județul Suceava, elaborată în anul 2004, având codul SV-II-m-B-05470.

centrul de informare

 

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava /

 

 National Centre for Information and Tourism Promotion Suceava

 

 

Scurtă prezentare

CNIPT Suceava se găseşte in mun. Suceava,  str. Mitropoliei nr.4,  langa biblioteca I. G. Sbiera.

Date de contact:

Tel/fax: 0230 551241; 0330803124

Web: www.turism-suceava.ro

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Obiectiv general al CNIPT Suceava:

Creșterea atractivității județului Suceava ca destinație turistică  

Marți, 15 Octombrie 2013 09:51

Casa de Cultură a sindicatelor Suceava

Scris de

Casa de Cultură a sindicatelor Suceava

 

House of Culture Suceava

 

 

 

            Casa de Cultură din Suceava, cunoscută anterior sub denumirea de Centrul de creație și cultură socialistă „Cântarea României”, este o clădire construită în perioada 1965-1969 în municipiul Suceava pentru a servi ca lăcaș de cultură al orașului. Clădirea a fost proiectată de Nicolae Porumbescu (1919-1999), figură proeminentă a arhitecturii românești, autor al unui număr impresionant de clădiri civice și publice din perioada anilor 1960-1990. Clădirea este asemănătoare cu cea din Baia Mare, fiind concepută într-o manieră modernă. Ea are trei etaje, parter, demisol plus mansardă.

Marți, 15 Octombrie 2013 09:47

Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava

Scris de

Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava

 

Prima bibliotecă publică a oraşului Suceava a fost inaugurată la 12 decembrie 1923, purtând titulatura de Bibliotecă Centrală a Sucevei. Oricum, înainte de această dată au existat micile biblioteci ale societăţilor "Şcoala Română", "Clubul Român", "Reuniunea muzical-dramatică Ciprian Porumbescu", "Casa Naţională", precum şi a Liceului "Ştefan cel Mare". De asemenea, cărturarii suceveni Simion Florea Marian, membru al Academiei Române, şi Vasile Bumbac aveau cele mai bogate biblioteci particulare din oraş. În acest context, iniţiativa întemeierii unei biblioteci publice "centrale" în Suceava şi a unor filiale, "cabinete de lectură", "case de citire" în perimetrul judeţului a aparţinut Societăţilor culturale "Şcoala Română" şi "Casa Naţională". Faptul apare menţionat în "Raport asupra activităţii comitetului Societăţii "Şcoala Română" din 4 octombrie 1913 "31 ianuarie 1920", dat în adunarea generală din 11 ianuarie 1920 şi tipărit de "Şcoala Română" în 1923. Astfel, din veniturile celor două societăţi au fost alocate fonduri importante, achiziţionându-se, pentru început, o serie de cărţi româneşti de la profesorii A. Daschevici şi N. Tarasievici.

Marți, 15 Octombrie 2013 09:43

Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare” Suceava

Scris de

Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare” Suceava

 

La 4 septembrie 1860, ca urmare a eforturilor şi solicitărilor românilor bucovineni de a avea şcoli în limba română, s-a inaugurat la Suceava, prin Ordinul nr.14805 al Ministerului Învăţământului din Austria, "Gimnaziul superior greco-oriental" care, la 2 ianuarie 1919, devine Liceul "Ştefan cel Mare". Astfel, actul de naştere al colegiului de astăzi are data 4.09.1860. Începând cu anul şcolar 1881-1882, ia fiinţă prima clasă cu predare integrală în  limba română.Impunătoarea clădire a fost ridicată la sfârşitul secolului trecut pe locul Pieţii de lemne. Iniţial, liceul a funcţionat în clădirea Primăriei (lângă Biserica Sf. Dumitru, azi Liceul de artă). În anul 1895 s-a inaugurat actualul local - o construcţie solidă, cu două etaje, cu frontonul spre stradă. Masiva construcţie a actualului Colegiu Naţional „Ştefan  cel Mare”, asemănătoare cu impunătoarea clădire a Universităţii din Cernăuţi, este construită din piatră şi cărămidă şi atrage atenţia prin sobrietate, echilibru şi simplitate.

Luni, 14 Octombrie 2013 15:49

Hanul Domnesc Suceava

Scris de

 

Hanul Domnesc Suceava

 

Monument istoric şi cea mai veche clădire civilă medievală păstrată în oraşul Suceava, construit la începutul secolului al XVII-lea, a fost destinat găzduirii unor dregători străini, oaspeţi de seama si mari negustori.

Odată cu ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic in 1775, Hanul Domnesc îşi schimba destinaţia, devenind casă de vânătoare pentru membrii familiei imperiale.

În 1962 a fost restaurat de la nivelul pivniţei până la acoperiş, urmărindu-se reconstituirea elementelor de arhitectură interioară de la parter, în fosta bucătărie a hanului, pe locul cuptorului, s-a ridicat un altul, inspirat din cuptoarele moldoveneşti.

Luni, 14 Octombrie 2013 14:39

Catedrala Catolică din Baia

Scris de

 

catedrala baia

 

Catedrala Catolică din Baia

The Catholic Cathedral from Baia

 

             Catedrala Catolică din Baia a fost o biserică romano-catolică construită la Baia în anul 1410 din porunca domnitorului Alexandru cel Bun. Ea a fost ruinată încă din secolul al XVIII-lea, ca urmare a decăderii localității și a părăsirii sale de credincioșii catolici. După cel de-al Doilea Razboi Mondial, fosta Catedrală Catolică din Baia a fost vandalizată de localnici, din ea nemairămânând în prezent decât niște ruine.

 

Biserica catolică cu hramul "Sfânta Fecioară Maria" din Baia a fost construită la începutul secolului al XV-lea din porunca voievodului Alexandru cel Bun (1400-1432), a cărui primă soție, Margareta, era de neam polonez și de religie catolică. Alexandru cel Bun s-a căsătorit prin 1393-1394 cu Margareta, fiica palatinului Ștefan din Losontz din Transilvania. Construirea bisericii de către domnitor era un gest de curtoazie față de vecinii săi polonezi. Biserica "Sf. Fecioară" din Baia a devenit cea mai mare biserică catolică din Moldova de atunci, ea îndeplinind și funcțiunea de catedrală episcopală.

Luni, 14 Octombrie 2013 13:43

Muzeul Bucovinei

Scris de

Muzeul Bucovinei

 

Muzeul Sucevei a luat fiinţă în 1895 şi a căpătat statut de persoană juridică la 4 Ianuarie 1900. Colecţiile sale s-au format atât în urma lucrărilor de degajare a Cetăţii de Scaun, de pământul şi molozul depus de-a lungul timpului, dar şi de descoperirile anterioare, cât şi în urma unor donaţii ale locatarilor oraşului.

În primii ani de existenţă Muzeul Sucevei a avut mai multe sedii: o chilie de la Sfântul Ioan, cazarma Jandarmilor, Liceul de fete, Cafeneaua Armenească, sediul primăriei, pentru ca după primul război mondial să fie amenajat în Localul Casei Naţionale, în care a funcţionat până în 1967.

Luni, 14 Octombrie 2013 13:36

Muzeul de Stiințele Naturii

Scris de

Muzeul de Stiințele Naturii

 

Amplasat intr-o clădire situată la marginea Parcului Central al Municipiului Suceava, Muzeul de Științele Naturii merită vizitat de orice turist.

La intrarea în muzeu, vizitatorul este întâmpinat de un mic grupaj acvaristic și de un mic stand cu obiecte de podoabe din pietre semiprețioase, obiecte din ceramica, pliante,vederi dar si alte publicații editate de muzeu.

Primul component îl constituie Pământul, căruia i se face o biografie geologică. Sala Cristalelor este apreciată ca fiind o mare atracție pentru public, aceasta prezentând cele mai frumoase și valoroase eșantioane de flori de mina existente în patrimoniul muzeului.

Page 1 of 9
Ești aici: Home Suceava