Istorie Locala

Suceava (30)

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ  „EUGEN LOVINESCU”  FĂLTICENI

 

Str. Republicii, nr. 14; Tel: 0230542478: mail: biblioteca@falticeni.ro

CENTRU SPIRITUAL AL COMUNITĂŢII

Biblioteca a luat fiinţă în cadrul Muzeului Fălticenilor întemeiat de Vasile Ciurea în anul 1914, cu menirea iniţială de colecţionare a publicaţiilor (cărţi, reviste, manuscrise, fotografii, documente, albume, scrisori, telegrame şi note personale) ale scriitorilor originari din partea locului, toate provenind din donaţii.

În anul 1921 biblioteca deţinea peste 4000 de astfel de publicaţii.

Între donatori, amintim pe:

Nicu Gane, Artur Gorovei, Eugen Lovinescu, Mihail Sadoveanu, Serafim Ionescu, Vasile Savel, Ion Dragoslav, familia Tatos, Academia Română, Fundaţia Regele Ferdinand I, Primăria oraşului şi Prefectura.

Marți, 15 Octombrie 2013 09:51

Casa de Cultură a sindicatelor Suceava

Scris de

Casa de Cultură a sindicatelor Suceava

 

House of Culture Suceava

 

 

 

            Casa de Cultură din Suceava, cunoscută anterior sub denumirea de Centrul de creație și cultură socialistă „Cântarea României”, este o clădire construită în perioada 1965-1969 în municipiul Suceava pentru a servi ca lăcaș de cultură al orașului. Clădirea a fost proiectată de Nicolae Porumbescu (1919-1999), figură proeminentă a arhitecturii românești, autor al unui număr impresionant de clădiri civice și publice din perioada anilor 1960-1990. Clădirea este asemănătoare cu cea din Baia Mare, fiind concepută într-o manieră modernă. Ea are trei etaje, parter, demisol plus mansardă.

Marți, 15 Octombrie 2013 09:47

Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava

Scris de

Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava

 

Prima bibliotecă publică a oraşului Suceava a fost inaugurată la 12 decembrie 1923, purtând titulatura de Bibliotecă Centrală a Sucevei. Oricum, înainte de această dată au existat micile biblioteci ale societăţilor "Şcoala Română", "Clubul Român", "Reuniunea muzical-dramatică Ciprian Porumbescu", "Casa Naţională", precum şi a Liceului "Ştefan cel Mare". De asemenea, cărturarii suceveni Simion Florea Marian, membru al Academiei Române, şi Vasile Bumbac aveau cele mai bogate biblioteci particulare din oraş. În acest context, iniţiativa întemeierii unei biblioteci publice "centrale" în Suceava şi a unor filiale, "cabinete de lectură", "case de citire" în perimetrul judeţului a aparţinut Societăţilor culturale "Şcoala Română" şi "Casa Naţională". Faptul apare menţionat în "Raport asupra activităţii comitetului Societăţii "Şcoala Română" din 4 octombrie 1913 "31 ianuarie 1920", dat în adunarea generală din 11 ianuarie 1920 şi tipărit de "Şcoala Română" în 1923. Astfel, din veniturile celor două societăţi au fost alocate fonduri importante, achiziţionându-se, pentru început, o serie de cărţi româneşti de la profesorii A. Daschevici şi N. Tarasievici.

Marți, 15 Octombrie 2013 09:43

Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare” Suceava

Scris de

Colegiul Naţional „Ştefan Cel Mare” Suceava

 

La 4 septembrie 1860, ca urmare a eforturilor şi solicitărilor românilor bucovineni de a avea şcoli în limba română, s-a inaugurat la Suceava, prin Ordinul nr.14805 al Ministerului Învăţământului din Austria, "Gimnaziul superior greco-oriental" care, la 2 ianuarie 1919, devine Liceul "Ştefan cel Mare". Astfel, actul de naştere al colegiului de astăzi are data 4.09.1860. Începând cu anul şcolar 1881-1882, ia fiinţă prima clasă cu predare integrală în  limba română.Impunătoarea clădire a fost ridicată la sfârşitul secolului trecut pe locul Pieţii de lemne. Iniţial, liceul a funcţionat în clădirea Primăriei (lângă Biserica Sf. Dumitru, azi Liceul de artă). În anul 1895 s-a inaugurat actualul local - o construcţie solidă, cu două etaje, cu frontonul spre stradă. Masiva construcţie a actualului Colegiu Naţional „Ştefan  cel Mare”, asemănătoare cu impunătoarea clădire a Universităţii din Cernăuţi, este construită din piatră şi cărămidă şi atrage atenţia prin sobrietate, echilibru şi simplitate.

Luni, 14 Octombrie 2013 15:49

Hanul Domnesc Suceava

Scris de

 

Hanul Domnesc Suceava

 

Monument istoric şi cea mai veche clădire civilă medievală păstrată în oraşul Suceava, construit la începutul secolului al XVII-lea, a fost destinat găzduirii unor dregători străini, oaspeţi de seama si mari negustori.

Odată cu ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic in 1775, Hanul Domnesc îşi schimba destinaţia, devenind casă de vânătoare pentru membrii familiei imperiale.

În 1962 a fost restaurat de la nivelul pivniţei până la acoperiş, urmărindu-se reconstituirea elementelor de arhitectură interioară de la parter, în fosta bucătărie a hanului, pe locul cuptorului, s-a ridicat un altul, inspirat din cuptoarele moldoveneşti.

Luni, 14 Octombrie 2013 13:43

Muzeul Bucovinei

Scris de

Muzeul Bucovinei

 

Muzeul Sucevei a luat fiinţă în 1895 şi a căpătat statut de persoană juridică la 4 Ianuarie 1900. Colecţiile sale s-au format atât în urma lucrărilor de degajare a Cetăţii de Scaun, de pământul şi molozul depus de-a lungul timpului, dar şi de descoperirile anterioare, cât şi în urma unor donaţii ale locatarilor oraşului.

În primii ani de existenţă Muzeul Sucevei a avut mai multe sedii: o chilie de la Sfântul Ioan, cazarma Jandarmilor, Liceul de fete, Cafeneaua Armenească, sediul primăriei, pentru ca după primul război mondial să fie amenajat în Localul Casei Naţionale, în care a funcţionat până în 1967.

Luni, 14 Octombrie 2013 13:36

Muzeul de Stiințele Naturii

Scris de

Muzeul de Stiințele Naturii

 

Amplasat intr-o clădire situată la marginea Parcului Central al Municipiului Suceava, Muzeul de Științele Naturii merită vizitat de orice turist.

La intrarea în muzeu, vizitatorul este întâmpinat de un mic grupaj acvaristic și de un mic stand cu obiecte de podoabe din pietre semiprețioase, obiecte din ceramica, pliante,vederi dar si alte publicații editate de muzeu.

Primul component îl constituie Pământul, căruia i se face o biografie geologică. Sala Cristalelor este apreciată ca fiind o mare atracție pentru public, aceasta prezentând cele mai frumoase și valoroase eșantioane de flori de mina existente în patrimoniul muzeului.

Luni, 14 Octombrie 2013 13:32

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

Scris de

Forumul Democrat al Germanilor din Bucovina

Democratic Forum of Germans in Bukovina

 

Adresa: str. Amenească nr. 16A, Suceava, jud. Suceava; 

Datare: În august 1990 a luat ființa la Suceava

Forumul Democrat al Germanilor din România este organizaţia prin intermediul căreia comunităţile cetăţenilor români de etnie germană participă la viaţa politică din România.

Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene

Bukovina Traditions Support Centre

 

Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene a fost inaugurat cu câteva zile înainte de Sărbătorile Pascale, pe 25 aprilie 2013, în Municipiul Suceava. Acesta este primul centru de promovare a tradițiilor populare din județ, clădirea folosită este nouă și va fi utilizată atât ca spaţiu expoziţional, educativ, cât şi ca destinaţie turistică.

Clădirea Centrului pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene este construită pe Strada Universităţii, în apropierea Patinoarului Areni. Aceasta are un demisol, parter, două etaje şi mansardă şi este prevăzută cu lift.

Palatul Administrativ din Suceava

 

Palatul Administrativ din Suceava este o clădire în stil baroc construită între anii 1903-1904 în municipiul Suceava pentru a servi ca sediu autorităţilor administrative ale oraşului. Ea se află situată în centrul oraşului, pe Strada Ştefan cel Mare nr. 36.

Acest edificiu a fost inclus, sub denumirea de „Clădirea administrativă a oraşului azi Prefectura şi Consiliul Judeţean Suceava”, pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2004.

În prezent, în această clădire funcţionează Instituţia Prefectului şi Consiliul Judeţean Suceava.

Page 1 of 3
Ești aici: Home Suceava Suceava