Istorie Locala

Tiberiu M. Pană

Moto: „Nu, istoria face la rândul ei   pe oameni şi   plămădeşte   destinul   lor,   istoria   anonimă, profundă şi adesea tăcută, al cărui nedefinit, dar imens domeniu a sosit momentul să îl abordăm”.   (Fernand Braudel)

 „...pământul mănos,cu şesuri întinse şi bogate, îndeamnă la agricultură şi creşterea vitelor, (. . .) fierul şi cărbunele îndreaptă spre viaţă industrială” (Giurescu, 1974, 9).

Veniamin Micle

”O parte din venituri se consuma la curtea banului din Craiova, caracterizată prin lux şi mulţimea personalului, rivalizând cu cea domnească, pe care uneori o depăşea...”

«Sâmbătă, 17 februarie 1968, a avut loc adunarea activului de partid şi de stat pentru constituirea Comitetului judeţean de Partid Vâlcea şi a Consiliului popular Judeţean Provizoriu. Biroul Comitetului Judeţean Vâlcea avea în componenţă pe următorii tovarăşi:

 

Oraşul Ocnele Mari rămâne în istorie prin imensa bogăţie de sare din subsolul acestor locuri, zăcământ în jurul căruia au gravitat de-a lungul mileniilor strămoşii noştri geto-daci, daco-romani şi valahi. Sunt zeci de secole de viaţă intensă, de civilizaţie - „civilizaţia sării”, de bucurii dar şi de suferinţă.

Documentele consemneazǎ aceste momente de rǎzbunare ale clǎcaşilor: ... ploaia de aruncǎturi cu cǎrǎmizi  în ferestre de la cei care umpluserǎ curtea, pe de altǎ parte para focului ce se înǎlţa din arderea gardului şi şopronului... Ţǎranii incendiaserǎ şopronul  sub care vârâserǎ trǎsurile câte putuserǎ încǎpea, ca sǎ ardǎ lemnul sǎ poatǎ loa ferul..., necesar la confecţionarea armelor şi uneltelor. Boierii vor trǎi momente de groazǎ...

”...se lua de la unele persoane, în special de la cei săraci, aproape totul, pe când alţii, în mare parte – dintre cei cu dare de mână, adică mai influenţi în comună, erau favorizaţi”

După moartea domnitorului, multe familii au trecut la pomelnicul lor de morţi, pentru pomenit în biserică, şi prenumele „Alexandru”...

Miercuri, 29 Ianuarie 2020 08:36

Băbeni/ Vâlcea în documente medievale

Scris de

„ . . . 3800 aspri, 10 vaci grase, 10 oi, 12 râmători graşi, 4 bivoli şi 200 obroace de grâu şi alte bucate mâncătoare, că s-a muncit mult cu oamenii mânăstirii ...

Ești aici: Home Valcea