Istorie Locala

Marți, 07 Octombrie 2014 09:29

Râmnicu Vâlcea - solurile

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(4 voturi)

În porţiunea dealurilor înalte, solurile predominante sunt solurile brune de pădure (cambisoluri), care au caracter eubazic şi uşor acid după gradul de podzolire. În cadrul acestora, se diferenţiază solurile de pădure slab podzolite, formate în condiţii de temperaturi medii anuale de 6-10 oC şi precipitaţii medii de 618-800 mm. Au textură uniformă pe întregul profil; de aceea, rezistenţa la eroziune este considerabilă. Pe alocuri, aceste soluri conţin cantitaţi însemnate de humus (mull), în special în partea superioară a orizontului A (5-8%). Pe dealurile înalte, întâlnim spodosoluri cu textură grosieră pe întregul profil şi conţinut ridicat de schelet şi rezistenţă scăzută la eroziune. Terasele şi sectoarele mai joase adăpostesc argiluvisoluri cu un conţinut redus de humus.

Pe luncile pâraielor, se întâlnesc soluri aluvionare şi soluri nisipoase slab evoluate, care permit infiltrarea apelor de suprafaţă. Solurile cu conţinut ridicat de argilă de pe terasele înalte (vertisoluri) favorizează dezvoltarea unor crăpături largi în perioadele secetoase. Pe versanţii înclinaţi, unde pânza freatică se intersectează cu suprafaţa versanţilor, în apropierea unor izvoare, apar soluri hidromorfe. Pe eroziuni şi alunecări de teren recente, se disting soluri incomplet formate, neevoluate (litosoluri, regosoluri) sau soluri în curs de formare pe depozite de argile sau marne fărămiţate ori fixate, sau pe suprafeţe de rocă rămasă pe loc, descoperite prin alunecarea straturilor de deasupra şi acum bine înierbate. Ele constau dintr-un orizont cu humus de 10-20 cm gălbui-brun sau cenuşiu-brun pînă la brun, sub care urmează un strat de argilă sau marnă slab dezagreată, uneori numai de 5-10 cm grosime, apoi urmează roca  compactă.

Solurile podzolice argilo-iluviale slab pseudogleizate întâlnite frecvent pe pantele dealurilor, sunt formate în general pe roci acide (nisipuri, gresii si conglomerate silicioase), sunt soluri acide sărăcite în baze de schimb, iar pe alocuri cu mull-moder, care au troficitate redusă. Atât pădurile, cât şi pajiştile instalate pe astfel de soluri, sunt de calitate inferioară; în perioadele secetoase, la ele se remarcă lipsa apei, prin îngălbenirea precoce a frunzelor.

 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II - Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 (pag. 21). 

Coordonator: Ion SOARE; Autori Pr. C-tin CÂRSTEA, N. DANEŞ, Paul DINU, Gh. DUMITRAŞCU, D. DUMITRESCU, Florin EPURE, Emilian FRÂNCU, Ioan St. LAZĂR, Sorin OANE, Marian PĂTRAŞCU, Petre PETRIA, Gh. PLOAIE, Silviu PURECE, Ion SOARE. Colaboratori: Gh. DEACONU, Eduard DULĂCIOIU, Titi Mihai GHERGHINA, Ion MĂLDĂRESCU, Vasile ROMAN, Laurenţiu STILEA.

. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Informații adiționale

 • Autor:
   ---
 • Data aparitiei: Luni, 29 Mai 2023
 • Localitate: Valcea
 • Creator: ---
 • Subiect:
   ---
 • Descriere: ---
 • Editor: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
 • Contributor: Valentin Smedescu
 • Tip: text
 • Format: ---
 • Identificator: ---
 • Sursa: ---
 • Limba: ---
 • Suport: Hartie
 • Tip articol: Articole si studii
Citit 4859 ori
Ești aici: Home Valcea Valcea Râmnicu Vâlcea - solurile