Istorie Locala

Marți, 07 Octombrie 2014 09:33

Râmnicu Vâlcea - vegetaţia

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(8 voturi)

În jurul municipiului Râmnicu-Vâlcea, se întâlnesc următoarele formaţiuni de vegetaţie: păduri, pajişti şi fâneţe naturale, la care se adaugă terenurile cultivate cu pomi fructiferi. Altitudinal, pădurile fac parte din zona nemorală şi etajul gorunului (300-700 m). Ele sunt dispuse mai ales pe dealurile din jur şi sunt formate predominant din gorun (Quercus petraea), carpen (Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (acer campestre), tei (Tilia cordata, T. plathyphylos), formând aşa numitele şleauri de deal. La nivel arbustiv, întâlnim cornul (Cornus mas), sângerul (Cornus sanguinea), păducel (Crataegus monogina, C. pentagina), măceşul (Rosa canina), rugul (Rubus caesius) etc.

Pădurile de gorun care cuprind şi alte quercinee (cer, gârniţă)  au avut largă răspândire în trecut, astfel că ele au dus la crearea unor toponime (Dealurile Goruniş, Gorunet etc.). Sub influenţa acestui apelativ denumind unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi copaci de la noi, chiar şi pădurea Gorănoaia (provenind, evident, de la Goranu, sat inclus azi în aria municipiului), este numită – impropriu – Gorunoaia! În prezent, datorită exploatării neraţionale, se întâlnesc mai mult păduri tinere, de 30-40 de ani. Pe alocuri, în special pe culmile mai înalte şi pe versanţii nordici, cresc şi exemplare de fag (Fagus silvatica) sau ulm (Ulmus campestris, U. foliacea).

Lunca Oltului şi ale unor afluenţi, acolo unde a scăpat de defrişări, mai adăposteşte arbori de plop, salcie, arin negru - care alcătuiesc zăvoaie. În cuprinsul lacurilor de acumulare, s-au dezvoltat asociaţii tipice de ape stagnante cu papură (Typha latifolia) şi stuf (Phragmites communis), în care îşi duc viaţa diverse specii de păsări acvatice. Pe această cale, importante porţiuni de lacuri au aspectul tipic al luncilor largi de altădată, sau chiar al Deltei Dunării!

Pajiştile adăpostesc specii de Poaceae (Agrostis tenuis, Dactylis glomerata, Festuca, Holcus lanatus, Bromus tectorum etc.), Asteraceae (Inula, Centaurea, Chrysanthemum, Cichorium ş.a.), Fabaceae (Lotus, Melilothus,  Vicia, Onobrichis, Trifolium etc.).

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol. II - Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012 (pag. 22). 

Coordonator: Ion SOARE; Autori Pr. C-tin CÂRSTEA, N. DANEŞ, Paul DINU, Gh. DUMITRAŞCU, D. DUMITRESCU, Florin EPURE, Emilian FRÂNCU, Ioan St. LAZĂR, Sorin OANE, Marian PĂTRAŞCU, Petre PETRIA, Gh. PLOAIE, Silviu PURECE, Ion SOARE. Colaboratori: Gh. DEACONU, Eduard DULĂCIOIU, Titi Mihai GHERGHINA, Ion MĂLDĂRESCU, Vasile ROMAN, Laurenţiu STILEA.

. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Informații adiționale

 • Autor:
   ---
 • Data aparitiei: Luni, 29 Mai 2023
 • Localitate: Valcea
 • Creator: ---
 • Subiect:
   ---
 • Descriere: ---
 • Editor: Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea
 • Contributor: Valentin Smedescu
 • Tip: text
 • Format: ---
 • Identificator: ---
 • Sursa: ---
 • Limba: ---
 • Suport: Hartie
 • Tip articol: Articole si studii
Citit 4025 ori
Ești aici: Home Valcea Valcea Râmnicu Vâlcea - vegetaţia