Istorie Locala

Vineri, 20 Mai 2022 15:28

Realizări de excepție ale familiei vâlcene Paraschiv Gavril, Elena, Daniel-Ștefan, Ramona-Gabriela Recomandat

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

și o operă consistentă, inclusă în biblioteca virtuală de specialitate (cărți/ cursuri/ articole) din aproape toate domeniile Științelor juridice, pe care v-o oferim de astăzi în online, cu acces liber (în flip și pdf)

Poze/ capturi de ecran copertă/ diplome (link)

Elena și Gavril Paraschiv (soți), Ramona-Gabriela și Daniel-Ștefan (fiică și fiu), vâlceni de vază care fac cinste ”Cetății” - înclinați spre studiu, în special a normelor care ne guvernează existența - sunt implicați de mulți ani, prin ceea ce fac, în satisfacerea imperativului de recuperare a imaginii unei Justiții încă departe de concordanța cu Legea, cu rațiunea și cu nevoile oamenilor în slujba cărora ar trebui să fie.

Caractere alese, cei patru au luptat permanent împotriva necinstei a minciunii și, dând dovadă de noblețe, au răspuns făcând bine celor care le-ar fi vrut răul, dorind o lume mai bună, realizabilă în principal prin ridicarea nivelului de cultură și civilizație.

Au urmat și au absolvit prin muncă asiduă, toți patru, cu rezultate excelente, Doctorate în Drept la ACADEMIA ROMÂNĂ/ Institutul de Cercetări Juridice, conducătorii științifici - titani ai domeniului – au conchis că valoarea adăugată de lucrările de absolvire contribuie la dezvoltarea Științelor juridice.

Ramona și Daniel sunt printre cei mai tineri absolvenți de doctorat din Vâlcea; au urmat ulterior și Studii Postdoctorale - cu mobilitate transnațională la Londra, respectiv Strasbourg.

Toți patru membri ai familiei Paraschiv au publicat (în coautorat sau ca unici autori) în reviste internaționale sau naționale (majoritatea reținute în baze de date Internaționale - BDI) și în volumele unor manifestări științifice valoroase peste 300 de studii, precum și 39 cărți juridice la edituri de prestigiu, cuprinzând numeroase opinii originale, logice, care contribuie la interpretarea și aplicarea corectă a unor dispoziții legale sau la perfecționarea legislației; spre exemplu, a fost combătută, excelent argumentat, chiar și o decizie a Curții Constituționale referitoare la interpretarea legilor; cu privire la propunerea de noi reglementări s-a justificat sancționarea încercării nereușite de a determina săvârșirea unor fapte grave, prefigurând-se conținutul incriminării incluse în art. 370 din Noul Cod Penal, adoptat ulterior publicării studiului.[1]

Au redactat și numeroase note de curs, sinteze, teste grilă și alte materiale didactice pentru instruirea studenților. De asemenea au desfășurat o bogată activitate de cercetare cu rezultate foarte bune, participând la zeci de granturi/ contracte de cercetare. - citește tot - 

Scurte CV-uri  

 

• Ramona-Gabriela Paraschiv, născută la 13 septembrie 1984 în Drăgășani-Vâlcea a absolvit cu rezultate foarte bune Facultatea de Drept, după care a urmat trei masterate și mai multe cursuri în diferite specialități – toate absolvite cu medii foarte mari.

La 29 de ani a prezentat, cu succes, în Aula Academiei Româneteza de doctorat „Mecanisme Internaționale de Protecție a Drepturilor Omului”, cu o bogată documentare din doctrina și jurisprudența română și străină, aducând numeroase puncte de vedere noi, bine argumentate care au fost apreciate în mod deosebit de profesorii din comisa de examinare și de alți specialiști.

A făcut voluntariat la Ministerul Afacerilor Externe și a profesat ca lector în învățământul universitar, ca cercetător-asociat la Institutul pentru Drepturile Omului, mediator și consilier juridic.

În perioada 2014 -2015 a urmat cu succes Studii Postdoctorale organizate de Institutul de Economie Mondială,  sub coordonarea științifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, cu mobilitate transnațională la Institute of Advanced Legal Studies Library and Information Services-School of Advanced Study, University of Advanced Study University London

A publicat 13 cărți la edituri de prestigiu și 97 articole (ca unic autor sau în coautorat), în reviste internaționale ori naționale BDI sau în volumele unor manifestări științifice prestigioase, la care a fost invitată, aducând o contribuție importantă la clarificarea unor probleme de drept; mai participat la 7 granturi/ contracte de cercetare și a fost admisă membru al Asociației Române de Științe Penale.

Recunoașterea valorii științifice a opiniilor exprimate în cărțile și studiile publicate reiese inclusiv din citarea lor de peste 30 de ori - în cărțile ori articolele unor specialiști în științe juridice; de asemenea i-au fost conferite multe diplome de excelență.

 

Daniel-Ștefan Paraschiv, născut la 23 august 1981 în Drăgășani-Vâlcea, Notar Public cu Birou individual în Rm. Vâlcea, a activat (în paralel) mai mulți ani în învățământul universitar, ca lector.

A devenit la 30 de ani Doctor în Drept Internațional Public în cadrul ACADEMIEI ROMÂNE, cu lucrarea de absolvire “Sancțiuni în Sistemul Sancțiunilor în Dreptul Internațional Public”, foarte apreciată de profesori din comisia de examinare și alți specialiști în domeniu.  A absolvit trei masterate și alte specializări, toate cu medii cuprinse 9,90-10. 

  În perioada 2014 - 2015 a urmat, cu succes, Studii Postdoctorale organizate de Institutul de Economie Mondială, sub coordonarea științifică a Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, cu mobilitate transnațională la Centrul de Studii Internaționale și Europene al Universității Strasbourg.

A publicat 12 cărți la edituri de prestigiu și 101 articole (ca unic autor sau în coautorat) în reviste internaționale ori naționale BDI sau în volumele unor manifestări științifice la care a fost invitat, argumentând logic puncte de vedere noi, cât și propuneri de lege ferenda. A mai participat la 11 granturi/ contracte de cercetare naționale sau internaționale. Remarcându-se prin calitatea studiilor publicate a devenit membru al Uniunii Internaționale a Notariatelor de tip Latin, participând la mai multe simpozioane și congrese, unde a prezentat studii apreciate. S-a remarcat prin calitatea studiilor publicate  devenind și membru al Asociației Române de Științe Penale, ulterior fiind ales vicepreședinte al Filialei Dolj.

Recunoașterea valorii științifice: lucrările sale au fost citate în peste 40 de cărți sau articole, de către specialiști în Științe juridice.  

 

• Elena Paraschiv (născută Diaconu) în Prundeni-Vâlcea, la 24 septembrie 1955, a absolvit Facultatea de Drept din București în 1980, profesând apoi ca avocat până în anul 1981, când a fost numită judecător, profesie în care a activat peste 10 ani, remarcându-se prin calitatea hotărârilor pronunțate.

În anul 2004 a devenit Notar Public, cu Birou individual în Rm. Vâlcea; în paralel, din anul 1992, a început și o activitate didactică în învățământul universitar, devenind conferențiar și, datorită rezultatelor foarte bune a fost aleasă membru în Consiliul Profesoral și coordonatoare a activității de cercetare. A fost admisă și membru al Asociației Române de Științe Penale.

A urmat un master și mai multe cursuri de perfecționare, iar în anul 2007 a devenit Doctor în Drept, în cadrul Academiei Române, cu lucrarea „Izvoarele Formale al Dreptului”.

A publicat 51 de studii (ca unic autor sau în coautorat) în reviste internaționale sau naționale BDI ori în volumele unor manifestări științifice precum și 12 cărți, la edituri de prestigiu; A  mai participat la 14 granturi/ contracte de cercetare, naționale sau internaționale precum și la multe alte activități specifice.

 Ca urmare a pregătirii profesionale, relevante a fost aleasă de mai multe ori în Colegiul Director al Camerei Notarilor, în Corpul de Control al Uniunii Notarilor, în Comisii de examinare pentru admiterea în profesia de notar etc.

 Valoarea lucrărilor sale rezultă și din faptul că i-au fost citate numeroase opinii de specialiști în drept, în peste 50 de cărți sau articole juridice.

 În 2013 a devenit Cetățean de Onoare al comunei natale, Prundeni.

 

 

• Gavril Paraschiv, născut la 31 decembrie 1954, în Roești/ Vâlcea, a devenit procuror la 24 de ani prin repartiție guvernamentală, grație absolvirii facultății printre primii pe țară, cu media generală 9,86.

Este primul Doctor în Drept din istoria Procuraturii Vâlcea, conducător științific fiindu-i cel mai bun specialist în drept penal, prof. dr. George Antoniu - Director științific al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române.

Cu privire la reușita obținerii celor patru doctorate la Academia Română, unde nu contează decât știința de carte, regretatul prof. George Antoniu (coordonator științific și al subsemnatului pentru lucrarea de licență) s-a exprimat că această realizare este ,,unică în țară''.

A practicat cu pasiune și responsabilitate nobila profesie de procuror timp de 30 de ani, din care 20 ani în funcții de conducere, realizând prin dăruire și tenacitate performanța incredibilă de a nu avea niciun „rebut”: achitări, infirmări de soluție, schimbări de încadrare juridică etc, făcând mari eforturi pentru stabilirea adevărului în fiecare cauză.

Corectitudinea și tratarea cu aceeași dreaptă măsură a tuturor justițiabililor cercetați au provocat și nemulțumiri, care au condus inclusiv la încercări de răzbunare, tratate însă cu indiferență.

În anul 1992 a început în paralel și o activitate didactică în învățământul universitar, predând până în anul 2020 la 3 facultăți (din Râmnicu Vâlcea, Pitești și Craiova) – la una dintre ele fiind prodecan și ulterior decan; a fost ales și membru în Senatul Universității.

Este membru al Asociației Internaționale de Științe Penale și membru în Colegiul Director al Asociației Naționale; este, de asemenea, președinte al Filialei Vâlcea (prima din țară) de la înființarea sa, în anul 1996; în această calitate a organizat mai multe simpozioane și alte manifestări științifice, la care au fost prezentate numeroase comunicări valoroase, majoritatea publicate în culegeri sau reviste de specialitate.

A publicat, ca unic autor sau în coautorat, 119 articole în reviste internaționale sau naționale BDI ori în volumele unor manifestări științifice, precum și 20 cărți, la edituri de prestigiu; a mai participat la 7 granturi/ contracte de cercetare naționale sau internaționale.

Ca recunoaștere a activității deosebite, i s-a încredințat reprezentarea României la Congresul Internațional de Drept Penal din 1996, întocmind Raportul Național „Le Crime Organise et les Problems de Procedure Penal”, publicat în revista ”Revue Roumaine des Scinces Jouridioues”, editura Academiei Române.

În anul 2002 i s-a acordat de către Președinția României Diploma ”Meritul Judiciar”, iar în anul 2018 Uniunea Juriștilor din România i-a acordat premiul ”Vintilă Dongoroz” (cel mai mare penalist al țării din toate timpurile), pentru tratatul ”Explicațiile Noului Cod Penal”, întocmit în cadrul Academiei Române.

Recunoașterea valorii științifice a studiilor publicate rezultă și din faptul că a fost citat de autori de prestigiu în peste 100 de cărți și articole de specialitate; este considerat un procuror model și un foarte bun specialist în Drept penal.

 

 În loc de epilog

  Asemenea rezultate nu pot apărea din senin: sunt consecința unei munci susținute, dar și a unei zestre genetice excepționale, „completată” de preocupări pe care nu le întâlnim decât foarte rar și aproape niciodată la o întreagă familie. O lucrare monografică a comunei Roești – Vâlcea, nepublicată încă dar la care avem acces, ne spune numai lucruri pozitive cu privire la înaintașii procurorului Gavril Paraschiv:

„Fiica lui Giuran Iorgu (cetățean valoros al localității), Elena, căsătorită cu PARASCHIV Emil, a abandonat gospodăria din Roești după colectivizare (din cauza persecuțiilor activiștilor), spunând celor patru copii că singura șansă pentru a ajunge iar respectați este să meargă la oraș, în Râmnicu Vâlcea, să învețe carte. Primul fiu, Mihai, a fost printre cei mai buni studenți ai Facultății de Științe Economice, lucrând apoi 25 de ani ca director la Agenția de Turism pentru Tineret Vâlcea, iar ulterior ca antreprenor; fiul său, tot Mihai, făcând studiile în Anglia timp de 10 ani.

Ceilalți 3 frați au urmat Facultatea de Drept, iar grație rezultatelor foarte bune la învățătură au fost repartizați ca procurori - Gavril și Emil, iar Aurora - judecător. Părinții lor nu au fost membri de partid sau „colaboratori”, neavând beneficii necuvenite, ci au muncit cinstit, chiar și în concedii pentru realizarea copiilor pe care i-au educat numai în spiritul muncii și al corectitudinii; eforturile deosebite și privațiunile le-au scurtat viața, astfel că, văzând mizeria morală, incompetența, incorectitudinea și impostura aproape generalizate, te întrebi, fără sa abdici, care trebuie să fie calea? Sau poate că numeroasele scrieri valoroase ori doctoratele sau studiile postdoctorale nu sunt necesare, când exemplele de „succes” pe care le vedem în zilele noastre au reușit pe alte căi, mai puțin oneste.

(...) Elena Paraschiv (fostă Diaconu) a fost crescută, de asemenea, de către părinții săi Diaconu Damian și Diaconu Elena, oameni cinstiți și gospodari, educați în spiritul trudei și al corectitudinii...

 

Activitățile științifice ale membrilor familiei Paraschiv

• Activități științifice lector universitar doctor/ jurisconsult Ramona-Gabriela Paraschiv - https://issuu.com/bibliotecivalc…/…/prg_activit_i_tiin_ifice sau https://drive.google.com/…/12ESv_ncNGkDagYgpLUJoUnQNy…/view…

• Activități științifice lector universitar doctor/ notar public Daniel-Ștefan Paraschiv - https://issuu.com/bibliotecivalc…/…/pds_activit_i_tiin_ifice sau https://drive.google.com/…/1qn1HIJlusAAReBV90w4kothPa…/view…

• Activități științifice conferențiar universitar doctor/ notar public Elena Paraschiv - https://issuu.com/bibliotecivalce…/…/pe_activit_i_tiin_ifice sau https://drive.google.com/…/1lEWbUFxnvyCmzJ9Cu6I7yBu4H…/view…

• Activități științifice conferenţiar universitar doctor/ magistrat Gavril Paraschiv - https://issuu.com/bibliotecivalce…/…/pg_activit_i_tiin_ifice sau https://drive.google.com/…/1d1O_3DQ_TKpLeM2xdBmV3WJSg…/view…

Cărțile familiei Paraschiv pe care le avem deja în format electronic, cât și numeroase articole de specialitate, în română și engleză, pe care le-am constituit în mai multe volume

Cărți:

Elena Paraschiv/ 2003/ Drept privat roman/ Note de curs/  - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2003_drept_privat_roman_note_de_curs_pe sau https://drive.google.com/file/d/1zojRB7HL_0MUZElJameEejr7xiWhA25h/view?usp=sharing

Daniel-Ștefan Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Gavril Paraschiv/ 2013/ Drept internațional public - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2013_drept_interna_ional_public_pds_prg_pg sau https://drive.google.com/file/d/1wazm2hbH_lp-Z80Vh5h0gaJRh-DihWrq/view?usp=sharing

Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv/  2013/ Medierea în cauzele privind violenţa în familie - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2013_medierea_n_cauzele_privind_violen_a_n_famil sau https://drive.google.com/file/d/1IcrnUHD9VqddurGa9E7xmh51AEBPF3p7/view?usp=sharing

Gavril Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv/ 2014/ Curs de criminologie - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2014_curs_de_criminologie_pg_pds_prg sau https://drive.google.com/file/d/1FY9dupzhih6ng1m5FGtFAkGbqBDdA_0t/view?usp=sharing

Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv/ 2014/ Drogurile – un pericol pentru ordinea juridică naţională şi internaţională -

https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2014_drogurile_un_pericol_pentru_ordinea_juridic sau https://drive.google.com/file/d/18y86VCcfALd2qPVwq_i7f9MCDwYwGP7H/view?usp=sharing

Gavril Paraschiv, Ramona-Gabriela Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv/ 2014/ Noul Cod penal şi unitatea naturală de infracţiune sau o nouă viziune asupra formelor unităţii naturale de infracţiune -   https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2014_noul_cod_penal_i_unitatea_natural_de_infrac sau https://drive.google.com/file/d/171LkJzPZuJkzQvdNBWQGWQZOw9Man3EK/view?usp=sharing

Ramona-Gabriela Paraschiv, Daniel-Ștefan Paraschiv, Gavril Paraschiv/  2015/ Drept internațional privat  –  https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2015_drept_interna_ional_privat_prg_pds_pg sau https://drive.google.com/file/d/1OQSe39NvIoVd3N4Ia-_GwPdAExHXfZeG/view?usp=sharing

Ramona-Gabriela PARASCHIV, cercetător post-doctorat/ 2015/  Forme de manifestare a prezenței României în cadrul mecanismelor de protecție a drepturilor omului  - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2015_forme_de_manifestare... ... ... Sau https://drive.google.com/file/d/1qAWnlz6Xw5r5_7g9wnS5H25iFIHnUWer/view?usp=sharing

Daniel-Ștefan Paraschiv, cercetător post-doctorat/ 2015/ Rolul sancțiunilor de drept intern, european și internațional în protecția mediului  - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2015_rolul_sanct._drept_intern_european_si_interna sau https://drive.google.com/file/d/1iaf1_9JxBMt1FgX7IsHUu0oH3mkWt2gQ/view?usp=sharing

Gavril Paraschiv/ 2016/ Explicațiile Noului Cod penal, vol. IV - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2016_explica_iile_noului_cod_penal_vol._iv_pg sau https://drive.google.com/file/d/1QVso04SzcxAV55I-Q7p3lWpU9cH1GS3R/view?usp=sharing

Dr. Daniel-Ştefan Paraschiv, dr. Ramona-Gabriela Paraschiv, dr. Gavril Paraschiv/ 2018/ Drept internațional penal - https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/2018_drept_interna_ional_penal_pds_prg_pg sau  

https://drive.google.com/file/d/1QzH1jeviGm4ZyoJRRatZYzE54b2JOde3/view?usp=sharing

Dr. Daniel-Ştefan Paraschiv, dr. Gavril Paraschiv, dr. Elena Paraschiv/ 2013/ Evoluția pedepselor în dreptul intern și internațional penal/ Reflecții critice privind Noul Cod penal   -  https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/evolutia_pedepselor_in_dreptul_intern_si_internati  sau https://drive.google.com/file/d/1rS2sAy32izytqzIQeF1DdvEwB02mB-wk/view?usp=sharing

&&&

Articole care se regăsesc în listele oficiale (inițialele autorilor la finalul fiecărui titlu)

 1. 2012_AsigurăriIe - concept şi repere istorice_PDS

2. 2012_Folosirea forţelor multinaţionale şi de menţinere a păcii (peace-keeping) în dreptul internaţional_PG

3. 2012_Legalization of euthanasia contrary to religious morality, in the current society_PE

4. 2013_Current aspects regarding internaţional and naţional liability for acts that affect the right to a healthy_PDS

5. 2013_Evoluţia dreptului internaţional penal, ca mijloc de sancţionare a unor fapte deosebit de grave_PDS-PE

6. 2013_lmplications of politics and the development of the internaţional society in the evolution of consecrating and guarantee of human_PG

7. 2013_lnterferenţe ale parlamentului cu activitatea autorităţii judecătoreşti. Imunitatea parlamentară_PRG

8. 2013_Preocupări pentru combaterea violenţei domestice_PG

9. 2013_Preocupări pentru combaterea violenţei domestice_PG-PRG

10. 2014_Reglementări specifice privind prescripţia răspunderii penale în noul cod penal_PE-PG

11. 2014_Sancţionarea concursului de infracţiuni potrivit noului cod penal_PDS-PRG

12. 2015_Considerations regarding the efficiency of civil sanctions for the disrespect_PDS

13. 2015_The analysis of the procedures regarding the granting of refugee status_PRG

14. 2017_Aprecieri critice şi propuneri privind conţinutul juridic_PG

15. 2018_Deficienţe privind actualul conţinut juridic al infracţiunii de abuz în serviciu_PG

16. 2018_Modificările Legii nr. 303_ 2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor nu înlătură toate inadvertenţele_PG

17. 2018_The crime of abuse of service - abrogated by not eliminating unconstitutionalities_PG

18. 2019_The Culpable Ecological Catastrophes - Offences of_ PDS

19. 2008_Necesitatea cunoaşterii şi respectării normelor specifice dreptului comunitar_PDS-PG

20. 2008_Necesitatea cunoaşterii şi respectării normelor specifice dreptului comunitar_PG

21. 2009_Aspecte privind dreptul penal in Uniunea Europeană_PG-PDS

22. 2009_Consideraţii privind unele reglementări din noul Cod_PE-PG

23. 2009_Contramăsurile in dreptul internaţional si european_PDS-PG

24. 2009_Raportul dintre răspunderea internaţională a statelor şi sancţiune_PRG

25. 2009_Tentativa_PRG

26. 2009_The report between the internaţional responsibility of the States and penalty_PRG

27. 2009_Tribunalul de primă instanţă al uniunii europene_PRG-PE

28. 20D9_Tribunalul funcţiei publice in uniunea europeana_PRG-PE

29. 2010_Drepturi şi libertăţi garantate internaţional_PRG

30. 2010_Drepturile omului-problemă fundamentală a umanităţii_PRG-PE

31. 2010_Mijloacele paşnice cu caracter jurisdicţional, de soluţionare a diferendelor internaţionale_PDS

32. 2011_Analiza practicii Curţii Europene a drepturilor omului referitoare la_PDS-PRG

33. 2011_Clasificarea sancţiunilor, cu referire specială la cele de drept internaţional public_PDS

34. 2011_Cooperarea statelor pentru sancţionarea infracţiunilor transfrontaliere_PG

35. 2011_Divine punishments, a model forthejuridical sanctions established by_PDS

36. 2011_Ensuring and protecting the religious liberty. Limits in exercising this right_PRG

37. 2011_lnsurance against Losses from Natural Disasters_PDS

38. 2011_Mijloace şi proceduri de protecţie a dreptului de proprietate în plan european. Condamnarea_PRG

39. 2011 .M odalităţi şi proceduri privind protecţia drepturilor omului în cadrul comitetului pentru eliminarea discriminării rasiale.PRG

40. 2011 .M odalităţi şi proceduri privind protecţia drepturilor omului în cadrul comitetului.PRG

41. 2011.Public Interest Litigation in Europe.PDS

42. 2011_Punerea în executare a hotărârilor de condamnare ale curţii europene a drepturilor om ului.PE

43. 2012_Black sea protection through internaţional public law sanctions.PDS

44. 2012_Environmental protection in the black sea region.PE

45. 2012_lslam and the european union.PG

46. 2012_The role of internaţional non-governmental organisations in human rights prote.PRG

47. 2012_The role of the institute of humanitarian law in defending human rights.PRG

48. 2013_Considerations regarding environment protection in human settlements.PG

49. 2013_Correlations between the evolution of internaţional relations and perfecting the internaţional means of protecting.PE

50. 2013_Creşterea pericolului pornografiei infantile pe internet.PG

51. 2013_Danger increasing of child pornography on the internet.PG

52. 2013_Features of mediation in cases of domestic violence.PRG

53. 2013_lnterests of the european council and the european union in the area of environment protection.PE

54. 2013_Pedepsele aplicate în antichitate pentru faptele cu caracter penal.PE

55. 2013_Protecting the seas and oceans of the world by means of sanctions and other measures of public.PDS

56. 2013_Reflections regarding sanctions stipulated in the internaţional treaties concerning disarmament.PDS

57. 2013_Reflecţii privind sancţiunile prevăzute în tratatele internaţionale privind.PDS

58. 2013_Reglementări şi organisme internaţionale menite a combate discriminarea.PRG

59. 2013_Regulations and internaţional bodies aimed at fighting discrimination.PRG

60. 2013_Sentences imposed in antiquity for acts of criminal nature.PE

61. 2013_State sovereignty and the internaţional law of human rights.PRG

62. 2013_States responsibility in internaţional law.PDS

63. 2013_The necessity of terrorism inclusion in the category of internaţional crimes stricto sensu.PG

64. 2013_Ultrajul judiciar în noul cod penal_PDS-PG

65. 2013_Ultrajul judiciar în noul cod penal.PG

66. 2014_Considerations on liability, according to European law, for acts that harm the environment.PDS

67. 2014_Consideraţii privind răspunderea, potrivit dreptului european, pentru fapte care aduc atingere.PDS

68. 2014_Developments on the recognition and observance of human rights.PRG

69. 2014_Evoluţii privind recunoaşterea şi respectarea drepturilor om ului.PRG

70. 2014_lnterdicţia discriminării refugiaţilor.PRG

71. 2014_Particularităţi ale medierii în cazurile de violenţă domestică.PRG

72. 2014_Revizuirea hotărârilor judecătoreşti definitive, conform noului cod penal, în cazurile de încălcare.PRG

73. 2014_Sancţionarea uciderii din culpă_PDS-PG

74. 2014_Vente â remere etude comparative belgique-roumanie_PDS-HC

75. 2014_Violarea secretului corespondenţei - infracţiune de serviciu în noul cod penal_PG-BD

76. 2015_Basic principles of liability for the acts leading to environmental damage.PDS

77. 2015_Concurenţa neloială pe piaţa internaţională _PRG

78. 2015_Considerations on the internaţional regulations relating.PDS

79. 2015_Consideraţii privind reglementările internaţionale referitoare la.PDS

80. 2015_Ethical issues of Voi. VII, nr. 4, decembrie.PRG

81. 2015_Etica limitelor impuse în exercitarea drepturilor om ului.PRG

82. Expanding internaţional cooperation in the protection of human rights and the sovereignty of states.PRG

83. Features of internaţional procedures of human rights.PRG

84. International regulations concerning different categories of_PG

85. International regulations on the trans-boundary_PDS

86. Necesitatea introducerii în noul cod penal a unor incriminări cu caracter general.PDS

87. Necesitatea menţinerii echilibrului ecologic prin identificarea de noi măsuri pentru protecţia mediului.PDS

88. Particularităţi ale procedurilor internaţionale de protecţie a drepturilor.PRG

89. Particularities on the subjects of liability for the acts that harm the environment.PDS

90. Pericolul creşterii traficului şi consumului ilicit de stupefiante.PDS

91. Prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea amenzii pentru contravenţia prevăzută la art. 51 lit. A_PRG

92. Principalele drepturi garantate internaţional şi în România.PRG

93. Protection of Refugees according to internaţional regulations.PRG

94. Protecţia dreptului la un mediu sănătos prin incriminarea infectării apei.PDS

95. Protecţia refugiaţilor potrivit reglementărilor internaţionale.PRG

96. Răspunderea pentru faptele de poluare care afectează sănătatea populaţiei.PDS

97. Reglementări internaţionale privind circulaţia transfrontalieră a_PDS

98. Risk of growing trafficking and illicit consumption of drugs.PDS

99. Role of administrative bodies in protecting the rights of refugees.PRG

100. Role of regulations and jurisprudence in strengthening education.PRG

101. Sancţionarea penală a faptelor de Concurenţă neloială _PRG

102. Specificul obiectului şi trăsăturilor dreptului internaţional public.PDS

103. The educaţional role of penalties applied to acts which harm the environment.PDS

104. The ethics of imposed human rights exercise limits.PRG

105. The ethics of using countermeasures, as internaţional public law sanctions.PDS

106. The importance of education in knowing and guaranteeing the exercise of human rights.PRG

107. The legitimate right to apply legal sanctions.PDS

108. The main rights guaranteed both internationally and in romania.PRG

109. 2015_The need to intensify measures to protect the environment through legislative and administrative m eans.PDS

110. 2015_The need to maintain ecological balance by identifying new measures for environmental protectio.PDS

111. 2015_The prescription of the right to apply the sanction of the penalty for the contravention.PRG

112. 2015_The preventive - educaţional role of using political - diplomatic means_ PDS

113. 2015_The specific of the object and characteristics of the public internaţional law.PDS

114. 2015_The use of technical, tactical and methodological means in the investigation on the.PE

115. 2015_Transpunerea în dreptul naţional a reglementărilor Uniunii Europene privind protecţia mediului.PDS

116. 2015_Unfair competition in the internaţional market.PRG

117. 2016_lncriminarea traficului de migranţi în noul cod penal.PRG

118. 2016_Offences by which the legal regime of wastes is injured_PDS-PG

119. 2016_Reflecţii critice privind reglementarea pedepselor în codul penal din 2009.PDS-PG

120. 2017_Sancţionarea penală a faptelor de Concurenţă neloială _PRG

121. 2017_The prevenance of environmental degradation by forbiddance and endorsement of proliferation(...)_PDS

122. 2018_lntensification of the internaţional policies regarding waste recycling and itstransformation into alternative source of energy.PDS

123. 2018_Legal content on the abbuse of office offence - with no predictability _PRG

124. 2019_Uzurparea funcţiei în noul cod penal.PRG

125. 2008_The human rights in the internaţional law.PRG

126. 2009_lndividul ca subiect de drept international.PRG

127. 2011_ Ensuring and protecting the religious liberty. Limits in exercising this right.PRG

128. 2011_Aspects regarding the lack of correlation of certain religious rules and practices with the legal dispositions adopted.PE

129. 2012_Customs of the roma people-A source of law.PE

130. 2019_The danger of juvenile delinquency spreading.PG

131. 2019_The recognition of the minors' rights - a prerequisite for preventing delinquency.PRG

Articole care se regasesc in liste oficiale (I)  -

https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/articole_care_se_regasesc_in_liste_oficiale_p._1-4 sau la https://drive.google.com/file/d/1K5TvndPblDKq64SxGcefuLcljkUY9FJS/view?usp=sharing

Articole care se regăsesc in liste oficiale (II) 

https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/articole_care_se_regasesc_in_liste_oficiale_p._498 sau https://drive.google.com/file/d/1YjXwF0ifkxkmBAi5OWtetG3NAoAdZaDC/view?usp=sharing

&&&

• 1.2019_The content of the 'function usurpation" offence_PDS-PG

• 2.2019_Sancţiuni penale aplicabile practicilor anticoncurenţiale_PRG-PDS

• 3.2019_Respectarea drepturilor refugiaţilor în românia, în acord cu reglementările în domeniu ale uniunii europene_PRG

• 4.2019_Le role de la recherche criminelle dans la lutte contre la delicture _2019.06.14_PDS

• 5.2019_lnsurancefrauds, underthe new penal code_PG

• 6.2019_lnsurancefrauds, underthe new penal code_PDS

• 7.2019_Criminal sanctions applicable to _PRG

• 8.2019_Consideraţii criminologice privind unele_PG

• 9.2019_Aspecte specifice privind cauzalitatea delincvenţei juvenile_PDS

• 10.  2018_Necesitatea perfecţionării reglementărilor privind protecţia dreptulu_PDS

• 11.  2018_Consideraţii privind conţinutul crimelor împotriva umanităţii_PG

• 12.  2018_Clasificarea şi trăsăturile crimelor internaţionale_PDS

• 13.  2018_Ad apta rea legislaţiei la cerinţele comitetului împotriva torturii_PG

• 14.  2017_Consideraţii critice privind infracţiunea de abuz în serviciu_PG

• 15.  2017_Abuzul în serviciu, prevăzut la art. 297 alin. (1) c. Pen. - abrogat_ PG

• 16.  2016_Possibilities of infringement of privacy by using cloud computing services_PRG

• 17.  2015_Unele aspecte privind drepturile specifice unor categorii de persoane_PDS

• 18.  2015_Rolul reglementărilor şi jurisprudenţei în consolidarea educaţiei privind resp_PRG

• 19.  2015_Rolul organelor administrative în protecţia drepturilor refugiaţii o r_RGP

• 20.  2015_Rolul educativ al sancţiunilor aplicate faptelor prin care se vatămă mediul_PDS

• 21.  2015_Reglementări internaţionale privind diferite categorii de populaţie a statelor_PG

• 22.  2015_Răspunderea statelor în dreptul internaţional_PDS

• 23.  2015_Protecţia internaţională a drepturilor omului_PRG

• 24.  2015_Propuneri privind perfecţionarea sistemelor interne, europene şi internaţionale de sancţiuni aplicabile pentru pro_PDS

• 25.  2015_Preocupări ale uniunii europene pentru sancţionarea faptelor prin care se aduce atingere mediului_PDS

• 26.  2015_Particularităţi ale subiecţilor răspunderii pentru faptele care vatămă mediul_PDS

• 27.  2015_0 nouă infracţiune de serviciu uzurparea funcţiei_PG-PE

• 28.  2015_Necesitatea perfecţionării mecanismelor de protecţie a drepturilor refugiaţilor, în contextul_PRG-PDS

• 29.  2015_lnternational protection of human rights_PRG

• 30.  2015_lmportanţa educaţiei în cunoaşterea şi garantarea exercitării drepturilor omului_PRG

• 31.  2015_General principles-form al sources of public internaţional law_PRG

• 32.  2015_Extinderea cooperării internaţionale în domeniul protecţiei drepturilor omului şi suveranitatea statelor_PRG

• 33.  2015_Etica folosirii contramăsurilor, ca sancţiuni de drept internaţional public_PDS

• 34.  2015_Drepturile omului şi traficul de migranţi în noul cod penal_PRG

• 35.  2015_Development of internaţional regulations regarding human rights_PE

• 36.  2015_Creşterea rolului notariatelor în aplicarea reglementărilor cuprinse în noul cod civil privind instituţia căsătoriei_PDS

• 37.  2015_Consideraţii privind situaţia respectării drepturilor refugiaţilor, în plan internaţional_PRG

• 38.  2015_Aspecte privind răspunderea internaţională a statelor_ PDS

• 39.  2015_Aspecte etice privind drepturile omului_PRG Cogito

• 40.  2015_Analiza procedurilor de acordare a statutului de refugiat, respectiv a dreptului de azil în România_PRG

• 41.  2014_Participarea României la funcţionarea mecanismelor de protecţie a drepturilor omului, cu referire specială la jurisprudenţa curţii europe_PRG

• 42.  2014_Legal relationship of concurrency_PRG-PE

• 43.  2014_Actul juridic în dreptul internaţional privat_PG-PDS

• 44.  2013_Suveranitatea statelor şi dreptul internaţional al drepturilor omului_RGP

• 45.  2013_Reglementări privind piaţa europeana unică a asigurarilor_PG-PDS

• 46.  2013_Noul cod penal şi instigarea nereuşită ori neurmată de executare_PG-PDS

• 47.  2013_Noţiunea de răspundere în dreptul internaţional public._PDS

• 48.  2013_lnfracţiunea deviată - drept comparat_PG

• 49.  2013_Expunere de motive privind propunerile de modificare a legii nr. 1947 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptib_PRG

• 50.  2013_Elemente de drept comparat referitoare la infracţiunea progresivă_PG

• 51.  2013_Aspecte de drept comparat privind infracţiunea simplă_PG

• 52.  2013_Aspecte criminologice privind infracţionalitatea feminină_PG-PDS

• 53.  2012_Reflecţii privind protecţia internaţională a drepturilor procedurale_PRG

• 54.  2012_Aspects regarding internaţional and naţional liability for acts that affect the right to a healthy environment_PRG

• 55.  2011_Sancţiunile divine, model pentru sancţiunile juridice stabilite de oameni_PDS

• 56.  2011_0bligaţia de punere în executare a hotărârilor curţii europene a drepturilor_PE

• 57.  2011_Momente din istoria medievală a dreptului_PE

• 58.  2011 .M odalităţi şi proceduri privind protecţia drepturilor omului în cadrul comitetului drepturilor economice, sociale şi cult.PRG

• 59.  2011_Garantarea şi protecţia libertăţii religioase. Limite în exercitarea acestui dr. PRG

• 60.  2011_Adaptarea reglementărilor din ţara noastră pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor garantate în dreptul internaţional public.PRG

• 61.  2010_Law, Society and Authority in Antiquity.PE

• 62.  2009_Unele consideraţii privind reglementările din noul Cod penal.PG-PDS

• 63.  2009_Răspunderea statelor pentru fapte ilicite.PDS

• 64.  2009_Consideraţii referitoare la reglementările privind infracţiunile de cor.PG

• 65.  2009_Consideraţii generale privind dreptul penal.PG

• 66.  2008_Despre competenţa materială a procurorilor.PG

• 67.  2008_Aspecte teoretice şi practice referitoare la infracţiunile de trafic de persoane_2008.03.07_PG

Toate cele 67 articole de mai sus, prezentate la manifestări științifice, cuprinse în volume sau publicate în reviste, sunt combinate document unic la  https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/articole_combinate

sau https://drive.google.com/file/d/1u_DgIoJ5qxivSS_XTZah5EdDVK7EDccU/view?usp=sharing

&&&

Alte articole:

• 1.2011_Aspecte privind necorelarea unor norme şi practici religioase cu dispoziţiile legale adoptate de state _PE

• 2.2012_Apărarea mărilor şi oceanelor lumii prin intermediul sancţiunilor şi altor măsuri de drept internaţional public_PDS

• 3.2012_Consideraţii privind protecţia mediului în aşezările umane_PG

• 4.2012_Legiferarea eutanasiei în contradicţie cu morala religioasă, în actuala societate_PE

• 5.2012_Preocupări ale consiliului Europei şi ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei m ediului_PE

• 6.2013_Necesitatea includerii terorismului în categoria crimelor internaţionale _PG

• 7.2013_Rolul religiei în prevenirea fenomenului infracţional în societatea de risc specifică globalizării_PRG

• 8.2015_Consideraţii privind eficienţa sancţiunilor contravenţionale pentru nerespectarea regim ului juridi_PD S

• 9.2015_Legitimitatea dreptului de a aplica sancţiuni juridice_PD S

• 10.  2015_Necesitatea intensificării măsurilor de protecţie a mediului prin mijloace legislative şi administrative_PDS

• 11.  2015_Principiile care stau la baza răspunderii pentru faptele care aduc daune mediului_PDS

• 12.  2015_Rolul preventiv-educativ al folosirii mijloacelor politico-diplomatice în cazul diferendelor inte_ PDS

• 13.  2016_lnfracţiuni prin care se vatămă regimul juridic al deşeurilor_PDS-PG

• 14.  2019_Rolul cercetării criminologice în combaterea delincvenţei ju ve n ile _PDS

Articolele sunt la https://issuu.com/bibliotecivalcene/docs/14_articole_in_romana

sau https://drive.google.com/file/d/13MIIc1g3mySBRqKdq61xeyqfV_X7PqGA/view?usp=sharing

În conținuturile cărților și articolelor - atât în flip, cât și în Google Drive - se poate căuta după orice cuvânt, inclus sau nu în titluri. 

Informații adiționale

Citit 1159 ori Ultima modificare Marți, 11 Octombrie 2022 14:43
Ești aici: Home Valcea Valcea Realizări de excepție ale familiei vâlcene Paraschiv Gavril, Elena, Daniel-Ștefan, Ramona-Gabriela