Istorie Locala

Vineri, 24 August 2012 11:20

Structura actuala a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Vâlcea

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În luna aprilie 2008, potrivit Legii nr. 2/1968, cu modificările şi completările ulterioare (1990-2004), inclusiv declararea ca oraşe a unor localităţi, structura administrativ-teritorială a judeţului era următoarea (primele sate dintre paranteze sunt localităţi reşedinţe de comună):

       A. Municipii:

1. RÂMNICU-VÂLCEA (Râmnicu-Vâlcea, Aranghel, Căzăneşti, Copăcelu, Dealu Malului, Feţeni, Goranu, Lespezi, Poenari, Priba, Râureni, Săliştea, Stolniceni, Troian);

2. DRĂGĂŞANI (Drăgăşani, Valea Caselor, Zărneni, Zlătărei).

       B. Oraşe:

1. Băile Govora (Curăturile, Gătejeşti, Prajila); 

2. Băile Olăneşti (Cheia, Comanca, Gurguiata, Livadia, Mosoroasa, Olăneşti, Pietrişu, Tisa);

3. Brezoi (Călineşti, Corbu, Drăgăneşti, Golotreni, Păscoaia, Proieni, Valea lui Stan, Văratica);

4. Băbeni (Băbeni, Bonciu, Capu Dealului, Pădureţu, Români, Tătărani, Valea Mare);

5. Bălceşti (Bălceşti, Beneşti, Chirculeşti, Cârlogani, Goruneşti, Irimeşti, Otetelişu, Preoteşti, Satu Poeni);

6. Berbeşti (Berbeşti, Dămţeni, Dealu Aluniş, Roşioara, Târgu Gânguleşti, Valea Mare);

7. Călimăneşti (Călimăneşti, Căciulata, Jiblea Nouă, Jiblea Veche, Păuşa, Seaca);

8. Horezu (Ifrimeşti, Râmeşti, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Tănăseşti, Urşani);

9. Ocnele Mari (Buda, Cosota, Făcăi, Gura Suhaşului, Lunca, Ocniţa, Slătioarele, Ţeica).

       C. Comune:

1. Alunu (Alunu, Bodeşti, Colteşti, Igoiu, Ilaciu, Ocracu, Roşia);

2. Amărăşti (Amărăşti, Mereşeşti, Nemoiu, Padina, Palanga, Teiul);

3. Bărbăteşti (Bodeşti, Bărbăteşti, Bârzeşti, Negruleşti);

4. Berislăveşti (Stoeneşti, Berislăveşti, Brădişor, Dângeşti, Rădăcineşti, Robaia, Scăueni);

5. Boişoara (Boişoara, Bumbueşti, Găujani);

6. Budeşti (Budeşti, Barza, Bercioiu, Bârseşti, Linia, Piscu Pietrei, Racoviţa, Ruda);

7. Bujoreni (Olteni, Bogdăneşti, Bujoreni, Gura Văii, Lunca, Malu Alb, Malu Vârtop);

8. Buneşti (Buneşti, Coasta Mare, Fireşti, Răpăneşti, Teiuşu, Titireci);

9. Cernişoara (Armăşeşti, Cernişoara, Groşi, Mădulari, Modoia, Obârşia, Sărsăneşti);

10. Câineni (Câinenii Mici, Câinenii Mari, Grebleşti, Priloage, Râu Vadului, Robeşti);

11. Copăceni (Ulmetu, Bălteni, Bondoci, Copăceni, Hotărasa, Veţelu);

12. Costeşti (Costeşti, Bistriţa, Pietreni, Văratici);

13. Creţeni (Creţeni, Izvoru, Mreneşti, Streminoasa);

14. Dăeşti (Dăeşti, Băbueşti, Fedeleşoiu, Sânbotin);

 15. Dănicei (Dealu Lăunele, Bădeni, Ceretu, Cireşul, Dealu Scheiului, Dobreşti, Drăguleşti, Glodu, Gura Crucilor, Lăunele de Jos, Linia pe Vale, Udreşti, Valea Scheiului);

16. Diculeşti (Diculeşti, Budeşti, Băbeni-Olteţu, Colelia);

17. Drăgoeşti (Drăgoeşti, Buciumeni, Geamăna);

18. Făureşti (Mileşti, Bungeţani, Făureşti, Găineşti, Mărcuşu);

19. Fârtăţeşti (Fârtăţeşti, Afânata, Becşani, Căţetu, Cuci, Dăncăi, Dejoiu, Dozeşti, Giuleşti, Giuleştii de Sus, Gârnicetu, Măriceşti, Nisipi, Popeşti, Rusăneşti, Seciu, Stănculeşti, Şotani, Tanislavi, Valea Ursului);

20. Frînceşti (Frînceşti, Băluţoaia, Coşani, Dezrobiţi, Genuneni, Mănăileşti, Moşteni, Surpatele, Viişoara);

21. Galicea (Galicea, Bratia din Deal, Bratia din Vale, Cocoru, Cremenari, Dealu Mare, Ostroveni, Teiu, Valea Râului);

22. Ghioroiu (Ghioroiu, Căzăneşti, Herăşti, Mierea, Poienari, Ştirbeşti);

23. Glăvile (Glăvile, Aninoasa, Jaroştea, Olteanca, Voiculeasa);

24. Goleşti (Popeşti, Aldeşti, Blidari, Coasta, Drăgăneşti, Gibeşti, Giurgiuveni, Opăteşti, Poeniţa, Tulei-Câmpeni, Vătăşeşti);

25. Grădiştea (Grădiştea, Diaconeşti, Dobricea, Linia, Obislavu, Străchineşti, Turburea, Ţuţuru, Valea Grădiştei);

26. Guşoeni (Guşoeni, Burdăleşti, Dealu Mare, Guşoianca, Măgureni, Spârleni);

27. Ioneşti (Ioneşti, Bucşani, Dealu Mare, Delureni, Fişcălia, Foteşti, Guguianca, Marcea, Prodăneşti);

28. Laloşu (Laloşu, Berbeşti, Ghindari, Mologeşti, Olteţani, Portăreşti);

29. Lădeşti (Lădeşti, Cermegeşti, Chiriceşti, Ciumagi, Dealu Corni, Găgeni, Măldăreşti, Olteanca, Păsculeşti, Popeşti);

30. Lăcusteni (Lăcustenii de Sus, Găneşti, Contea, Lăcusteni, Lăcustenii de Jos);

31. Lăpuşata (Săruleşti, Bereşti, Broşteni, Mijaţi, Scoruşu, Şerbăneşti, Zărneşti);

32. Livezi (Livezi, Părăuşani, Pârâienii de Jos, Pârâienii de Mijloc, Pârâienii de Sus, Pleşoiu, Tina);

33. Lungeşti (Lungeşti, Carcadieşti, Dumbrava, Fumureni, Gănţulei, Stăneşti-Lunca);

34. Malaia (Malaia, Ciungetu, Săliştea);

35. Mateeşti (Mateeşti, Greci, Turceşti);

36. Măciuca (Oveselu, Bocşa, Botorani, Ciocăneşti, Măciuceni, Măldăreşti, Popeşti, Stefăneşti, Zăvo-ieni);

37. Mădulari (Mădulari, Bălşoara, Bănţeşti, Dimuleşti, Iacovile, Mamu);

38. Măldăreşti (Măldăreşti, Măldăreştii de Jos, Roşoveni, Telecheşti);

39. Mihăeşti (Buleta, Arsanca, Bârseşti, Govora, Gurişoara, Măgura, Mihăeşti, Munteni, Negreni, Rugetu, Scărişoara, Stupărei, Vulpueşti);

40. Milcoiu (Milcoiu, Căzăneşti, Ciuteşti, Izbăşeşti, Şuricaru, Tepşenari);

41. Mitrofani (Mitrofani, Cetăţeaua, Izvoraşul, Racu);

42. Muereasca (Muereasca, Andreeşti, Frânceşti-Coasta, Găvăneşti, Hotarele, Muereas-ca de Sus, Pri-poara, Şuta);

43. Nicolae Bălcescu (Rotărăşti, Băneşti, Corbii din Vale, Dosu Râului, Ginerica, Gâltofani, Linia Hanului, Măzăraru, Mângureni, Pleşoiu, Popeşti, Predeşti, Schitu, Şerbăneasa, Tufanii, Valea Bălcească, Valea Viei);

44. Olanu (Olanu, Casa Veche, Cioboţi, Drăgioiu, Nicoleşti, Stoicăneşti);

45. Orleşti (Orleşti, Aureşti, Procopoaia, Scaioşi, Silea);

46. Oteşani (Oteşani, Bogdăneşti, Cârstăneşti, Cuceşti, Sub Deal);

47. Păuşeşti (Păuşeşti, Barcanele, Buzdugan, Cernelele, Păuşeşti-Otăsău, Şerbăneşti, Şoliceşti, Vă-leni);

48. Păuşeşti-Măglaşi (Păuşeşti-Măglaşi, Coasta, Pietrari, Ulmeţel, Valea Cheii, Vlăduceni);

49. Perişani (Perişani, Băiaşu, Mlăceni, Podeni, Poiana, Pripoare, Spinu, Surdoiu);

50. Pesceana (Pesceana, Cermegeşti, Lupoaia, Negraia, Roeşti, Ursoaia);

51. Pietrari (Pietrari, Pietrarii de Sus);

52. Popeşti (Popeşti, Curtea, Dăeşti, Firijba, Meieni, Urşi, Valea Caselor);

53. Prundeni (Prundeni, Bărbuceni, Călina, Zăvideni);

54. Racoviţa (Racoviţa, Balota, Blănoiu, Bradu-Clocotici, Copăceni, Gruiu Lupului, Ţuţuleşti);

55. Roeşti (Roeşti, Băiaşa, Băjenari, Bărbărigeni, Ciocâltei, Cueni, Frasina, Piscu Scoarţei, Râpa Cără-mizii, Saioci);

56. Roşiile (Roşiile, Balaciu, Cherăşti, Hotăroaia, Lupuieşti, Păsărei, Perteşti, Pleşeşti, Răţăleşti, Romaneşti, Zgubea);

57. Runcu (Runcu, Căligi, Gropeni, Snamăna, Valea Babei, Vărateci);

58. Sălătrucel (Sălătrucel, Păteşti, Seaca, Şerbăneşti);

59. Scundu (Scundu, Avrămeşti, Blejani, Crângu);

60. Sineşti (Sineşti, Ciucheţi, Dealu Bisericii, Mijlocu, Popeşti, Urzica);

61. Slătioara (Slătioara, Coasta Cerbului, Goruneşti, Milostea, Mogeşti, Rugetu);

62. Stăneşti (Stăneşti, Bărcăneşti, Cioponeşti, Cuculeşti, Gârnicetu, Linia Dealului, Suieşti, Valea Lungă, Vârleni);

63. Stoeneşti (Stoeneşti, Bârlogu, Budurăşti, Deleni, Dobriceni, Gruieri, Gruiu, Mogoşeşti, Neghineşti, Piscu Mare, Popeşti, Suseni, Zmeurătu);

64. Stoileşti (Stoileşti, Balomireasa, Bârsoiu, Bulagei, Delureni, Geamăna, Ghiobeşti, Giuroiu, Izvoru Rece, Malu, Neţeşti, Obogeni, Stăneşti, Urşi, Vlăduleşti);

65. Stroeşti (Stroeşti, Cireşu, Dianu, Obroceşti, Pojogi-Cerna);

66. Suteşti (Suteşti, Boroşeşti, Măzili, Verdea);

67. Şirineasa (Şirineasa, Aricioaia, Ciorăşti, Slăviteşti, Valea Alunişului);

68. Ştefăneşti (Ştefăneşti, Condoeşti, Dobruşa, Şerbăneşti);

69. Şuşani (Şuşani, Râmeşti, Sârbi, Stoiculeşti, Uşurei);

70. Tetoiu (Tetoiu, Băroiu, Budele, Măneasa, Nenciuleşti, Popeşti, Ţepeşti);

71. Titeşti (Titeşti, Bratoveşti, Cucoiu);

72. Tomşani (Tomşani, Băltăţeni, Bogdăneşti, Chiceni, Dumbrăveşti, Foleştii de Jos, Foleştii de Sus, Mireşti);

73. Vaideeni (Vaideeni, Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Mariţa);

74. Valea Mare (Valea Mare, Bătăşani, Delureni, Drăganu, Mărgineni, Pietroasa);

75. Vlădeşti (Vlădeşti, Fundătura, Pleaşa, Priporu, Trundin);

76. Voiceşti (Voiceşti, Tighina, Voceştii din Vale);

77. Voineasa (Voineasa, Valea  Măceşului, Voineşiţa);

78. Zătreni (Zătreni, Butanu, Ciorteşti, Dealu Glămeia, Dealu Văleni, Făureşti, Mănicea, Mecea, Olteţu, Săştioara, Stanomiru, Valea Văleni, Văleni, Zătrenii de Sus).

 În cadrul unui program PHARE, pentru o „Dezvoltare Regională”, în perioada 1994-1996, România a fost împărţită în 8 regiuni de dezvoltare, pentru „a asigura o dezvoltare echilibrată la nivelul tuturor zonelor ţării, astfel încât, accesul la fondurile Uniunii Europene să se facă mai uşor”.

Cele 8 regiuni de dezvoltare sunt: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Bucureşti-Ilfov, Sud-Vest Oltenia (Judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea), Vest, Nord-Vest şi Centru. Aceste regiuni se suprapun în linii generale provinciilor istorico-geografice71.

__________________

71. Ion Iordan, op. cit., 2003, pag. 26. 


 

Sursa: Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010 (pag. 299-301). Coordonator: Ion Soare; Autori: N. Daneş, Gh. Dumitraşcu, D. Dumitrescu, Fl. Epure, Em. Frâncu, I.St. Lazăr, Arhim. Veniamin Micle, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gh Ploaie, Al. Popescu-Mihăeşti, Silviu Purece, I. Soare, Răzvan Theodorescu. „Volum realizat în cadrul Forumului Cultural al Râmnicului şi apărut sub egida şi cu sprijinul  financiar al Consiliului Judeţean Vâlcea.” 

Informații adiționale

  • Localitate: Valcea
  • Tip: text
  • Suport: Hartie
  • Tip articol: Articole si studii
Citit 3825 ori
Ești aici: Home Valcea Valcea Structura actuala a unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Vâlcea