Istorie Locala

Valcea (75)

a. Perioada interbelică

Memoria documentelor a păstrat o informaţie potrivit căreia, în august 1922 exista la Drăgăşani Societatea Sportivă „Oltul”: ca urmare a organizării şi desfăşurării unei serbări, aceasta consumase curent, fiind debitată de primarul oraşului, cu suma de 80 lei20.

 

La data de 3-5 ianuarie 1927, Theodor Bălăşel, C. Nicolăescu-Plopşor, G. F. Ciauşanu, Gh. N. Dumitrescu-Bistriţa ş. a. au pus bazele Tovărăşiei Folcloriştilor Olteni, care a editat - timp de un an) publicaţia „Suflet oltenesc”; paginile revistei au găzduit nu numai texte culese din popor, ci şi studii şi comentarii privind creaţiile folclorice. În scopul realizării unei colecţii populare cât mai complete, etnologul şi folcloristul Theodor Bălăşel a folosit diferite metode: cules direct, apeluri scrise, foi volante etc.125

 

 

Asociaţia Generală a Inginerilor din România – filiala Vâlcea, s-a înfiinţat în anul . . . . , avându-l ca preşedinte pe ing. dr. Constantin Părâianu şi un număr de 47 membri activi. Îşi are sediul la Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. Organizarea şi funcţionarea sa sunt stabilite prin statut. Ca şi asociaţia mamă (Asociatia Generala a Inginerilor din România - AGIR), ea este o organizaţie apolitică, cu personalitate juridică, cu activitate non profit şi cu autonomie deplină; ea reprezintă una dintre cele mai serioase şi mai prestigioase asociaţii profesionale, implicându-se eficient în viaţa economico-socială a ţării.

 

Enciclopedia judeţului Vâlcea*

STUDIU INTRODUCTIV

C. Alessandrescu, Dicţionar geografic al judeţului Vâlcea, Bucureşti, 1893.

Lucian Badea şi Constanţa Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1970.

Constantin Bălan, Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea, sec. XIV-1848, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005.

V. Berbece, C. Marinoiu, A. Matei, Gh. Mămularu, Vâlcea – ghid turistic al judeţului, Bucureşti, 1976.

Călători străini despre Ţările Române, , vol. VI, p. I: Paul de Alep, îngrijită de M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976, pag. 180-194.

Luni, 27 August 2012 12:54

Enciclopedia judeţului Vâlcea

Scris de

Volumul I (Prezentare generală) din Enciclopedia judeţului Vâlcea* şi-a propus să prezinte arealul vâlcean sub diferite aspecte, atât din punct de vedere al evoluţiei în timp (diacronic), cât şi sincronic. Faţă de monografiile şi istoriile care i-au fost dedicate judeţului de-a lungul deceniilor, lucrarea de faţă se distinge prin faptul că abordează toate sectoarele vieţii economico-sociale şi culturale a judeţului: cadrul natural (geografic), istoria, demografia şi împărţirile administrative de-a lungul timpului, economia, învăţământul, cultura, viaţa spirituală (religioasă), ocrotirea sănătăţii, turismul, sportul; un amplu spaţiu se alocă personalităţilor vâlcene din trecut şi de azi, care – ele, în primul rând – au contribuit şi contribuie la dezvoltarea şi bunăstarea acestui areal geografic.

Page 6 of 6
Ești aici: Home Valcea Valcea