Istorie Locala

Valcea (501)

GurbanAnul 2003 a marcat o implicare a instituției în identificarea obiceiurilor comunităților de rromi, rudari, care viețuiesc alături de români și care-și cultivă nestingherit datinile, ritualurile, ba, mai mult, invită la aceste sărbători și românii. Cu acest interes ştiinţific s-a iniţiat cercetarea aplicată a sărbătorii „Gurbanul”. Înarmată cu aparatul de filmat, echipa instituţiei a participat la derularea ceremonialului în cele două ipostaze: „de poceală”, ritualul pentru însănătoșirea unei persoane aflate în suferință; „de petrecere” pentru celelalte familii. În centrul ceremonialului stă sacrificarea mielului (neapărat alb!), care are loc într-o poiană/pădure neumblată şi care trebuie început devreme, pe rouă. Se respectă ritualul invocării Maicii Domnului, a Sfântului Gheorghe, a ielelor, după cum rezultă din textul: „Voi sfintelor, / Voi bunelor, / Să dați puterea lui... / Că el vă va păzi an de an / Cu trei butii de vin, / Cu trei cuptoare de pâine...” Invocația se face ținând într-o mână capul mielului, în alta o cană cu vin. Au contribuit la această cercetare aplicată, alături de Elena Stoica: Constantin Capră (sociolog), Bogdan Boari, operator imagine, și Amalia Boari, coordonator al așezămintelor de cultură.

3.1Cea de a XXXV-a aniversare a marcat încă o etapă din drumul ascendent al unei instituții care și-a croit drum prin timp, având la conducere și în echipă oameni providenţiali, capabili să cerceteze și să valorifice patrimoniul de valori ale spațiului vâlcean. Alături le-au stat permanent personalități ale culturii românești, care i-au susținut profesional şi moral. S-a editat, pentru acest moment aniversar, ctalogul Mărturii – 35 de ani de la înființarea Casei Creației Populare Vâlcea, Editura „Patrimoniu” a CJCVTCP Vâlcea, cuprinzând gânduri și mesaje la sărbătorirea a 35 de ani de la înființarea Casei Creației Populare Vâlcea (1968-2003). Ca o mărturie de credință și o pagină de conștiință, prof. dr. Gheorghe Deaconu, cel care i-a fost, vreme de 30 de ani, slujitor devotat, cel care i-a creionat strategia devenirii, construind, în vremuri nu prea prielnice, proiecte şi programe, valabile și după căderea „Cortinei de fier”, semnează primele două pagini, un tulburător text, intitulat „Ceea ce n-am făcut…”: „În perspectiva acestei istorii obiective, nepărtinitoare şi totodată modelatoare, doresc să las şi eu o mărturie, subiectivă, fireşte, dar oarecum insolită. Căci nu voi arăta, acum şi aici, ceea ce am făcut noi (s-a înţeles, cred, că, prin acest noi, înţeleg pe cei care au făcut parte, de-a lungul atâtor decenii, din «echipa» instituţiei, numărată întotdeauna pe degetele ambelor mâini), ci voi recunoaşte, cu francheţe şi onestitate, oricât ar fi acestea de incomode, ceea ce n-am făcut...” (p. 3). Semnează apoi: ec. Iulian Comănescu, președintele CJ Vâlcea; P.S. Gherasim, episcopul Râmnicului; dr. Georgeta Stoica, director general al Muzeului Satului București; dr. Sabina Ispas, directorul IEF „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române; Oana Petrică, directorul CNCVTCP; dr. Corneliu Bucur, director general al Complexului Național „Astra”; prof univ. dr. Nicolae Constantinescu, șeful Catedrei de etnologie și folclor, Facultatea de Litere a Univ. București; Nicolae Dragoș, scriitor, vicepreședinte al Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală “Niște Țărani”, București; dr. Doina Ișfănoni și drd. Rusalin Ișfănoni, Muzeul Satului București; drd. Corina Mihăescu, cercetător științific CNCPCT și colaboratori, oameni de cultură din Vâlcea.

v1O invitație adresată de Excelența Sa, Gheorghe Tinca, ambasadorul României la Praga (foto sus, dreapta), Consiliului Județean Vâlcea de a participa la Târgul Internațional de Turism „Holiday World”, cel mai important eveniment din Europa Centrală, la care s-a adăugat dorința ec. Iulian Comănescu, președinte al CJ Vâlcea, de a prezenta patrimoniul imaterial al Vâlcei, a făcut posibil „turneul” artiștilor populari vâlceni. A fost cea mai numeroasă delegație a judeţului Vâlcea într-un context internațional; atelierele meşteşugăreşti ale lui Irinel Miuțoiu (Horezu), olărit, Ene Vasile (Râmnicu-Vâlcea) – sculptură în lemn și os, Elena Paraschivoiu (Bărbătești, foto stânga) și Silvia Vețeleanu (Pietrari) – țesut, monahia Maria Inocenția Voicilă (Mănăstirea Dintr-un Lemn) – pictură pe lemn, Toader Busnea (Râmnicu-Vâlcea) – instrumente populare, au fost desfășurate în spațiul destinat României, amenajat ca un interior specific vâlcean, din care n-au lipsit: colțul cu icoane, scoarțele armonizate coloristic cu taierele de Horezu și blidarul sculptat.

AN1Instituția, implicată activ în sărbătorirea a 500 de ani de Episcopie în Râmnic, a parcurs toate etapele proiectării și punerii în pagină a evenimentelor, coordonate de Episcopia Râmnicului şi DJCCPCN Vâlcea, dar cele mai semnificative prezențe ale CJCVTCP Vâlcea s-au marcat memorabil în două momente distincte. Cel dintâi s-a produs în Sala „Sf. Martir Antim Ivireanul”: vernisajul expoziției cu numărul patru a programului „Monahism și artă” – o ediție mai amplă și mai densă valoric, incluzând de această dată, și lucrări aparținând monahiilor din Mănăstirea Clocociov. Expoziția a fost însoţită de concertul de cântări religioase „Iubi-Te-voi, Doamne” (foto sus, dreapta), susținut de grupulȘG Crețeni, grupul Bisericii parohiale Tomșani, solista Elena Cuculici (Crețeni), grupurile psaltice ale mănăstirilor Brâncoveni, Cozia, Dintr-un Lemn și Govora, Corul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Nicolae” Râmnicu-Vâlcea (dirijor: prof. Gelu Stratulat). an2Întreg programul, coordonat de prof. Elena Stoica, s-a încadrat în „Festivalul artei sacre”, desfășurat în cadrul Jubileului. Al doilea moment s-a desfășurat la Craiova (10 decembrie), sub genericul „Grădina Maicii Domnului”, organizat sub patronajul Mitropoliei Olteniei, în colaborare cu Muzeul Olteniei, care a oferit spațiul Casei Băniei.

 • 2-4 ianuarie, Vahdad Hall:  Turneul Formației instrumentale “Hora” în Iran.
 • 13-16 februarie, Praga: Vâlcea la Târgul Internațional de Turism “Holiday World”.
 • 1-30 martie, în localităţi din judeţ: „Ziua Tradiției” –  ediţia a IV-a.
 • 27-29 martie, Râmnicu-Vâlcea: „CJCVTCP Vâlcea – 35”. În context: Salonul naţional al cărții de etnologie.
 • 23 aprilie, Râmnicu-Vâlcea: „Rromii – împreună pentru Europa”.
 • 22 mai, Râmnicu-Vâlcea: „Bibanul”, spectacol-concurs de satiră și umor.
 • 5 iunie, Băbeni: „Gurbanul” – sărbătoare a comunității rudarilor.
 • 22 iunie, Lungești: „Ziua olarului”, ediția a XXV-a.
 • 20 iulie, Amărăşti: „Târg la Amărăşti” – ediţia a II-a.
 • 25-28 iulie, Râmnicu-Vâlcea: „Târgul meșterilor populari din România” – ediția a VI-a.
 • 2-3 august, Govora: „Florile Govorei”.
 • 16-17 august, Călimănești: „Cântecele Oltului”,  ediția a XXXV-a.
 • 24-27 septembrie, Râmnicu-Vâlcea: Episcopia Râmnicului – 500:  „Monahism și artă”.
 • 14 octombrie, Bărbătești: Medalion aniversar – „Gheorghița Măleanu – 85”.
 • 23 octombrie, Râmnicu-Vâlcea: „Armonii” – expoziție de artă plastică.
 • 25 octombrie, Câineni: „In memoriam Dumitru Moțoc – 90 de ani de la naștere”.
 •  21 noiembrie, Râmnicu-Vâlcea:  Medalion aniversar Ioan St. Lazăr. În context: lansarea volumului Călătorie de recunoaștere.
 • 10 decembrie, Craiova: Jubileul Episcopiei Râmnicului – 500: „Monahism și artă”.

Proiectul a fost o cutezanță a directorului DJCCPCN Vâlcea, de a atrage atenția asupra patrimoniului material aflat în pericol, dorind să realizeze o expoziție „S.O.S. – monumentele Vâlcei”. Pornind de la reușita expoziției din 1999, având un patrimoniu artistic de mare valoare, organizatorii principali – DJCCPCN (director: Gheorghe Deaconu) şi CJCVTCP (director: Elena Stoica) au reușit să proiecteze, cu puterea de convingere și capacitate profesională a criticului de artă Eugenia Florescu (foto centru, la vernisaj), o expoziție unică în istoria culturală a Vâlcei. Gândită ca un întreg, expoziția a ilustrat,  prin imagini-document, ctitoriile voievodale ale Vâlcei, dar și biserici ctitorite de țărani liberi, unele fiind monumente UNESCO, istoria tiparului și a tipăriturilor, toate ambientate cu piese de patrimoniu material și imaterial care au reușit să conducă pe vizitator într-un spațiu de sacralitate şi creativitate.

sac2

            Un spaţiu pe care acad. Răzvan Theodorescu îl definea ca fiind „... o lume specială, o  lume liberă. E o lume a poveștilor țărănești, o lume plină de umor. Lumea Europei și lumea tradiției, lumea Europei prin Sibiu, lumea tradiției și lumea Orientului prin Anton Pann, care vine aici, în Vâlcea, pentru  că e un spațiu de fantezie, în care Povestea vorbei este cea a vorbei frumoase, înflorate. Este o lume care se bucură, o lume pe care o auzi de parcă ar cânta. În pridvorul Govorei, privind-o pe Maica Domnului, Ocrotitoarea, parcă auzi foșnetul de aripi. Este lumea din care s-a născut România modernă, cu toate valorile sale. Aici o vezi cu adevărat. (Răzvan THEODORESCU, Vâlcea – o ţară a metaforei, Catalogul expoziţiei, Bucureşti, 2002, p. 7).

ilie1La numai opt luni de la trecerea în eternitate a învățătorului și artistului Ilie Zugrăvescu, CJCVTCP Vâlcea şi autorităţile comunei Voicești au reușit să-i îndeplinească visul – un festival de interpretare a cântecului popular. De altfel, în ultimul an de viaţă, rapsodul a susținut material un concurs de interpretare a cântecului popular intitulat „Izvorul”, care s-a desfășurat pe parcursul anului 2001, cu o finală în comuna Păușești-Măglași, unde își trăia ultimele luni de viață, la Căminul de bătrâni. Nu a putut participa, fiind imobilizat la pat, dar tinerii l-au vizitat și i-au mulțumit. Festivalul s-a desfășurat în cele mai bune condiții, căminul cultural a îmbrăcat haine de sărbătoare, o expoziție de costume populare a ambientat holul, scena a căpătat aspectul unui interior de sat vâlcean, iar pentru a informa publicul și a motiva numele festivalului, panouri cu imagini din activitatea artistică a rapsodului Ilie Zugrăvescu, cu diplome obținute ca animator cultural și interpret, au completat festivalul. Georgel Nucă, director al CC Voicești și interpret de folclor, s-a implicat cu dăruire.

       ilie2     Juriul a fost alcătuit din: prof. emerit Marin Brînaru, Gelu Stratulat, profesor de muzică la Seminarul Teologic Liceal „Sf. Nicolae” Râmnicu-Vâlcea, prof. Constantin Ceaușu, directorul C de C „Gib Mihăiescu” Drăgășani; Elena Stoica, directorul CJCPCT; Dumitru Vulparu, secretar muzical al Orchestrei „Rapsodia vâlceană”; soc. Constantin Capră, referent la CJCVTCP, și Georgel Nucă, director al CC Voicești și interpret de folclor, unul dintre tinerii susținuți moral de rapsod în timpul vieții; Ileana Mateș Pomohaci, realizator Etno la TV Prima – interpretă de muzică populară a zonei Maramureștului. Au participat 44 de interpreți, grupați pe vârste: 7-15 ani; 15-25 ani; adulți, rapsozi și interpreți de instrumente populare.

f1Ediția a XXXIV-a a festivalului a purtat amprenta prospețimii prin participarea unor ansambluri care au venit pentru prima dată la Călimănești. Au participat toate județele străbătute de râul Olt, după cum prevede Regulamentul festivalului și, ca invitat, Ansamblul „Bratia” din Vlădești Argeș. Pentru istoria culturală, consemnăm ansamblurile participante: „Teiușul Nou”, com. Comana de Jos, jud. Brașov; „Floare de colț” (ansamblu de copii) al CC Subcetate, jud. Harghita; „Românașul” (ansamblu de copii), Întorsura Buzăului și „Spicul de grâu”, Arcuș, jud. Covasna; „Purtata Avrigului” al C de C Avrig, jud. Sibiu; „Izvorașul” al CC Ianca și „Simianca” al Școlii Dobrun, jud. Olt; „Dunărica” din com. Năsturelu, jud. Teleorman; „Dor de plai” al CC Glăvile, jud. Vâlcea.

         f2   Prezența prof. univ. dr. Sabina Ispas, directorul IEF „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, ca președinte al juriului (foto jos), alături de Elena Gavriluțiu, din partea CNCPCT, și a prof. dr. Gheorghe Deaconu, din partea DJCCPCN Vâlcea, a determinat o analiză mai atentă a parametrilor în care se înscrie festivalul, deoarece o temă de preocupare a specialiștilor de la Institut se referea la fenomenul „festival”. De aceea, în articolul publicat în „Buletinul informativ” al CNCPCT se fac următoarele aprecieri: „Festivalul «Cântecele Oltului», la cea de a XXXIV-a ediție, s-a înscris foarte corect în cadrele care îi erau proprii: festival de amatori, care a reunit grupuri de purtători de folclor care viețuiesc în preajma impunătorului râu, de la izvoare până la vărsare, îndrumate cu multă măiestrie.

valcea1Prezența artiștilor populari     vâlceni     la   C o m p l e x u l Național „Astra” Sibiu, în zilele de 13-14 iulie 2002, într-un context valcea2național, a fost urmarea invitației adresate instituției de prof. dr. Ioan Corneliu Bucur, inițiatorul p r o i e c t u l u i.    Prezența Vâlcei s-a materializat în alcătuirea unei reprezentative performante, care să susțină, alături de județele Suceava, Maramureș și raionul Soroca, Republica Moldova, un spațiu al sintezei creatoare de valori, Vâlcea, la aceleași cote precum identitățile menţionate. Reprezentativa vâlceană a acoperit tradițiile și genurile artei populare cultivate în acest ținut: arte religioase, arte poetice, arte muzicale, arte coregrafice, arte plastice, arte tehnice, arte culinare. Au expus cei mai renumiți meșteri populari și au evoluat grupuri și interpreți de muzică şi dans: grupurile de cântări religioase de la Mănăstirea Cozia și CC Costești; grupurile folclorice „Haiducii” Amărăști (foto sus, dreapta) și „Rapsozii Oltului” al CJCPCT Vâlcea; taraful CC Govora-Sat (Mihăiești); formațiile de dansuri din Costești („Domnițele”, foto sus stânga), Mihăiești („Floricica”), Runcu („Runceanca”, foto jos).

RÂMNICU-VÂLCEA. MICĂ ENCICLOPEDIE, III

INSTITUŢII PUBLICE, SOCIETĂŢI COMERCIALE, ASOCIAŢII…

autori: Ion MĂLDĂRESCU, Emilian FRÂNCU

(Editura Anton Pann, Râmnicu-Vâlcea, 2002)

         Mica Enciclopedie a Râmnicului rezervă CJCVTCP Vâlcea un spaţiu generos (pp. 52-54) şi o prezentare consistentă, care cuprinde: un scurt istoric al instituţiei (cu nominalizarea managerilor care au condus-o de-a lungul celor aproape 35 de ani de existenţă); definirea statutului şi profilului funcţional al instituţiei: „CJCVTCP Vâlcea este o instituţie de specialitate, având drept obiectiv fundamental cunoaşterea, conservarea şi promovarea tradiţiilor şi valorilor culturii populare”; structura organizatorică, incluzând, în afara sectoarelor de specialitate, Orchestra „Rapsodia vâlceană” (cu Grupul „Rapsozii Oltului”) şi Editura Patrimoniu, care continuă productiva activitate editorială a instituţiei; un tablou concentrat al activităţii desfăşurate, prin „proiecte şi programe culturale viabile, care au menţinut judeţul Vâlcea în prima linie a zonelor culturale ale ţării”; dintre acestea sunt menţionate: „Hora costumelor”, „Cocoşul de Hurez”, „Zilele culturii populare vâlcene în Capitală”, Târgul meşterilor populari din România, „Cântecele Oltului”, Salonul naţional al cărţii de etnologie, Festivalul de datini şi obiceiuri „Din moşi-strămoşi”, „Vâlcea artistică” şi altele, multe având o amploare interjudeţeană, naţională şi chiar internaţională şi derulându-se în zeci de ediţii, fiind consacrate în tradiţia culturală şi în conştiinţa publicului; prezenţa instituţiei în circuitul european de valori.

Ești aici: Home Valcea Valcea