Istorie Locala

Valcea (501)

Proiect inițiat de prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul DJCCPCN Vâlcea, care a lansat programul „Vâlcea 610”, prilejuit de prima atestare documentară a județului Vâlcea. Manifestarea inaugurală a avut loc în ziua de 8 ianuarie 2002, la Sfânta Mănăstire Cozia, cu o slujbă de pomenire a domnitorului Mircea cel Bătrân, urmată de sesiunea științifică „Vâlcea – moștenire și vocație culturală”. În acest context, a fost lansat programul „Vâlcea 610”, inclusiv Itinerarul cultural „Tinereaţea unui judeţ bătrân”

            Pentru a înţelege momentul inaugural și obiectivele avute în vedere, desprindem câteva pasaje din Mesajul Itinerarului „Tinerețea unui județ bătrân”:

            „...Ne aflăm la începutul unui nou mileniu... Marcăm aici un moment de atestare documentară. Deși exista cu mult timp înainte, pana unui grămătic smerit a fixat-o, așa cum l-a descris un cronicar al vremii, ne-a lăsat în documentul său de danie acordat ctitoriei sale Cozia, una dintre cele mai vechi atestări ale unei împărțiri administrative pe aceste meleaguri, având drept centru politic Râmnicul – orașul domniei mele.

            Frumusețea locului păstrează o măreție copleșitoare, pe care nimeni nu o poate contesta sau diminua. Spre nord, Țara Loviștei, tărâm de legendă și vis, cu asprimea blândă a locuitorilor săi. La ieșirea din Defileu, se conturează silueta maiestuoasă a Sfintei Mănăstiri Cozia. Coborând pe firul Oltului, apare străvechea așezare a Râmnicului, cu grădinile și edificiile sale. Spre apus, Horezu, ca un cuib de vulturi, unde meșterii țărani modelează, din vremuri imemoriale, lutul. În drum, Călimăneștiul, Olăneștiul și Govora, cu izvoarele lor fermecate, diamante ale unei coroane ce iradiază. Spre sud, întâlnim vestitele podgorii ale Drăgășaniului, oraș de viță nobilă”.

Marți, 27 Mai 2014 10:48

Vâlcea în anul 2002

Scris de
 • Ianuarie-mai, Râmnicu-Vâlcea şi alte localităţi din judeţ: „Vâlcea 610”– itinerar cultural.
 • 12 aprilie, Râmnicu-Vâlcea, Stroiești și Vaideeni: „Vâlceni pe meleagurile natale”: Costin Alexandrescu, directorul CJCPCT Argeș; Traian Ciuculescu, folclorist şi instrumentist.
 • 21 mai, Crețeni: „Pridvorul tinereții” – Concursul tinerilor creatori și interpreți, ed. a III-a.
 • 28 mai, Craiova: „Oltenia de ieri, Oltenia de azi” – concurs-dialog organizat de Studioul Teritorial Radio Craiova și consiliile județene: Argeș, Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.
 • 13-14 iulie, Muzeul „Astra” Sibiu : Vâlcea la Festivalul Național al Tradițiilor Populare.
 • 14-19 august, Boișoara: Tabăra de cercetare folclorică.
 • 17-18 august, Călimănești: Festivalul de folclor „Cântecele Oltului” – ediția a XXXIV-a.
 • 17 noiembrie, Voicești: Festivalul de muzică populară „Ilie Zugrăvescu” – ediția I.
 • Decembrie 2002 – februarie 2003, Bucureeşti, Palatul Parlamentului, Sala „Constantin Brâncuși”: Expoziția „Sacralitatea – asimilări și sinteze culturale în spațiul vâlcean”.
 • 6 decembrie, Râmnicu-Vâlcea, Liceul „Matei Basarab”: „Ucenicii Thaliei” – ediția I.
 • Apare: Traian D. Lungu, Furie blândă. îPoeziiș. Ediţie îngrijită de George Achim. Prefaţă de Doru Moţoc, Editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2002. Volumul include Gânduri pentru statuia unui om – texte semnate de: George Achim, Ion Soare, Alexandru Mircescu, Ioan St. Lazăr, D. Mitrana, Constantin Poenaru, Costea Marinoiu, Corneliu Tamaş, Felix Sima, Marin Bulugea, Petre Petria, Nichi Ursei, Maria Gaghel, Ion Tălmaciu, Dumitru Lazăr.

            Manifestare complexă de promovare a tradițiilor și valorilor culturii populare vâlcene în spațiul european, turneul efectuat la Salzburg s-a realizat ca urmare a invitației Centrului Cultural și a Bisericii Ortodoxe din Salzburg, prin amabilitatea preotului vâlcean, dr. Dumitru Viezuianu, vrednic fiu al Vâlcii, adresată DJCCPCN, CJCPCT Vâlcea, și cu sprijinul președintelui CJ Vâlcea, ec. Iulian Comănescu. Delegația culturală a fost riguros selectată și coordonată de Gheorghe Deaconu și Elena Stoica, directorii celor două instituții organizatoare, fiind alcătuită din: meșterii populari Elena Paraschivoiu, Silvia Vețeleanu, Alina Vețeleanu, monahiile Ana Covaci Heruvima (țesături) și Maria Inocenția Voicilă (pictură icoane); Eufrosina Vicșoreanu și Sorin Giubega (ceramică); Vasile Ene (arta lemnului); Teodor Busnea (instrumente muzicale) și instrumentiștii Gheorghe Iordache (nai), Gheorghe Voinic (fluier, caval, ocarină), Daniel Busnea (fluier și clarinet).     Deschiderea oficială s-a realizat în ziua de 13 iunie 2001, în prezența unor înalți reprezentanți ai vieții spirituale și ai administrației landului Salzburg: dr. Georg Eder, arhiepiscopul Szalzburgului, doamna Heidi Schausberger, redactor șef al ziarului „Volkzeitung”, soția guvernatorului landului, dr. Heinrich Cristian Margoth, șeful funcționarilor landului Szalzburg; dr. Herbert Schmidt, reprezentantul Departamentului cultural al landului. Delegația vâlceană a fost primită de către dr. Hans Bergonz, șeful Departamentului cultural al landului, prilej de fructuos dialog pe tema cultivării tradițiilor și obiceiurilor proprii fiecărei culturi naționale. Oficialii vâlceni au primit felicitări pentru păstrarea patrimoniului artei populare românești, cu regretul exprimat de gazdă, în nume personal, că, în Austria, etapele s-au ars rapid și cu mențiunea că, despre România, se știe că are o identitate culturală înscrisă în civilizația tradițională a lemnului.

           sa1 Cea de a III-a ediție a Salonului național al cărții de etnologie a stat sub semnul evocării profesorului Mihai Pop, personalitatea care a constituit un model academic de cercetare ştiinţifică şi de strategie culturală pentru cei care și-au asumat răspunderea destinului culturii populare. În ziua de 8 noiembrie, ziua Sfinților Mihail și Gavriil, la Catedrala episcopală, a avut loc slujba de pomenire a profesorului Mihai Pop, iar în sala „Sf. Martir Antim Ivireanul” s-a inaugurat Salonul național al cărții de etnologie (foto stânga). Moderatorul evenimentului a fost prof. dr. Gheorghe Deaconu, inițiatorul proiectului, în 1998, avându-l alături pe conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, care a prezentat cele aproximativ 1500 de lucrări – fondul de bază al viitoarei biblioteci. Fondul donat de familia Mihai Pop ilustrează elocvent evoluția etnologiei în sec. al XX-lea, la nivel european, ceea ce face ca biblioteca să dobândească, în timp, o importanță națională. Remarcabilă a fost producția de carte expusă la Salon, rodul cercetării, al studiilor pe care instituții și edituri le-au redactat și publicat. Înțelegerea editorilor de a fi părtași la eveniment a făcut posibilă donarea câte unui exemplar. sa2La eveniment au participat dr. Constantin Mohanu și Corina Mihăescu, cercetătoare la CNCPCT, București (foto dreapta, împreună cu PS Gherasim, Elena Stoica şi Gheorghe Deaconu). În program a fost inclus un moment de dezbatere, masa rotundă „Ăcoala Mihai Pop – moștenire și continuitate”, urmată de vizionarea filmului „Mihai Pop – 90”. În cea de a doua zi s-a realizat o întâlnire cu prof. dr. Ion Ghinoiu, etnolog de reputație națională, coordonator al Atlasului Etnografic Român, căruia i s-a consacrat un medalion aniversar, la împlinirea celor 60 de ani. În acest context s-a lansat volumul Panteonul românesc. Dicționar (Editura Enciclopedică, 2001). Evenimentul a fost întregit de animația rapsozilor și meșterilor populari.

pri1Proiectul s-a vrut o imagine, proiectată în „pridvorul casei vâlcene”, a Vâlcei spirituale, de la primele focare de cultură și până în contemporaneitate. Coordonat de prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național Vâlcea, sub patronajul Prefecturii, al Consiliului Județean Vâlcea, programul a beneficiat de aportul specific al instituțiilor județene de cultură. CJCPCT Vâlcea a susținut consistent cultura tradițională, prin trei momente, dintre care primul, expozițional, s-a realizat în foaierul Teatrului Naţional „I. L. Caragiale”, vizitat de Ion Iliescu, preşedintele României (foto1, împreună cu prefectul Mireca Perpelea şi scriitorul Dinu Săraru). Expoziția „Valori ale patrimoniului cultural vâlcean” a constituit – alături de expoziția de carte veche, carte contemporană, expoziție de gravuri, artă plastică contemporană, costume populare, țesături de interior, ceramică, piese de mobilier, toate din colecția Muzeului Satului Bujoreni – o replică a prezentului în materie de patrimoniu imaterial. Cronica evenimentului este elocventă: „Spațiul rezervat producției de artă populară vâlceană a fost generos, oferind o panoramă a Vâlcei cu cele mai productive centre meșteșugărești: Bărbătești, Frâncești, Horezu, Mihăiești, Pietrari, Stoenești, Vaideeni, Vlădești și Râmnicu-Vâlcea, reprezentând principalele meșteșuguri viabile în zonă...” (Corina MIHĂESCU, „Buletinul informativ” al pri2CNCPCT (nr. 7/110, iulie 2001, p. 11). Pentru a releva rolul mănăstirilor vâlcene în păstrarea meșteșugului picturii icoanelor pe lemn și sticlă, au fost expuse icoane lucrate, în prezent, la mănăstirile: Bistrița, Govora, Dintr-un Lemn, Hurez, rod al viabilității proiectului „Monahism și artă”, inițiat și derulat de CJCPCT Vâlcea. În cea de doua zi, la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” București, s-au desfășurat alte momente semnificative pentru viaţa culturală a Vâlcei contemporane: simpozionul „Vâlcea – identitate și confluențe în spațiul etnocultural românesc”, la care și-au adus contribuția specialiști din București și Vâlcea, cei care, prin studiile publicate, au cercetat spațiul vâlcean. Târgul meșterilor populari vâlceni a fost un punct de mare atracție pentru publicul vizitator, dornic să-și cumpere o amintire din Vâlcea, iar concertul Orchestrei „Rapsodia vâlceană”, cu soliștii săi și cu Grupul „Rapsozii Oltului”, animat de Ansamblul „Floricica” al CC Mihăiești, a fost un centru de maxim interes pentru turiști români și străini.

 

            Inițiativa constituirii grupului, întregul proces de selectare a repertoriului, dar mai ales efortul desfășurării repetițiilor, toate constituie o pagină înscrisă în istoria culturii populare vâlcene. Dacă arhiva instituției a tezaurizat repertoriul de piese culese de folcloristul Gheorghe Bobei (foto 1), în interpretarea vocală și cu acompaniamentul său la vioară, iar                   prof. dr. Gheorghe Deaconu i-a fost discipol, de la prima vedere și cunoaștere a valorii rapsodului, se înțelege de unde a pornit proiectul. Lansarea albumului muzical, primul eveniment discografic pe care instituția l-a înregistrat în istoria sa muzicală, a stat sub semnul performanței, având coordonator artistic pe prof. dr. Gheorghe Deaconu. Evenimentul a fost organizat, sub egida CJ Vâlcea şi Primăriei Municipiului Râmnicu-Vâlcea, de IJC și CJCPCT Vâlcea. Invitat special a fost Marioara Murărescu (foto2, împreună cu Elena Stoica şi Gheorghe Deaconu). Programul s-a desfășurat în Parcul „Zăvoi”, în cea de a treia zi de Paști 2001, și a cuprins: concert extraordinar de muzică populară al Grupului folcloric „Rapsozii Oltului” (foto3), acompaniat de Orchestra „Rapsodia vâlceană”; recitaluri susținute de: Nineta Popa, Ion Lupu, Dumitru Miuță; dirijor: Stelian Lăutaru.        

            Pornind de la o documentare amănunțită asupra istoriei acestui proiect, s-a asigurat, la actuala ediție, o participare semnificativă. Parcurgând programul păstrat în arhiva instituției, cronicile apărute post-eveniment, constatăm că, din strălucirea de altă dată, nu s-a pierdut nimic, iar desfășurarea sărbătorii a fost atractivă, atât pentru invitați și spectatori, cât și pentru actanți (creatoare populare, purtători de costume populare). Au participat localitățile: Băbeni, Bărbătești, Bunești, Costești, Frâncești, Lungești, Mateești, Măldărești, Mihăiești, Oteșani, Păușești-Otăsău, Racovița, Stoenești, Slătioara, Tomșani, Vaideeni, Pietrari.H2 Parada portului popular a antrenat numeroși purtători de costume, care au impresionat audiența, iar primirea lor în Biserica Pietrari a fost onorantă. Imaginea creată la deschiderea manifestării în curtea Căminului Cultural Pietrari de Sus; hora costumelor pentru desemnarea celui mai frumos costum purtat la horă; festivitatea de premiere a creatoarelor populare afirmate la nivel național – toate acestea au realizat evocarea celor 30 de ani. În prezența primarului NicolaeȘoșoacă, a ing. Mircea Perpelea, prefectul Vâlcii, a prof. dr. Gh. Deaconu, consilier-șef al IJC Vâlcea, a cercetătoarei Corina Mihăescu de la CNCPCT, a poetului George Țărnea, un împătimit iubitor al spiritualității populare vâlcene, s-a desfășurat festivitatea de înmânare a diplomelor aniversare (foto sus): Gheorghița Măleanu – Bărbătești, Elena Paraschivoiu – Bărbătești, Olimpia Radu – Pietrari, Anica David – Pietrari, Ana Avramescu – Bărbătești, Zenovia Tâlciu – Pietrari, Georgeta Preda – Păușești-Otăsău, Alexandrina Constantinescu – Stoenești, Silvia Vețeleanu – Pietrari, Maria Foltea – Mihăiești. S-a consemnat în program că trei dintre acestea erau membri ai Academiei Artelor Tradiționale, constituită pe lângă Muzeul „Astra” Sibiu: Gheorghița Măleanu, Elena Paraschivoiu și Olimpia Radu. Au fost premiate și căminele culturale implicate activ în perpetuarea tradiției și stimularea artei costumului popular: Pietrari, Bărbătești, Păușești-Otăsău, Bunești, Mihăiești, precum și „SOCOM – Arta Populară Vâlcea”. S-a extras din arhivă lista personalităților implicate în susținerea proiectului, dintre care enumerăm selectiv: Elena Secoșan, etnograf, București; Doina Arghezi, etnograf, București; Herbert Hoffman, etnograf, UCECOM București; Virgil Carianopol, scriitor; Jana Negoiță, etnograf, Muzeul Satului și de Artă Populară București; Vasile Savonea, artist plastic, CNCPCT București; Ion Drăgoescu, etnograf, ICED București; Paul Teodor Pleșa, etnograf MSAP București; Gh. Deaconu, folclorist CJCP Vâlcea; Ioan St. Lazăr, etnolog CJCP Vâlcea; Maria Constantinescu, coregraf CJCP Vâlcea; Maria Gaghel şi Ecaterina Popa, artişti plastici; Nina Florea şi Mariana Ionescu, muzeografi, toți aceștia din Râmnicu-Vâlcea. Au rostit cuvinte de apreciere, în afară de oficiali, poetul George Țărnea, care a adus un omagiu mâinilor măiastre ale țărăncii vâlcene Gheorghița Măleanu, în egală masură creatoare de râuri aleși și cusuți pe pânză, dar și tâlcuitoare de versuri, a căror inspirație vine din trăirea cu har poetic a fiecărei clipe din viața sa. În partea a doua a sărbătorii, a avut loc evoluția pe podium a creatoarelor populare, a purtătorilor de costum, pentru ca juriul să stabilească noii câștigători; până la anunțarea laureaților, publicul s-a bucurat de suita de piese instrumentale, la mandolină, interpretate de eleviiȘcolii Păușești-Otăsău, și de concertul Orchestrei „Rapsodia vâlceană”, cu Grupul „Rapsozii Oltului”.

z2Proiectul cultural „Ziua Tradiției” a fost inițiat, în anul 2000, de prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul instituției, și a avut ca obiectiv revitalizarea obiceiurilor prilejuite de celebrarea Anului Nou de Primăvară, care începe cu sărbătoarea creștină Moșii de Iarnă, Sâmbăta Morților sau „Moșii de piftii”, în limbajul popular. Cea de a II-a ediție a debutat cu un mesaj adresat oamenilor culturii populare din Vâlcea de dr. Constantin Mohanu, fiu al Loviștei : „... în Europa intrăm, în primul rând, cu zestrea noastră originală”. Proiectul a debutat în ziua de 3 martie, la Bărbătești, și s-a derulat în perioada 3-25 martie, în localitățile: Păușești-Otăsău, Lungești, Costești, Mihăești, Râmnicu-Vâlcea, Racovița, Runcu. Dacă la prima ediție s-a desfășurat numai în ziua de 1 martie, în noua formulă, s-a oferit posibilitatea pregătirii evenimentului, astfel încât să se asigure o participare mai consistentă a purtătorilor de tradiții și să se faciliteze înregistrarea în arhivă a acelor elemente cu valoare de simbol ce determină păstrarea tradițiilor. Beneficiarii acestui demers au fost elevii, tinerii, micii cercetători ai culturii populare, pe un set de întrebări stabilite de instituție împreună cu dascălii lor: înv. Floricica Mândreci (Costești); prof. Maria Tită (Bărbătești); preot Grigore Ciucă (Mihăiești); înv. Gh. Dumitrașcu-Mamu (Lungești); prof. Ion Stoinea (Racovița); înv. Maria Foltea (Mihăești); prof. Georgeta Preda (Păușești-Otăsău). O bună colaborare s-a stabilit cu preoții din parohii, realizându-se o implicare substanțială a bisericii în cultivarea tradiției. Evenimentul s-a finalizat, la Catedrala episcopală, printr-un „Te Deum” în cinstea Înalt Prea Sfințitului Bartolomeu Anania, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului, la împlinirea vârstei de 80 de ani (foto jos). Au rostit cuvinte de apreciere: Î.P.S. Teofan, mitropolitul Olteniei, P. S. Gherasim, episcopul Râmnicului, scriitorul Dinu Săraru, directorul Teatrului Național „I. L.Caragiale” București, P.S. Calinic, episcopul Argeșului și Muscelului, P. S. Irineu, episcop vicar al Episcopiei Râmnicului, dr. ing. Mircea Perpelea, prefectul județului, ec. Iulian Comănescu, președintele C.J. Vâlcea, ing.Traian Sabău, primarul municipiului, scriitorii Doru Moţoc şi Constantin Zărnescu, prof. dr. Gheorghe Deaconu, consilier-șef al Inspectoratului pentru Cultură și Culte, lector univ. dr. Ioan St. Lazăr.

z3

schiopu 1schiopu 2schiopu 3

Expoziția realizată cu acest prilej a reconstituit etapele devenirii artistice a meșterului, iar roata la care a lucrat, încă de la vârsta de 13 ani, i-a fost credincioasă și de această dată. Catalogul-program al evenimentului și afișul stau mărturie, peste ani, că Dumitru Schiopu (foto sus) s-a bucurat de cuvenita cinstire, având alături pe fiica sa, Violeta, care-i moștenește harul, și de Eugen Pătru, ginerele său, care-i „fură” meșteșugul. Prof. dr. Gh. Deaconu, directorul CJCPCT, a moderat evenimentul, „țesând” secvenţele programului: mesaje de felicitare, gânduri ale sărbătoritului, mărturii şi evocări, astfel încât auditoriul să retrăiscă o istorie culturală la care a fost martor. Aprecierile au venit din partea prof. dr. Ioan Corneliu Bucur, directorul Muzeului Civilizației Tradiționale „Astra” Sibiu (foto jos), care a afirmat că meșterul este „întruchiparea frumosului în cultura noastră populară. El este nu numai al comunei, nu numai al Vâlcei, el face parte din galeria personalităților de artă de excepție”. Sărbătoritul a primit diplome din partea Muzeului „Astra” Sibiu; Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” București; Muzeului Țăranului Român; CNCPCT (prin Corina Mihăiescu, prezentă la eveniment), CJCPCT Vâlcea. În „Buletinul informativ” al CNCPCT, Corina Mihăescu consemnează evenimentul: „Nea Mitrică a arătat tuturor cum s-a născut vestita ceramică de Vlădești, ale cărei mărturii vii au fost înfățișate oamenilor într-o frumoasă expoziție organizată special pentru acest eveniment și care a cuprins «în mic» întreaga gamă de forme și mostre specifice acestui renumit centru de ceramică” (nr. 3/106, martie 2001, p. 7).

 • 28 ianuarie, Vlădești: Medalion aniversar – Dumitru Schiopu la 75 de ani de viață.
 • 3-25 martie, în localități din județ: „Ziua Tradiției”, ediția a II-a.
 • 8 aprilie, Pietrari: „Hora costumelor” – ediția a XXX-a.
 • 7 aprilie, Râmnicu-Vâlcea, Parcul Zăvoi: „Eu sunt rapsodul fraților țărani...”- album muzical din repertoriul rapsodului Gheorghe Bobei, în interpretarea Grupului       „Rapsozii Oltului”.
 • 22 aprilie, Muzeul Satului Bujoreni: „Cultura populară vâlceană în lume”: CJCPCT Vâlcea – partener al Studioului Teritorial TVR Oltenia și TVR Internațional.
 • 26-28 mai, București: „Pridvor vâlcean – Zilele culturii populare vâlcene în Capitală”.
 • 13-22 iunie, Salzburg, Austria: „Artiști populari din Vâlcea – România”.
 • 25-27 septembrie, Episcopia Râmnicului: Expoziția „Monahism și artă”, ediția a II-a.
 • 8-10 noiembrie, Episcopia Râmnicului: Salonul național al cărții de etnologie, ediția a III-a.
 • Apare: Răzvan Theodorescu, Spiritul Vâlcei în cultura română (Editura Almarom, Râmnicu-Vâlcea, 2001), conţinând textul conferinţei susţinute în cadrul programului „Vâlcea în spaţiul spiritual naţional”, iniţiat de CJCVTCP Vâlcea în 2000 (←).
 • Traian Ciuculescu (originar din Vâlcea, fost angajat al CJCP Vâlcea) publică lucrarea Fluierul la români îinclusiv la vâlceniș, CJCP Argeş, Editura Paralela 45, 2001.
 • Instrumente promoţionale: Volkskünstler aus Vâlcea-Rumänien. Volkskultur und Kunsthandwerk, Salzburg-Österreich, Juni 2001; Târgul meşterilor populari din România. Ediţiile I-III (1998-2000). Catalog editat de CJ Vâlcea, DJCCPCN, CJCVTCP Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea, îiulie 2001ș.
Ești aici: Home Valcea Valcea