Istorie Locala

Valcea (501)

nista taraniDin comitetul de organizare au făcut parte: scriitorul Dinu Săraru, președintele Fundației Naționale „Niște Țărani”, președinte de onoare; Nicolae Bușe, primarul orașului Horezu, președinte executiv; Sanda Constantinescu, consilier-șef al IJC Vâlcea, Gheorghe Deaconu, directorul CJCPCT Vâlcea, Ion Bordincel, directorul C de C „Constatin Brâncoveanu” Horezu. Programul evenimentului a cuprins: un simpozion; concursul propriu-zis, organizat pe două secțiuni: (adulți și tineri); festivitatea de premiere; prezentarea și desfacerea produselor pentru public. La deschidere au participat personalități marcante ale culturii românești: acad. Răzvan Theodorescu, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, scriitorul Dinu Săraru, prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, conf. univ. dr. Doina Ișfănoni, dr. Maria Bâtcă, Viorel Rău, specialist CNCPCT, precum și parlamentarii vâlceni: Acsinte Gaspar, Gheorghe Vâlceanu, Doru Chiriță, Nicolae Pătru. Au participat 42 de olari din judeţele Argeș, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Olt, Suceava și Vâlcea. Festivitatea de decernare a premiilor pentru laureați a fost găzduită de Mănăstirea Hurezi, Sala Spătăriei, ceea ce a adus un plus de calitate și a conferit momentului un mare prestigiu. Marele premiu al Târgului “Cocoşul de Hurez” a fost câștigat de ceramista Eufrosina Vicșoreanu, iar Fundația „Niște Țărani” i-a acordat premiul pentru întreaga activitate (foto).

        eufro    Cu acest prilej, s-a lansat documentarul Cocoșul de Hurez. Ediţia a XXX-a – 2000, publicat de Fundația Națională pentru Civilizație Rurală „Niște Țăreani” și CJCPCT Vâlcea, care conţine texte semnate de: acad. Răzvan Theodorescu, prof. dr. Gheorghe Deaconu, conf. univ. dr. Doina Ișfănoni, prof. Elena Stoica şi, bineînţeles, de scriitorul Dinu SĂRARU, preşedintele Fundaţiei: „…Voievodala ctitorie a Brâncoveanului, unind între zidurile ei de reanaștere românească Biserica sfântă și palatul, chiliile monahale, precum și vestitul cocoș ca un simbol al orgoliului oltenesc de sub munte, dar și al unei arte întemeietoare pe bulgărele de lut, izvorâtă de mâinile domnești ale olarilor ce au nemurit cu mâinile meseriei lor numele unui sat întreg, sub pecețile de har ale Hurezenilor…”

virgilEvenimet cultural organizat în parteneriat cu Fundația Națională pentruȘtiință și Artă a Academiei Române, Fundația simionNațională pentru Civilizație Rurală “Niște Țărani” și Muzeul Satului din București. Cele două fundații au organizat și au patronat, în ziua de 26 mai, simpozionul “Civilizația rurală în epoca informațională”, realizat în colaborare cu CJ Vâlcea, IJC Vâlcea și CJCVTCP Vâlcea, care a amenajat, în saloanele Fundației Naționale pentruȘtiință și Artă, expoziția-eveniment “Arta țărănească din Vâlcea”, realizată de etnografa Elena Stoica. Moderatorul simpozionului: acad. Virgil Cândea, vicepreședinte al Academiei Române (foto stânga); participanți: prof. univ. dr. Eugen Simion, președintele Academiei Române (foto dreapta), prof univ dr. Răzvan Theodorescu, membru corespondent al Academiei Române, Dinu Săraru, președintele Fundației Naționale “Niște Țărani”, prof. univ dr. Irineu Slătineanu, episcop vicar, Episcopia Râmnicului, prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, prof. univ. dr. Silviu Angelescu, prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, conf. univ. dr. Doina Ișfănoni, dr. Constantin Mohanu, prof. dr. Gheorghe Deaconu, prof. dr. Ioan St. Lazăr.

            Muzeul Satului din București a fost co-organizatorul și gazda manifestărilor etnoculturale derulate în zilele de 27-28 mai. Alocuțiuni de deschidere rostite de: Romulus Antonescu, director general al Muzeului Satului, PS Gherasim, episcop al Râmnicului, Anton Mițaru, președintele CJ Vâlcea, Dinu Săraru, președintele FN “Niște Țărani”, Sanda Augustina Constantinescu, consilier-șef al IJC Vâlcea, Gheorghe Deaconu, director al CJCVTCP Vâlcea. În acest cadru sărbătoresc, scriitorului Dinu Săraru, președintele FN “Niște Țărani” i s-a decernat Premiul “Dragoș Vrânceanu”. Transcriem mai jos argumentația înscrisă în diploma acordată: “…pentru a onora credința și fapta prestigiosului fiu al Vâlcii întru consacrarea ținutului său natal ca un spațiu fecund al culturii naționale, generoasa deschidere a intelectualuilui de elită către lumea țărănească și temerara operă a cărturarului patriot de renaștere a civilizației rurale românești pe temeiul tradițiilor și valorilor ei perene.”

olimpia raduCea de a XXXIX-a ediție a Sărbătorii portului popular “Hora costumelor” s-a desfășurat în Duminica Floriilor, la Pietrari, cu o participare numeroasă (Băbeni, Bărbătești, Bunești, Costești, Fârtățești, Glăvile, Horezu, Lungești, Mateești, Mihăești, Păușești-Otăsău, Pietrari, Racovița, Slătioara, Tomșani, Vaideeni). Sărbătoarea s-a desfăşurat după programul consacrat, incluzând dezbaterea cu tema: ”Scena și costumul popular”. Ediţia 2000 a avut în program şi o aniversare: creatoarea populară Olimpia Radu (foto sus), la împlinirea vârstei de 75 de ani. Despre Olimpia Radu, a vorbit etnografa Stoica Elena, coordonatorul sectorului de artă populară al CJCVTCP Vâlcea, iar expoziția organizată în sala CC Pietrari a reflectat harul acestei adevărate artiste populare, cu un gust estetic remarcabil, atât în sincronizarea coloristică a râurilor, cât și în tehnica realizării acestora pe croiuri elegante, care dau costumelor sale o notă de eleganță.

DNA MOTOC“Gala Mărțișorului” – sărbătoarea culturii populare vâlcene – încheie acest periplu al evocării oamenilor care culivă tradiţia şi slujesc cultura, cu performanţe şi contribuţii remarcabile. Sărbătoarea se constituie într-un cadru de etalare a celor mai valoroși performeri ai culturii vâlcene, apreciați de o comisie de specialitate pe domenii de activitate creatoare. Pentru evaluarea valorilor afirmate în 1999, componenţa comisiei a fost următoarea: prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul CJCVTCP Vâlcea, lect. unv. dr. Ioan St. Lazăr, scriitor şi etnolog, preşedintele executiv al Fundaţiei Culturale “Sf. Antim Ivireanul”, ing. drd. Mihai Sporiş, scriitor, preşedintele Societăţii Culturale “Anton Pann”, prof. Costea Marinoiu, scriitor şi folcorist, prof. Maria Gaghel, artist plastic, înv. Ilie Zugrăvescu, rapsod, folcorist şi animator cultural. Comisia a hotărât acordarea următoarelor premii pe anul 1999: premiul “Anton Pann” – pentru întreaga activitate: Doru Moțoc; premiul “Gheorghe Bobei” – pentru rapsod popular: Din Beleț și Ion Solomon (Racoviţa); premiul “Victor Vicșoreanu” – pentru artă populară: Alexandrina Constantinescu (Stoeneşti) și Olimpia Radu (Pietrari); premiul “Teodor Bălășel” – pentru cercetarea și conservarea folclorului: Marin Brînaru (Drăgăşani); premiul “Constantin Popian” – pentru animație culturală: Mihai Ilie (Buneşti) și Maria Boboacă (Bărbăteşti); premiul “Teodor Geantă” – pentru muzică: Nineta Popa; premiul “I. I. Alexandrescu” – pentru literatură: Ion Soare; premiul “Constantin Iliescu” – pentru artă plastică: Violeta Țuicu; premiul “Dragoș Vrânceanu” – pentru promovarea valorilor etnoculturale ale Vâlcii – Dinu Săraru; premiul special “Mărțișor” pentru tineri cu vocație artistică: Daniela Zamfirescu și Daniel Busnea. Palmaresul anului 1999 a inclus și Premiul de excelență pentru o realizare performantă: Elena Stoica. Această distinţie a recunoscut meritele etnografei Stoica Elena, coordonatorul sectorului de artă populară, care, în anul 1999, a avut o realizare excepţională: Expoziţia “Vâlcea – Creaţia populară contemporană”, deschisă în sala “Constantin Brâncuşi” din

Palatul Parlamentului României, expoziţie care a reprezentat evenimentul cultural al anului în Vâlcea. În ceea ce priveşte premiul “Anton Pann”, comisia de evaluare a avut în vedere polivalenţa activităţii creatoare şi a personalităţii scriitorului Doru Moţoc (foto sus), cu performanţe remarcabile în toate domeniile pe care le ilustrează spiritul său creator.

              mester   Începând cu anul 2000, s-a instituit “Ziua Tradiției” ca sărbătoare a culturii populare, sub semnul Anului Nou de Primăvară. Prima sărbătorire a “Zilei Tradiției” a fost inaugurată în ziua de 4 martie (“Moșii de iarnă”), la Pietrari, prin slujba de pomenire a oamenilor culturii populare din Vâlcea, și la Bărbătești, prin momente de reculegere la mormintele unor cărturari, creatori populari și animatori culturali. În realizarea acestor manifestări au fost implicaţi oficialii, cărturarii şi animatorii culturali ai locului: la Pietrari – Nicolae Şoşoacă, primarul comunei, viceprimarul Constantin Diaconu, directorul Căminului Cultural, preotul Viorel Diaconu, înv. Anica David, animator cultural; la Bărbăteşti – profesorii Dumitru Tiţa şi Maria Boboacă, animatori culturali. Au participat, în calitate de invitaţi: Gheorghe Deaconu, Elena Stoica, Marin Bulugea. În continuare s-au desfăşurat, sub genericul “Ziua Tradiţiei, manifestări în localităţile: Băbeni – ”Dragoș Vrânceanu și păstorii”, realizator prof. Nelu Barbu, invitat prof. Ion Soare; Bărbătești – “Școala și tradiția”, realizator Maria Boboacă, invitat prof. Elena Stoica; Berbești – “Vatra și scena”, realizatori Nistor Codreanu și Adrian Matei, invitat prof. Gh. Deaconu; Bunești – “Tradiția și casa omului”, realizatori familia Teodora și Mihai Ilie, invitat Amalia Boari; Fârtățești – “La șezătoare”, realizator Aurelia Bolocan și pr. Marian Paraschiv, invitat Popian Bogdan; Frâncești – “Generațiile și tradiția”, realizator prof. Gh. Voica, invitat prof. Ioan St. Lazăr; Glăvile – “Tradiția furcăriei”, realizatori prof. Anton Burda și Maria Catană; Lungești – “Olăritul – tradiție și perspectivă”, realizator prof. Gh. Dumitrescu-Mamu; Mihăești – “Tradiții folclorice în lumea copiilor”, realizator Maria Foltea, invitat pr. Gheorghe Petre -Govora, istoric; Păușești-Otăsău – “Zestrea fetelor de măritat”, realizatori prof. Georgeta Preda și Dumitru Achim, invitat Petre Petria, scriitor; Racovița – “Moștenitorii tradiției”, realizator Mihai Toader; Roșiile – “Tradiția flautului”, realizator Alexandru Sturzu, invitat prof. Dumitru Mitrana. La toate aceste manifestări a fost prezentat mesajul “Zilei Tradiției”, adresat de învăţătorul Ilie Zugrăvescu, la 1 martie, oamenilor culturii populare din Vâlcea, din care cităm:  ”Să renască în fiecare localitate «Hora satului»…, să revigorăm, în lungile nopți de iarnă, șezătorile…, să înființăm în fiecare așezare un muzeu…, să întocmim pentru fiecare localitate o monografie…, să aducem pe scenă cântecul, dansul și portul popular.…, să chemăm pe toți… să lucreze cu dăruire și pricepere pentru a ține nestinsă vatra Tradiției românești! Prima ediţie a « Zilei Tradiţiei » s-a bucurat de o largă receptivitate din partea managerilor şi animatorilor culturali, prefigurând permanentizarea şi consacrarea ei drept o sărbătoare a culturii populare din Vâlcea.

 • 1-25 martie: Ziua Tradiției.
 • 6 martie, Râmnicu Vâlcea: Gala Mărțișorului.
 • 25 martie, Horezu: Adunarea consultativă pentru Asociația “Casa Creației Populare”.
 • 20 aprilie, CCS Râmnicu-Vâlcea: “Vâlcea, sub semnul Thaliei”.
 • 23 aprilie, Pietrari: “Hora costumelor”, ediția a XXIX-a. În context: spectacolul inaugural al Grupului folcoric “Rapsozii Oltului”.
 • 24 aprilie , Râmnicu-Vâlcea: “Vâlcea artistică” – ediția a IV-a.
 • 26 mai, București: Arta ţărănească din Vâlcea sub cupola Academiei Române.
 • 26-28 mai , București, Muzeul Satului : Zilele culturii populare din Vâlcea.
 • 11 iunie, Bunești: “Sărbătoarea căpșunului”, ediția a XXX-a. În context: “Pridvorul tinereții” – ediția a III-a .
 • 3 iulie, Râmnicu-Vâlcea: Expoziția de artă fotografică “Tradiții” de Bogdan Boari.
 • 7-9 iulie, Horezu: “Cocoșul de Hurez” – Târgul ceramicii românești, ediția a XXX-a.
 • 28-29 iulie, Râmnicu-Vâlcea: Târgul meșterilor populari din România”, ediția a III-a; Concertele Orchestrei “Rapsodia vâlceană” în contextul Zilei Imnului Național.
 • 4-6 august, Călimănești: Festivalul de folclor “Cântecele Oltului” – ediția a XXXII-a.
 • 7-10 septembrie , Slătioara: Eco-Etno-Folk-Film – ediția a II-a.
 • 8 septembrie,       Bărbătești: “Brâul de aur” – ediția a XXX-a.
 • 22 septembrie:       “Vâlcea în spațiul spiritual național” – Conferinţa acad. R. Theodorescu.
 • “Monahism și artă” – ediția I.
 • 10 octombrie, Muzeul Satului Bujoreni: “Moștenitorii” ( TVR).
 • 11 octombrie, Râmnicu-Vâlcea: “Mărgăritare” – festival coregrafic.
 • 15 octombrie, Bărbătești: Medalion aniversar: “Elena Paraschivoiu (70 de ani)”.
 • 1 noiembrie, Drăgășani: Concert aniversar Constantin Ceaușu.
 • 9 noiembrie, Măldărești: Colocviul “Arhitectura vâlceană între tradiție și modernizare”.
 • 16 noiembrie, Râmnicu Vâlcea: Gala cântecului popular – Top 2000.
 • 17-19 noiembrie, Racovița: Cercetare etno-folclorică.
 • 1-7 decembrie,       Râmnicu-Vâlcea: Salonul național al cărții de etnologie, ediția a II-a.

Eveniment cultural excepțional, materializând una dintre cele mai ambiționase inițiative din istoria de peste 3 decenii a instituției. Manifestare organizată de Camera Deputaților prin Centrul Internațional de Conferințe – Serviciul pentru ambientare și expoziții, Ministerul Culturii, CJ Vâlcea, IJC Vâlcea și CJCVTCP Vâlcea. Realizarea acestei manifestări complexe a fost rezultatul colaborării profesionale dintre criticul de artă Eugenia Florescu și etnografa Elena Stoica. Organizarea expoziției și pregătirea vernisajului au beneficiat de sprijinul deputatului de Vâlcea Axinte Gaspar, și de efortul managerial a lui Gheorghe Deaconu. La vernisaj, care a fost, el însuși, un eveniment cultural, au participat parlamentari de Vâlcea, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, oameni de cultură și artă din Vâlcea, fii și prieteni ai Vâlcii din Capitală, specialiști etnografi, colaboratori ai CJCVTCP Vâlcea, și, bineînțeles, “protagoniștii” expoziției, meșterii populari.

curca

Prefectul de Vâlcea şi Episcopul Râmnicului –

întâmpinaţi de meşterii populari, după datină, cu pâine şi sare.

mit

            La eveniment au participat: PS Gherasim, episcopul Râmnicului; ing. Anton Mițaru, președintele CJ Vâlcea; ing. Nicolae Curcăneanu, prefectul județului Vâlcea; Acsinte Gaspar, vicepreședinte al Camerei Deputaților, sriitorul Dinu Săraru, directorul Teatrului „I. L. Caragiale” București; Sanda Augustina Constantinescu, conilier-şef al Insapectoratului pentru Cultură Vâlcea. Vâlcea a fost onorată de prezența specialiștilor de la Institutul de Etnografie și Folclor: dr. Sabina Ispas, director; dr. Ion Ghinoiu secretar științific; Muzeul Satului București: dr. Georgeta Stoica, director, dr. Olga Horșia, etnolog; CNCPCT: Oana Petrică, director, Corina Mihăescu, cercetător.

O nouă inițiativă a CJCVTCP Vâlcea, materializată de Mihaela Deaconu, coordonatorul sectorului literar. Finalizarea procesului de constituire a organizației a fost precedată și pregătită prin reuniunea inaugurală a Salonului tinerilor creatori și artiști (11 octombrie), în cadrul căreia a avut loc lansarea publică a proiectului. În acest context, Mihaela Deaconu și Mioara Plop au prezentat actele fundamentale ale viitoarei Societăți: Statutul de organizare și funcționare și Actul constitutiv – documente care au fost dezbătute și adoptate, urmând să fie supuse aprobării adunării generale a Societății. Au fost prezenți câțiva “veterani” ai vieții litarar-artistice: Gheorghe Deaconu, Ioan St. Lazăr, Dumitru Lazăr, Ion Soare, Petru Irimescu, Elena Stoica, Petre Petria, iar dintre tinerii creatori și artiși, potențiali membri ai Societății, au participat: Dragoș Silviu Teodorescu, Valentin Munteanu, Loredana Păunescu, Bogdan Rădulescu, Irina Irimescu, Mihăiță Lupu, Andreea Soare, Adela Popescu; membrii Cenaclului de artă plastică “Contraste” (Marin Alexandru, Violeta Țuicu, Ilie Andronache, Alexandru Trandafir, Margareta Nițulescu-Medvedov); membrii trupei de teatru “Histrionii”; au participat, de asemenea, Ileana Talpoș, Iolanda Cherăscu, Bogdan Popian, Amalia și Bogdan Boari, implicați în acest program. Reuniunea inaugurală a Salonului a oferit “argumente” convingătoare pentru constituirea Societății: micro-expoziție de artă plastică; lecturi din creația tinerilor scriitori; recitaluri ale unor tineri interpreți .

Consiliul de administrație al CJCVTCP Vâlcea, întrunit la 23 noiembrie, a luat act de documentele adoptate în reuniunea inaugurală și și-a dat acordul pentru proiectul de statut al Societății Tinerilor Creatori și Artiști (STCA), care urma să se constituie și să funcționeze sub patronajul și cu sprijinul său. CJCVTCP Vâlcea a desemnat ca reprezentanți ai instituției în Consiliul de administrație al STCA pe Deaconu Mihaela și Plop Mioara, referenții sectoarelor de creație artistică din cadrul instituției.

Fiind integrată manifestărilor prilejuite de ECLIPSA ’99, ediţia a II-a a Târgului meşterilor populari din România, găzduită de MSV Bujoreni, făcând “casă bună” cu sărbătorirea unui sfert de veac de la inagurarea acestui aşezământ de patrimoniu etnocultural (1974←). Organizat sub patronajul MC, al IJC Vâlcea, de CJCVTCP Vâlcea (fondator şi coordonator de program: etnografa Elena Stoica). Târgul s-a bucurat de o largă participare a meşterilor populari din ţară, fiind reprezentate zonele etnografice cu producţie viabilă de artă populară: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani,Braşov, Buzău, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Harghita, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Sibiu, Suceava,Vrancea şi, bineînţeles, Vâlcea. La deschiderea oficială a evenimetului au participat personalităţi ale vieţii publice locale: Nicolae Curcăneanu şi Gheorghe Tudor, prefectul, respectiv subprefectul judeţului, Anton Miţaru, preşedintele CJ Vâlcea, Anuţa Handolescu şi Victor Giosan, viceprimarii Râmnicului, Sanda Augustina Constantinescu, consilier-şef la IJC Vâlcea, coordonatorul întregului program al Serbărilor Eclipsei ’99, Petre Bardaşu, directorul MJ Vâlcea, etnografii Maria Netcu (MŢR), Elena Stoica (organizatorul târgului) şi Ion Oprea (gazda târgului).

2                                                                                                 3

O nouă ediție a festivalului, cu participare internațională: alături de ansambluri românești, au evoluat ansamblurile “Zora” din Sliven – Bulgaria, “Lyeri” din Nicosia, Cipru (imagine sus), “Dernegi” din Istambul, Turcia (foto jos).

turcÎn afara spectacolelor programate în cadrul festivalului, ansamblurile au participat la sărbătoarea folclorică prilejuită de Eclipsa ’99, desfășuurată la Muzeul Satului de la Bujoreni, în contextul Târgului meșterilor populari din România. După mulți ani, “Cântecele Oltului” reveneau la Muzeul Satului Vâlcean, a cărui inaugurare (1974) o cinstiseră și ale cărui spații le animaseră ediții de-a rândul, până la cea de a doua lor “izgonire din rai”, prima fiind aceea din Parcul Ostrov din Călimănești… Momentul cel mai atrăgător al festivalului l-a constituit “Seara de folclor românesc”, oferită de organizatori în onoarea oaspeților prezenți la “Cântecele Oltului”, în saloanele Hotelului Cozia din Călimănești. Ambianța a fost realizată de Orchestra de muzică populară “Rapsodia vâlceană”, care a acompaniat evoluția soliștilor Cristina-Udrea Solomon, Mioara Raica, Nina Predescu, Rodica Mitran, Maria Militaru, Cristina Mateiaș, Ion Lupu, Dumitru Miuță, Marian Lupu, Constantin Sprâncenatu, Ion Bambacea, precum și recitalurile oferite de Sofia Vicoveanca, Mariana Anghel și Liviu Vasilică. Fiecare dintre cele trei grupuri folclorice invitate – bulgăresc, cipriot și turcesc – a prezentat câte un moment folcloric specific. Orchestra de muzică populară și soliștii au întregit “seara de folclor” cu un program de romanțe și cântece de petrecere.

Ești aici: Home Valcea Valcea