Istorie Locala

Valcea (501)

Joi, 19 Februarie 2015 15:15

„Povestea vorbei” (ediția a V-a)

Scris de

     pov vor       „Povestea vorbei ...” continuă în orașul lui Anton Pann. Având și patronajul Uniunii Epigramiștilor din România, parteneri – Clubul Umoriștilor Vâlceni și Teatrul „Anton Pann” –, festivalul începe să se impună ca un eveniment național. Juriul festivalului a fost alcătuit din: George Corbu, președintele UER, prof. univ. dr. Ștefan Cazimir; Nicolae Dragoș, scriitor, Nichi Ursei, președintele Clubului Umoriștilor Vâlceni și secretarul acestuia, Florian Bogdan Popian, referent CJCPCT Vâlcea. Programul festivalului a debutat cu alocuțiunile rostite de: președintele UER, George Corbu, prof. univ. dr. Ștefan Cazimir, scriitorul Nicolae Dragoș, care au apreciat ținuta festivalului. Apoi, prof. Elena Stoica a predat ștafeta președintelui CUV, epigramistul Nichi Ursei. Duelul epigramistic, „Cuvântul care biciuiește vindicativ”, a fost, ca întotdeauna, un prilej de veselie, hohotele de râs umplând sala Studio a Teatrului „Anton Pann”. Oaspeților și spectatorilor li s-a oferit un spectacol de teatru – „Ruleta rusească” de Alexandru Mardare, în regia lui Emil Goju; au interpretat actorii: Radu Constantinov, Iulia Antonie, Lidia Stratulat, Remus Vlăsceanu, Simona Călin, Ada Ștef, Maria Salcă.

Joi, 19 Februarie 2015 14:56

„Cocoșul de Hurez” – 40

Scris de

eugen patru   Cea de a XL-a ediție a Târgului ceramicii populare românești „Cocoșul de Hurez” a marcat starea actuală a acestui meșteșug tradițional, olăritul, la nivel național. Arhiva CJCPCT Vâlcea oferă date privind evoluţia meşteşugului, dinamica actuală a centrelor de olărit, evidenţa meşterilor populari contemporani. Documentarul Cocoşul de Hurez. Târgul ceramicii populare româneşti (1971 – 2010), realizat de Elena Stoica și Gheorghe Deaconu, publicat de Editura Patrimoniu a CJCPCT Vâlcea (Râmnicu-Vâlcea, 2010) și lansat la această ediție aniversară, cu numărul 40, este convingător, atât prin informaţiile oferite, cât şi prin aprecieri şi mărturii semnate de: Dinu Săraru, acad. Răzvan Theodorescu, dr. Paul Petrescu, dr. Doina Dascălu Ișfănoni, Corina Mihăiescu, Gheorghe Deaconu, Constantin Nițu, primarul orașului Horezu, prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea. Toate subliniază pregnant trăsăturile caracteristice ale centrului de ceramică Horezu și rolul pe care acest proiect cultural – Târgul ceramicii populare românești „Cocoșul de Hurez” – l-a avut în dezvoltarea olăritului, atât în centrul Horezu, cât şi în celelalte centre din ţară. La actuala ediţie, participarea ceramiștilor a fost bună, reprezentând centrele de olărit din județele: Argeș, Brașov, Gorj, Galați, Harghita, Hunedoara, Mureș, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Vâlcea. La invitația primarului Constantin Nițu, au sosit și reprezentanți ai unor ţări în care se practică meşteşugul olăritului: primari din Franța, Spania și Italia (membri ai Asociației Europene a Centrelor de Ceramică). Juriul, alcătuit din: prof. dr. ing. Dumitru Șodolescu, vicepreședinte ABB România (preşedinte), Mihaela Crăciun (TVR); Mircea Ogrinji, director general „România Pitorească”; Irina Balotescu, consilier MCPN; drd. Florin Epure, director DJCPCN Vâlcea; prof. Elena Stoica, director CJCPCT Vâlcea; MirceaVintilă, director Corimpex Company Bucureşti.

sem01  Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, alături de Biroul UNESCO BRESCE Veneția, a organizat la Râmnicu Vâlcea, în perioada 3-7 mai 2010, cel de al patrulea Seminar al rețelei de experți în domeniile patrimoniului cultural imaterial, a țărilor din Sud-Estul Europei. Această rețea a fost constituită în anul 2007, cu scopul de a se crea o platformă comună în regiune, în vederea constituirii unei poziții ferme pe plan internațional în ceea ce privește politicile și programele de conservare, salvgardare, protejare, transmitere și punere în valoare a elementelor aparținând patrimoniul imaterial. România este membră în Rețeaua de experți în domeniile patrimoniului imaterial încă din 2007, iar în anul 2008 și-a luat angajamentul găzduirii seminarului menționat. La eveniment au participat, pe întreaga perioadă de desfășurare a Seminarului (3-7 mai), reprezentanți ai UNESCO, experți din țările membre ale rețelei (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Grecia, Macedonia, Rapublica Moldova, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Turcia, Ungaria) și experți din alte țări (Austria, Elveția, Estonia, Italia, Ucraina). În cadrul Seminarului au fost discutate următoarele subiecte: stadiul de implementare a Convenției UNESCO privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial; riscuri și oportunități ale turismului cultural; revitalizarea patrimo- niului cultural imaterial. Parteneri de organizare: CJ Vâlcea, Prefectura Vâlcea, DJCPCN Vâlcea, CJCPCT Vâlcea. Județul Vâlcea, prin CJCPCT Vâlcea, a fost ales ca gazdă după o vizită făcută de reprezentanții B i r o u l u i UNESCO – BRESCE Veneția, însoțiți de Irina Balotescu, consilier, Ministerul Culturii.

s01Cea de a XI-a ediție a Salonului s-a derulat pe parcursul a două zile: prima zi, 25 martie, a fost dedicată folcloristului Gh. N. Dumitrescu-Bistrița, la împlinirea, în 2009, a 90 de ani de la apariția revistei „Izvorașul”, eveniment marcat prin lansarea cărților: Pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistrița și revista «Izvorașul» de Constantin Catrina, etnomuzicolog, Brașov, și Folcloristul Gh. Dumitrașcu-Bistrița în relație cu Vâlcea” de prof. Emil Istocescu, folclorist drăgăşănean. Cele două volume, publicate de Editura Fântâna lui Manole, sunt prentate, aici, în anul apariţiei lor (2009 ←). A doua zi, după alocuţiunile rostite de prof. Augustina Sanda Constantinescu, director BJ „Antim Ivireanul” Vâlcea – principalul partener de program, şi de Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea, s-a procedat la lansarea cărţilor: Sinteze 1994-2008, Editura CNCPCT, volum cuprinzând studiile și comunicările prezentate în cadrul celor 15 ediții ale Colocviilor Naționale ale CNCPCT – CARTEA ANULUI 2009, aşa cum au apreciat organizatorii; Teren vâlcean (2005-2006) – Studii şi comunicări de etnologie şi folclor, Editura Patrimoniu, Râmnicu-Vâlcea, 2010; CaieteleŞcolii Mihai Pop, 3, Editura Meșterul Manole, cuprinzând cursul inaugural al UCP, susținut de prof. univ. dr. docent Mihai Pop ( Bujoreni, 1981). Oaspeți (foto sus): Ciprian Ogrăzeanu, director al CNCPCT și drd. Gabriela Oana Petrică, director-adjunct, coordonatorul volumului „Sinteze”; prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu; prof. dr. Gheorghe Deaconu; conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr. Expoziția de carte de etnologie cu producțiile editoriale ale anului 2009 a cuprins: 12 instituții cu profil etnologic, inclusiv muzee; 17 centre județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și edituri. Biblioteca de etnologie „Mihai Pop” s-a îmbogățit, astfel, cu noi apariții editoriale.

Vineri, 06 Februarie 2015 13:19

Vâlcea culturală (2010)

Scris de
 • 12 februarie, Băbeni: „In memoriam... Dragoș Vrânceanu”.
 • 18 februarie, Rțmnicu-Vâlcea: „Arta – fereastră a sufletului”.
 • 23 martie-7 aprilie, Arhiepiscopia Râmnicului: „Icoana – universul credinței”.
 • 18 martie, Râmnicu-Vâlcea: „Umor în Oltenia de sub munte”.
 • 25-26 martie, Râmnicu-Vâlcea: Salonul național al cărții de etnologie”, ediția a XI-a.
 • 3-7 mai, Râmnicu-Vâlcea: Seminarul Rețelei de experți în domeniile patrimoniului cultural imaterial al țărilor din Sud-Estul Europei.
 • 8 mai, București: „In memoriam ... George Țărnea” – 7 de ani de la trecerea în eternitate.
 • 4-6 iunie, Horezu: „Cocoșul de Hurez”, ediția XL-a.
 • 17 iunie, Râmnicu-Vâlcea: Expoziţie personală       de artă plastică – Liliana Scăunaș.
 • 25-29 august, Slătioara: ECO-ETNO-FOLK-FILM.
 • 30 septembrie, Drăgășani: Festivalul „Lăutarul”, ediția a V-a.
 • 5-6 noiembrie, Râmnicu-Vâlcea: Festivalul național de satiră și umor „Povestea vorbei”.
 • 25 noiembrie, Râmnicu-Vâlcea, Galeria „Constantin Iliescu” „Armonii”.
 • 26 noiembrie, Râmnicu-Vâlcea: Festivalul național de poezie „George Țărnea”.
 • 16 decembrie, Arhiepiscopia Râmnicului: „Icoana sufletului meu”.
 • 17-19 decembrie, Râmnicu-Vâlcea: „Din moși-strămoși”.

ist1  Emil ISTOCESCU, Folcloristul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa în relaţie cu Vâlcea. Etape şi ipostaze inedite. Cuvânt introductiv: Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr. Redactor: Gheorghe Deaconu. Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea, 2009. Din cuprins: Motivare preliminară; Studiu introductiv (cronologia şi problematica relaţiilor de colaborare ale folcloristului cu vâlcenii, începând cu anul 1969); Corespondenţă (corespondenţa preotului cu folcloriştii vâlceni Emil Istocescu şi Marin Brînaru, între 1969 – 1983); Epilog. Studiul este însoţit de Anexe, care include un text inedit: Folclorul şi cultura generală. Interviu acordat de Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa lui Emil Istocescu. Prefaţatorul surprinde fluidul afectiv care animă corespondenţa dintre cei doi protagonişti: „Două personalităţi de vârste diferite, între care se instituie de la început (şi rămâne constantă!) preţuirea inerenă, ca între semeni slujind acelaşi domeniu şi scop.” (Ioan ST. LAZĂR, O rază de civilitate, p. 5). Autorul proiectează încă o lumină asupra unei personalităţi care a reprezentat, şi pentru vâlceni, un model cultural exemplar.

        

L1Festivalul dedicat memoriei marelui dirijor de muzică populară Paraschiv Oprea, originar de pe meleagurile drăgășenene și-a consumat și ediția a IV-a. Deschiderea evenimentului a fost onorată de prezenţa întregii conduceri a judeţului Vâlcea (foto jos). Competiția a fost foarte strânsă, întrucât reprezentanții celor nouă județe concurente (Argeș, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Giurgiu, Harghita, Mureș, Olt, Teleorman, Vâlcea) au fost impecabil selectați și pregătiţi, acompaniamentul fiind asiguratde Orchestra profesionistă „Rapsodia vâlceană”, dirijor Ionel Puia. Juriul concursului a fost constituit din: Lucian Iordăchescu – redactor muzical la Studioul de Radio „Oltenia” Craiova – președinte; prof. Constantin Ceaușu; prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea; Ionel Puia, dirijorul Orchestrei, și înv. Mihai Bolocan, viceprimar al Municipiului Drăgășani. Spectacolul-concurs s-a desfășurat pe scena în aer liber a Grădinii „Batca” din municipiul Drăgășani.

Joi, 05 Februarie 2015 13:55

Festivalul Călușului Vâlcean (ediția I)

Scris de

Cal1   Prima ediție a acestui festival, propus de CJCPCT Vâlcea Primăriei Șirineasa, după ani de întrerupere din partea organizatorului tradițional, Primăria Frâncești, a fost un succes. Programul a debutat cu parada călușarilor. Au participat formațiile de călușari din comunele: Drăgoești, Frâncești, Fârtățești, Valea Mare, Stănești, Șirineasa. În prezența primarului comunei, prof. Cătălin Săraru, a avut loc festivitatea de deschidere, la care au fost prezenți și oficiali de la nivel județean: senatorul Emilian Frâncu, deputat ţii Cristian Buican şi Aurel Vlădoiu, Ion Cîlea, președintele CJ Vâlcea. Spectacolul s-a desfășurat fără o regie anume, fiecare echipă de căluşari evoluând după ritualul practicat în comunitatea pe care o reprezintă, dar au desfășurat, cumulativ, ritualurile pentru: copil bolnav, femeie sterilă etc., spre a ilustra rolul magic al obiceiului, pentru înlăturarea spiritelor rele. Vătafii formațiilor sunt, în general, oameni în vârstă, care sunt respectați și care, de-a lungul întregii lor vieţi, au practicat ritualul îndătinat. Astfel echipa comunei Stănești (primar: Ionel Michiu) a uimit asistenţa, vătafi fiind Popa Constantin, de peste 80 de ani, iar instructor, Popa Ilie, fratele mai mic; trupa comunei Fârtățești (primar Nicolae Voicescu) a venit cu vătaful Grigore Ion; echipa comunei Valea Mare, având încă pe vătaful Nelu Predi, 84 de ani, a adus la festival o formație de copii, însoțiți de profesorul Dumitru Tudor; formația de călușari din comuna Frâncești a avut ca instructor pe prof. Gheorghe Nenițoiu; comuna Drăgoești s-a prezentat ca formația de călușari – copii, având ca instructor pe prof. Gh. Cosma; comuna Șirineasa, gazda festivalului, a evoluat cu formația condusă de instructorul Florin Manda şi vătaful Gh. Strâmbeanu. Concertul Orchestrei „Rapsodia vâlceană” și al grupului „Rapsozii Oltului” a încheiat această primă ediție, desfășurată în ziua de Rusalii. Coordonator de proiect, prof. Elena Stoica.

Luni, 02 Februarie 2015 15:09

Doru Moțoc – medalion aniversar

Scris de

dm  La împlinirea vârstei de 70 de ani, scriitorul Doru Moţoc a fost sărbătorit la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Cu acest prilej, sub egida Forumului Culturaal al Râmnicului, a apărut, la Editura Patrimoniu (Râmnicu-Vâlcea, 2009), In honorem. Luminile lui Doru Moţoc. Documentar realizat de Ion Soare şi Gheorghe Deaconu. Consilier editorial: Ioan St. Lazăr. Din sumar: Un simbol al speranţei, text introductiv, de Ion Soare; Drumul vieţii (cronologia vieţii şi activităţii scriitorului; Reverberaţii – texte semnate (în ordinea din sumar) de: George Anca, Ioan Barbu, Petre Cichirdan, Gheorghe Deaconu, Gheorghe Dumitraşcu, Ioan St. Lazăr, Constantin Mateescu, George Mirea, Al. Popescu-Mihăeşti. Aprecieri critice (selectiv): Ecaterina Oproiu, Gheorghe Smeoreanu, George Astaloş, Petru Pistol; Ilustraţii. Dintre mărturiile consemnate în documentar, o alegem pe aceea semnată de scriitorul Constantin Mateescu, pentru că oferă cea mai inspirată „definiţie” a sărbătoritului: „Pe Doru Moţoc îl ştiu de totdeauna. Nu mi-aş putea imagina, venind la Râmnic, să găsesc oraşul fără prezenţa lui fertilă, fără surâsul cu care te ospeţeşte şi îţi oferă cu simplitate inima întreagă ca pe o ofrandă. Moţoc e întruchiparea însăşi a Râmnicului, pe care l-a înnobilat cu arta sa suavă şi patetică. Un spirit al colocvialităţii, al prieteniei şi comunicării. Pasiunea lui Doru pentru teatru, căruia i-a dedicat o bună parte a vieţii, descind tocmai din structura sa colocvială. Piesele sale sunt veritabile poeme străbătute de idei ingenioase şi de fiorul tandru al poeziei.” (Constantin MATEESCU, Şi iată vine vremea …).

Luni, 02 Februarie 2015 15:04

Constantin Popian – medalion comemorativ

Scris de

popian c  Medalion prilejuit de împlinirea a patru decenii de la trecerea în eternitate a ctitorului tatrului vâlcean. În sala Căminului Cultural „Constantin Popian, în prezenţa conf. univ. dr. Remus Grigorescu, prefectul de Vâlcea, a altor personalităţi ale vieţii publice, s-a vizionat filmul documentar: „Constantin Popian, un apostol pe altarul culturii românești – 40 de ani de la trecerea în eternitate” – realizatori: Amalia și Bogdan Boari, CJCPCT Vâlcea. Personalitatea dramaturgului, actorului, regizorului şi animatorului de teatru a fost evocată de: Aurelian Stoican, Dumitru Martinescu, Ioan St. Lazăr, Gheorghe Deaconu şi Bogdan Popian Florian. Spectacolul de teatru „Radu Anghel, haiduc decadent” de Constantin Popian a fost prezentat de Trupa de teatru a Căminului Cultural, instructori artistici: Floricica Mândreci și Bogdan Popian.

Ești aici: Home Valcea Valcea