Istorie Locala

Valcea (501)

 

Producția literară a celor 35 de concurenți din 13 județe ale țării a fost evaluată de un juriu prezidat de poetul Nicolae Dragoș și format din scriitori și critici literari, reprezentând editurile, revistele, ziarele și studiourile de radio partenere: „Luceafărul” (București), „Tribuna” (Cluj-Napoca), „Convorbiri literare” (Iași), „Ramuri” (Craiova), „Argeș” (Pitești), Editura „Scrisul Românesc” (Craiova), Studioul de Radio Craiova, ziarul „Orizont”. Marele premiu a fost acordat poetului Felix Sima (Vâlcea). La festival au participat membri ai juriului și alți invitați: Nicolae Dragoș (foto dreapta, împreună cu Traian D. Lungu, Ilarie Hinoveanu, George Ţărnea şi Doru Moţoc), Laurențiu Ulici, Mihai Ungheanu (București), Daniel Dimitriu (Iași), Valentin Tașcu (Cluj-Napoca), Cornel Sorescu (Craiova), Sergiu Nicolaescu şi Dan Rotaru (Pitești).

     Foto: Felix Sima

 

    Festivalul „Vâlcea artistică” a finalizat concursul de creație, a cărui festivitate de premiere a avut loc în seara zilei de 15 aprilie 1977, în prezența poetului Dragoș Vrânceanu, președintele juriului. A fost ultima prezență a regretatului scriitor, mentor al vieții literar-artistice vâlcene în anii ’70. Programul festivalului a inclus: lansarea volumului „Înalta fidelitate” de George Țărnea (Librăria „Anton Pann”), în prezența directorului Editurii „Scrisul Românesc”, Ilarie Hinoveanu; reuniunea Salonului Creatorilor Vâlceni, în cadrul căreia s-au înmânat premiile concursului „Vâlcea artistică” și s-au comunicat rezultatele etapei județene a concursului de creație al FNCR; cele două expoziții de artă plastică – amatori și profesioniști; gală de filme și diapozitive. La festival, alături de poetul Dragoș Vrânceanu, au participat scriitorii Ilarie Hinoveanu, Ilie Purcaru, Cornel Regman, alți oameni de cultură și artă din Capitală și din țară. Laureații ediției a III-a a concursului „Vâlcea artistică”: Marin Brînaru (muzică), Felix Sima (poezie, foto sus), Gheorghița Măleanu (poezie populară), Vladimir Maruseac (pictură), Valeriu Ionescu (grafică), Marin Mocanu (pictură naivă).

Foto: Dragoș Vrânceanu

 

Manifestare realizată, sub genericul “Poemele Patriei”, de CJCES, CJÎCPMAM, BJ Vâlcea și CL Vâlcea, programul derulându-se pe durata a două zile, la Râmnicu-Vâlcea şi Băbeni. Manifestarea de la Râmnicu-Vâlcea (19 februarie 1977) a debutat cu festivitatea sărbătoririi poetului Dragoș Vrânceanu, marcată prin lansarea celor mai recente cărți ale maestrului: „Privește spre oraș” (versuri) și „Materia literară și idealurile ei” (eseuri) – manifestare găzduită de Librăria ”Anton Pann”. După alocuțiunea rostită de Vasile Roman, președintele CJCES, istoricul și criticul literar Dan Zamfirescu a prezentat personalitatea lui Dragoș Vrânceanu: „Salutând apariția acestor cărți, criticul și istoricul literar Dan Zamfirescu a conturat un portret al autorului la cei 70 de ani ai săi, i-a elogiat îndelungata activitate de cărturar, nu numai poet și scriitor român, dar și un mesager autorizat al culturii noastre pe meleagurile Italiei. (Lucian AVRAMESCU, „Poemele patriei”, „Orizont”, X, 1856, 25 februarie 1977). Sărbătoritul a făcut o profesiune de credință și a oferit autografe pe noile sale cărți. Manifestarea a continuat la CCS Râmnicu-Vâlcea, unde Salonul Creatorilor Vâlceni și-a desfășurat reuniunea artistică trimestrială. După alocuțiunea rostită de Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM Vâlcea, Traian D. Lungu, secretarul artistic al Salonului a condus lucrările reuniunii. Salonul propriu-zis a fost prefațat de criticul literar Nicolae Manolescu, care a prezentat o panoramă a poeziei românești contemporane. În atelierul de creație al Salonului au evoluat: poetul Gheorghe Voica, pictorul Olimpiu Orza și cineastul Mihai Cionică.

     Foto: Maria Dragomiroiu

   

  Televiziunea Română a programat, în cadrul Concursului „Floarea din grădină” (echipa de realizatori: Simona Patraulea și Sorin Grigorescu), o finală (etapa a III-a) la Râmnicu-Vâlcea. Au evoluat cei trei concurenți vâlceni care au parcurs cu succes etapele anterioare: Maria Dragomiroiu, Ion Lupu, Dumitru Miuță. Toți trei au cucerit trofeul „Floarea din grădină”, devenind laureați ai celei mai populare competiții de gen a TVR în anii ’70.

ion

Foto: Ion Lupu

 

dumitru

Foto: Dumitru Miuță

 

 • 19-20 februarie, Râmnicu-Vâlcea și Băbeni: “Poemele Patriei” – manifestare a Salonului Creatorilor Vâlceni”. Aniversarea poetului Dragoș Vrânceanu (70 de ani).
 • 1 martie, Râmnicu-Vâlcea: “Gala Mărțișorului” – spectacol transmis de Radio Craiova. Ultima prezenţă scenică a interpretei Filofteia Lăcătuşu.
 • 3 aprilie, Pietrari: Concursul creatoarelor populare “Hora costumelor” – ediția a VIII-a.
 • 14-16 aprilie, Concursul și festivalul creației       originale „Vâlcea artistic`” – ediția a III-a.
 • Râmnicu-Vâlcea și Muzeul Memorial „N. Bălcescu”: Concursul și festivalul de poezie patriotică „Nicolae Bălcescu” – ediția a V-a.
 • 17 mai – 2 iunie, Marignane-Marsilia: Turneul Ansamblului „Brădulețul” în Franța.
 • 4-5 iunie, Horezu: Târgul ceramicii populare „Cocoșul de Hurez” – ediția a VII-a.
 • 12 iunie, Costești: Concursul tinerilor meșteri populari „Mâini de aur” – ediția a II-a.
 • 16-24 iunie, Râmnicu-Vâlcea: „Primăvara artistică vâlceană” – ediția a III-a.
 • 17 iunie, Râmnicu-Vâlcea: Debutul Ansamblului de estradă al CCS.
 • 25 iunie – 15 iulie, Râmnicu-Vâlcea: O nouă promoție a ȘPA – cursuri periodice.
 • 26 iunie, Vaideeni: Sărbătoarea folclorică păstorească “Învârtita dorului” – ediția a IX-a.
 • 28-29 iunie, București: Etapa republicană a primului Festival național „Cântarea României”.
 • Iulie, Râmnicu-Vâlcea: Festivalul absolvenților Școlii Populare de Artă – ediția a IV-a.
 • 10 iulie, Racovița: Festivalul folcloric loviștean – ediția a III-a.
 • 16 iulie, Râmnicu-Vâlcea: Trei vâlceni – laureați ai Concursului TV “Floarea din grădină”: Maria Dragomiroiu, Ion Lupu, Dumitru Miuță.
 • 5-7 august, Râmnicu-Vâlcea: Călimănești și celelalte stațiuni balneoclimaterice: Festivalul de folclor „Cântecele Oltului” – ediția a IX-a. Ansamblul “Ciobănaşul” Malaia – trofeul festivalului; rapsodul popular Ana Chirculescu – menţiune pentru interpretare.
 • 15-25 august, Constanța: Turneul Ansamblului de estradă al CCS Râmnicu-Vâlcea pe litoral, în cadrul „Zilelor muzicii românești”.
 • 20-21 august, Bujoreni: „Rapsodia plaiului vâlcean” – ediția a IV-a. În context: constituirea Laboratorului de Creație Populară „Rapsodia”.
 • 8 septembrie, Bărbătești: Festivalul dansului popular „Brâul de aur” – ediția a VIII-a.

            La invitația Ansamblului folcloric “Strugurelul”, Ansamblul folcloric “Budo Tomovici” din Titograd a efectuat un turneu în Vâlcea, ca răspuns la vizita întreprinsă de artiştii drăgăşeneni în Muntenegru. Ansamblul din Titograd, cu un program de cântece și dansuri din folclorul muntenegrean, realizat sub conducerea coregrafului Abdalah Abdovici, a prezentat spectacole la Drăgășani, Călimănești, Govora și RâmnicuVâlcea. Artiștii muntenegreni au fost primiți de oficialitățile județene și locale și au avut o întâlnire prietenească, la Drăgăşani, cu “Strugurelul”.

La invitația Societății Culturale “Budo Tomovici” din Titograd – Muntenegru, ansamblul drăgășenean (foto) a pregătit un program de cântece și dansuri populare românești din diferite zone folclorice ale țării, interpretate de formația de dansuri populare (suite din Vâlcea, Oltenia, Muntenia, Oaș, precum și călușul) și de soliștii vocali: Victoria Gete, Marieta Puiu și Ion Ciolacu, acompaniați de orchestra ansamblului. Cu acest program, produs de Casa de Cultură Drăgășani (director: Marin Ciurduc), ansamblul a prezentat spectacole în stațiunile de pe litoralul Mării Adriatice, bucurându-se de succes, mai ales prin recitalul instrumental al lui Constantin Ceaușu. Televiziunea din Muntenegru a transmis secvențe din program. Conducerea culturală a Republicii Muntenegru a oferit o masă festivă în cinstea artiștilor români. Din delegația culturală a ansamblului au făcut parte Marin Ciurduc și Mihai Bușe, instructor al CJCES Vâlcea.

 Cel mai important eveniment cultural în care a fost implicată instituția în primul deceniu de activitate, angajând responsabilitatea reprezentării artei românești în plan internațional, CJÎCPMAM Vâlcea fiind desemnat pentru această “misiune” de Nicolae Nistor, directorul ICED. Ansamblul folcloric “Brădulețul” Horezu, constituit în acest scop din două grupuri – oltenesc și păstoresc (inclusiv artiști din Vaideeni) –, reflectând astfel configurația bivalentă a realității folclorice a zonei, a prezentat spectacolul „La brad”, care a transpus scenic un “episod” din ceremonialul nunții - “Fedeleșul” la casa miresei, Împodobirea bradului (foto1). Spectacolul a fost realizat pe baza unui scenariu elaborat de Gheorghe Deaconu, în colaborare cu Ioan St. Lazăr, valorificând materialul folcloric “moștenit” de la rapsodul popular Gheorghe Bobei, de coregrafii Maria Constantinescu și Mircea Balaban, dirijorii Mihai Preda și Vartolomei Todeci, cu contribuția specialiștilor Ligia Ștefănescu, Ludovic Paceag și Sever Tita de la ICED. În spectacol au evoluat soliștii vocali: Felicia Ungureanu, Elena Gabor și Ion Lupu și instrumentistul Gheorghe Voinic. Conducerea artistică a spectacolului a fost realizată de Gheorghe Deaconu. “Campania” de pregătire a ansamblului, respectiv de producție a spectacolului, a fost asigurată de Ion Bordincel, directorul Casei de Cultură Horezu, Maria Constantinescu, din partea CJÎCPMAM, și Dumitru Beldiman, din partea CJCES.

           f2

f3

Foto: Ansamblul folcloric „Miorița” din Vaideeni-Vâlcea

 

Prin participare și valoare, această ediție a marcat un progres vizibil în evoluția festivalului. Festivalul și-a amplificat programul, ieşind din cadrul strict al tradiționalei participări a județelor de pe Olt și antrenând ansambluri din celelalte mari provincii românești: Moldova (Bacău), Muntenia (Prahova), Transilvania (Mureș). Păstrându-şi sediul tradițional la Călimănești și incluzând în program și celelalte stațiuni balneo-climaterice de pe Valea Oltului, festivalul și-a mutat centrul de greutate la Râmnicu-Vâlcea. Concomitent cu lărgirea stării olimpice a folclorului românesc, festivalul şi-a accentuat caracterul de laborator al valorificării artistice a creației populare, programul incluzând acțiuni de specialitate: simpozionul ”Cultura populară – expresie a unității naționale”; colocviul metodic „Tradiție și inovație în metodologia spectacolului folcloric”, la care au participat personalităţi științifice și artistice din Capitală și alte centre: prof. dr. docent Mihai Pop, poetul Dragoș Vrânceanu, pr. Gh. N. Dumitrescu-Bistrița, fondatorul revistei „Izvorașul”, folcloristul Gheorghe Vrabie, scriitorii Ilie Purcaru și Laurențiu Ulici, compozitorii Ludovic Paceag şi George Derieţeanu și alți specialiști, din care s-a constituit Consiliul artistic, respectiv juriul festivalului. Unul din trofeele festivalului a fost acordat Ansamblului folcloric „Miorița” din Vaideeni-Vâlcea (foto1), pentru spectacolul „Soarele și luna” (ceremonialul nunții păstorești), realizat de: Vartolomei Todeci (materialul folcoric și conducerea muzicală), Ioan St. Lazăr (scenariul), Maria Constantinescu și Adam Popa (coregrafia), Gheorghe Deaconu (conducerea artistică). Ion Luca “Mârşologul” a obţinut premiul pentru rapsod popular. Spectacolul inaugural al festivalului a fost onorat de prezența conducerii județului (Vasile Muşat, prim-secretar al CJP, președintele CPJ Vâlcea). La deschidere au rostit alocuțiuni Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, Nicolae Nistor, director-adjunct al ICED, și prof. dr. docent Mihai Pop, președintele Consiliului artistic al festivalului (foto2).

foto2

Preluând genericul unei inițiative din primul an de activitate (1968←) și considerând manifestarea inaugurală a Muzeului Arhitecturii Populare de la Bujoreni (1974 ←) drept prima ediție (a doua fiind în 1975), CJÎCPMAM Vâlcea a inițiat și a coordonat un complex de manifestări etnofolclorice, organizat în parteneriat cu MJ Vâlcea, sub patronajul și cu sprijinul CJCES. În concordanță cu obiectivul asumat (cunoașterea și valorificarea creației populare), organizatorii au axat manifestarea pe Târgul anual de artă populară vâlceană - o premieră în viața culturală a Vâlcei contemporane. Programul a inclus un colocviu pe tema “Procesul de creație populară contemporanăîn Vâlcea”, cu participarea câtorva dintre cei mai reputaţi etnografi din țară: dr. Tancred Bănățeanu, directorul Muzeului de Artă Populară, care a și condus lucrările colocviului, dr. Ion Vlăduțiu și dr. Paul Petrescu, cercetători științifici la ICED, Elena Secoșan și Silvia Zderciuc. Târgul de artă populară, deschis prin alocuțiunile rostite de Stelian Ogrezeanu, președintele ACPV, Vasile Roman, președintele CJCES (foto dreapta), și dr. Ion Vlăduțiu, a fost organizat în cadrul etnografic oferit de Muzeul Satului, animat de Taraful CC Mateești, dirijat de Nistor Codreanu. Au deschis standuri și ateliere meșteșugărești: Constantin Bănacu, Gheorghița Măleanu, Dumitru Mischiu, Victor Ogrezeanu, Stelian Ogrezeanu, Nicolae Rugea, precum și cooperativele de artă populară din Horezu și Râmnicu-Vâlcea. Au fost prezenți, cu statut de invitați, meșterii populari Grigore Ciungulescu și Ion Răducanu (Oboga-Olt). Concepția și realizarea programului au fost asigurate de Gheorghe Deaconu. Aportul gazdelor a fost coordonat de Petre Purcărescu.

Ești aici: Home Valcea Valcea