Istorie Locala

Valcea (501)

În cadrul primului Festival al creației originale „Vâlcea artistică” (martie), CJÎCPMAM Vâlcea a organizat două expoziții județene: expoziția artiștilor plastici amatori și expoziția de artă plastică (profesioniști). Au expus: artiștii plastici amatori: Dumitru Chiriac, Ion Crudu, Valeriu Ionescu, Marius Mateescu, Vladimir Maruseac, Marin Mocanu, Elena Năstoiu, Dumitru Oneață, Ion Paloș, Mihai Pârvu, Valentin Pop, Romulus Popescu, Paulys Ștefănescu, Constantin Teodorescu, Constantin Zorlescu; artiștii plastici profesionişti: Alex Pârvan, Rodion Gheorghiță, Sergiu Săliște, Gheorghe Surdu, Ecaterina Șerban, Emil Ștefănescu. Cele două expoziții au realizat, pentru prima dată în istoria culturală recentă a județului, o panoramă reprezentativă a creaţiei plastice. În cadrul „Decadei artei culte” (noiembrie), CJÎCPMAM Vâlcea a organizat, sub egida CJCES Vâlcea, Salonul anual de artă plastică, în care au expus, împreună, cei mai reprezentativi artiști plastici – amatori și profesioniști – din Vâlcea: Petre Bardașu, Dumitru Chiriac, Maria Crișan, Constantin Iliescu, Valeriu Ionescu, Vladimir Maruseac, Marius Mateescu, Olimpia Orza, Paulis, Ecaterina Popa, Romulus Popescu, Emil Ștefănescu.

O nouă inițiativă a CJÎCPMAM Vâlcea, menită să stimuleze dezvolatarea creației locale, să promoveze valorile artistice vâlcene, să contribuie la personalizarea culturală a județului. Programul festivalului a cuprins: două dezbateri – una cu publiciștii pe tema : “Vâlcea în conștiința artistică românească”; alta, cu oamenii de cultură și artă, pe tema: ”Personalitatea artistică a Vâlcii”; o întâlnire cu scriitorul Dinu Săraru, prilejuită de lansarea romanului “Niște țărani” (foto1, împreună cu autorul: Nicolae Dragoş, Vasile Roman, Doru Moţoc); o premieră de teatru cu piesa “Înainte de revărsatul zorilor”, marcând debutul dramaturgului Doru Moțoc (←); Gala filmului cineaștilor vâlceni – amatori și profesioniști; patru expoziții: artă fotografică (Gheorghe Lăzăroiu), artă plastică (amatori și profesioniști), carte vâlceană contemporană; un concert complex (de muzică de cameră, corală și ușoară, cu lucrări din creația compozitorilor locali; o șezătoare a Salonului Creatorilor Vâlceni; o reuniune a Cercului literar “Casa de sub pădure”; un spectacol artistic cu lucrări din creația lui Dragoș Vrânceanu și Gheorghe Dumitrescu. Manifestările înscrise în program au fost realizate cu concursul următoarelor colective și cercuri artistice: Teatrul popular al CMC, Orchestra de cameră a Sind. Învățământ, Corul de cameră al Liceului “V. Roaită”, toate din Râmnicu Vâlcea; Corul C de C Drăgășani, Corul C de C Olănești, Salonul Creatorilor Vâlceni, Cenaclul de artă plastică, Cenaclul literar “Anton Pann”, Cercul literar “Casa de sub pădure” (foto2: Dragoş Vrânceanu, Cornel Regman, Gheorghe Deaconu). Spectacolele și concertele prezentate în cadrul festivalului au fost pregătite sub conducerea unor reputaţi specialiști: regizorul D. D. Neleanu (Teatrul Mic din București), asistent de regie Doru Moțoc, dirijorii: Eugen Ciorăscu, Marin Brânaru, Alexandru Ionescu, Paul Băiașu.

Eveniment integrat primului Festival al creației originale “Vâlcea artistică”. Premiera absolută cu piesa “Înainte de revărsatul zorilor” a constituit debutul scenic al tânărului dramaturg vâlcean, Doru Moțoc, care a debutat la Teatrul TV, tot în 1975, cu scenariile “La Colorado, sus, aproape de stele” și “Ape și stele”. Spectacolul a fost realizat de un colectiv al Teatrului Popular Râmnicu-Vâlcea, în regia lui D. D. Neleanu (Teatrul Mic din București), asistat de autor (foto sus). Premiera a fost prefațată de regizorul și criticul de teatru Nae Cosmescu (Televiziunea Română). În distribuție: Dumitru Vlăduț (foto jos, cu Val. Slabu), Jeni Nistor, Nae Croitoru, Nelu Stroe, Tică Dumitrescu (foto centru, cu Nelu Stroe), Radu Teodorescu, Valentin Slabu, Ion Manda, Dem. Moțoc, Jean Ionescu, Tanța Negrescu, Elena Teodorescu, Mariana Udubașa, Veronica Neghină, Nicolae Enache, Nicolae Guraliuc, Dumitru Ifrim, Dumitru Drăgan, Mariana Vlăduț, Niki Ursei, Luminița Mihalache, Georgeta Vasile. Realizatori: Titi Constantinescu și Nicolae Popescu (lumini), Nell Ciorăscu (sonorizare), Const. Teodorescu (machiaj), Mircea Crișan, Vasile Popescu (regia tehnică), Mariana Dina (decoruri), D. D. Neleanu (regia artistică), Doru Moțoc (asistent de regie).

mot 2

        

 • La începutul anului 1975, Râmnicu-Vâlcea: Constituirea Cenaclului artistic al tineretului „Anotimpuri”.
 • 28 ianuarie, Racovița: șezătoare folclorică prilejuită de lansarea volumului Folclor din Țara Loviștei (Racovița) – de Costea Marinoiu.
 • 28 februarie, Râmnicu-Vâlcea: Gala Mărțișorului – spectacol transmis de Studioul de Radio Craiova.
 • 15-23 martie, Râmnicu-Vâlcea: Concursul şi festivalul creației originale „Vâlcea artistică” – ediția I.
 • 16 martie, Râmnicu-Vâlcea: Debutul dramaturgului Doru Moțoc – premiera piesei „Înainte de revărsatul zorilor” pe scena Teatrului Popular.
 • Martie, Râmnicu-Vâlcea: Expoziții reprezentative de artă plastică: Expoziția artiștilor plastici amatori; Expoziția de artă plastică (profesioniști).
 • 20 aprilie, Horezu: Reuniunea Asociației Creatorilor Populari. În context: lansarea proiectului cultural „Galeria de Artă Populară Contemporană”.
 • 27 aprilie, Pietrari, Concursul creatoarelor populare „Hora costumelor” – ediția a VI-a.
 • 11 mai, Bărbătești: Festivalul coregrafic „Brâul de aur” – ediția a VI-a.
 • 19 mai, Râmnicu-Vâlcea: Revista literar-artistică TV. Realizator: Dinu Săraru.
 • 25 mai, Călimănești: Festivalul spectacolului tematic.
 • Mai, Constanța: solista vocală Natalia Tănase (Grădiștea) – premiul tinereții la secțiunea de muzică populară a Concursului „Steaua Litoralului – ediția a V-a.
 • 30 mai – 14 iunie, Râmnicu-Vâlcea: Festivalul artistic al tineretului „Primăvara artistică vâlceană” – ediția I. În context: finala Concursului artistic „Tinere speranțe”
 • Iunie, Craiova: Solistul instrumentist Constantin Ceaușu (Drăgășani) – premiul I și titlul de Laureat al Concursului și festivalului de muzică populară „Maria Tănase” – ediţia a IV-a.
Marți, 17 Decembrie 2013 10:58

Noi apariții editoriale în Vâlcea (1974)

Scris de

Odă patriei. Caietul Concursului şi festivalului de poezie patriotică “Nicolae Bălcescu”, 3. Redactor: Ioan St. Lazăr. Coperta: Maria Crişan. CJCES – CJÎCPMAM Vâlcea, 1974. Prefaţă de Dragoş Vrânceanu (Poezia de ţară). Poeţi premiaţi la cea de a III-a ediţie a concursului (1972): Mihaela Dumitrescu (Olt), Nicolae Petru (Sibiu), Lucian Avramescu (Vâlcea), Ion Bala (Satu Mare), Octav Butuman (Vrancea), Ioan Evu (Hunedoara), Ion Mărgineanu (Alba), Al. Florin Ţene şi Traian D. Lungu (Vâlcea). “Poezia de ţară trebuie să fie – cu atât mai mult şi în primul rând – poezie, onorând astfel propria ei temă […]. Numai prin rime şi cadenţe sunătoare, nu putem ajunge la scopul urmărit.” (Dragoş VRÂNCEANU, Poezia de ţară, p. 5).

În semn de respect faţă de compozitorul Gheorghe Dumitrescu, fiu prestigios al Vâlcii, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani, forurile culturale din județul Vâlcea au organizat un concert omagial. La festivitatea de sărbătorire, în prezența compozitorului, Maestru emerit al artei, au participat: Vasile Mușat, prim-secretar al CJP, președinte al CPJ Vâlcea, Constantin Dinculescu, secretar al CPJ, Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea. După momentul aniversar, a avut loc un concert omagial în care au evoluat: Corul de cameră “Madrigal”, sub bagheta lui Marin Constantin, și Corul C de C Drăgășani, dirijat de Marin Brânaru. Și-au dat concursul sopranele Virginia Manu şi Elena Dumitru-Lungu. Programul concertului a cuprins lucrări din creația lui Gheorghe Dumitrescu. Manifestarea a fost organizată de CJÎCPMAM Vâlcea (director: Gheorghe Deaconu) și C de C Drăgășani (director: Marin Ciurduc). Sărbătoritul şi-a reconfirmat ataşamentul faţă de spaţiul natal: “Pornit de pe plaiuri vâlcene, m-am gândit întotdeauna la aceste locuri minunate, când am conceput lucrările mele.

 

Ideea unui cerc literar care să grupeze scriitorii vâlceni în curs de afirmare și consacrare s-a conturat în contextul manifestărilor literar-artistice desfășurate la Râmnicu-Vâlcea și Băbeni, între ani 1970-1973, patronate de Dragoș Vrânceanu (foto1). Ea a fost formulată, pentru prima dată, în cadrul Festivalului artistic “La izvorul fermecat”, ediția 1972, și a fost reiterată la ediția din 1973. Proiectul Cercului a fost dezbătut într-o reuniune de lucru la CJÎCPMAM Vâlcea, în ziua de 14 martie 1973, în prezența poetului Dragoș Vrânceanu, a lui Constantin Dinculescu, secretar al CJP, și a lui Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, și cu participarea membrilor viitorului cerc. Au fost dezbătute, în acel context, documentele de înființare a cercului: Normativul de activitate și Actul constitutiv. Beneficiind de creditul maestrului Dragoș Vrânceanu, “artizanul” procesului de constituire a Cercului a fost poetul Ioan St. Lazăr. Înfiinţarea oficială a Cercului literar “Casa de sub pădure” a avut loc la Râmnicu-Vâlcea, în ziua de 19 octombrie 1974, în prezența lui Constantin Dinculescu și cu participarea poetului Dragoș Vrânceanu, care au au rostit alocuțiuni. Au participat: Ioan Alexandru, Ilie Purcaru, Cornel Regman, Malvina Urșianu, Dan Zamfirescu. Adunarea de constituire a fost urmată de prima reuniune de lucru a Cercului, în atelier fiind programat poetul George Țărnea (foto2).

444444444444

 

„Bilanțul” Vâlcei la competiția națională de artă populară a fost excepţional. Au fost premiați 12 creatori populari: 5 medalii de aur – Victor Vicșoreanu, Aurelia Ogrezeanu (foto1), Dumitru Schiopu, Constantin Badi, Gheorghița Măleanu (foto2); 4 medalii de argint – Dumitru Mischiu, Victor Ogrezeanu, Ana Avramescu, Constantin Bănacu; 3 medalii de bronz – Iosif Popescu, Ioana Dabu, Ana Şugureanu. În același context, Asociația Creatorilor Populari a primit substanțiale premii pentru secțiile sale (textile-port, ceramică, arta lemnului) – recunoaștere oficială și apreciere publică a activității ACPV. Cu acest palmares, Vâlcea se situa în 1974 –în domeniul artei populare – pe primul loc în țară plan național. Festivitatea de înmânare a premiilor a avut loc în cadrul reuniunii ACPV (Horezu, 15 decembrie 1974). Au participat: Nicolae Nistor, director adjunct al ICED, Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM, Ion Preda, primarul orașului Horezu, Stelian Ogrezeanu, președintele ACPV. În context: expoziția ACPV, comentată de Ioan St. Lazăr şi urmată de reuniunea de lucru a Consiliului artistic al ACPV, care a dezbătut și adoptat programul de activitate pe 1975.

2222222222

În stagiunile anterioare, Salonul Creatorilor Vâlceni a activat sub forma unor reuniuni literar-artistice. Prima serată a Salonului s-a desfășurat în ziua de 15 februarie 1970, la Râmnicu-Vâlcea, purtând genericul “Plaiul mioritic” ( ←) și având ca oaspete de onoare pe Dragoș Vrânceanu. Prin aceste reuniuni, Salonul Creatorilor Vâlceni s-a constituit treptat ca un cenaclu artistic complex. Inițial, saloanele literar-artistice, programate în primii ani ’70, au avut un profil predominant estetic, funcția lor principală rămânând cultivarea artistică. Pe parcurs, el s-a cristalizat ca un organism metodic al instituției, în cadrul Consiliului Artistic, profilat pe îndrumarea și stimularea creției artistice. În acest proces de cristalizare a structurii și funcționalității Salonului, un rol preponderant l-a avut Ioan St. Lazăr. În noua sa formă, cu un cadru organizat, cu o structură funcțională și cu un program sistematic, Salonul Creatorilor Vâlceni a fost inaugurat în seara zilei de 23 noiembrie 1974. În această reuniune s-au adoptat regulamentul și programul, s-a constituit structura internă și s-a desemnat conducerea. Salonul funcționează cu trei secții (literatură, muzică, plastică-foto-film), este condus de un secretariat (un secretar artistic şi trei secretari de specialitate). Ca secretar artistic, obștea creatorilor vâlceni, membri ai Salonului, l-a ales pe Traian D. Lungu.

Cel mai important obiectiv de investiții în domeniul culturii populare în ultima jumătate de veac a fost rezultatul unui îndelungat și laborios travaliu profesional și organizatoric, coordonat de CJCES (președinte: Vasile Roman, foto2)

roman

și Muzeul Județean (director: Petre Purcărescu, foto 3):

purcarescu

Muzeul Satului Vâlcean, care a purtat, în timp, diferite denumiri: Muzeul Arhitecturii Populare, Complexul de Etnografie şi Artă Populară, Muzeul Arhitecturii şi Tehnicii Populare. Materializarea acestui proiect, lansat încă din anii ’60, a [ncorporat eforturile conjugate ale cercetătorilor muzeografi și meșterilor constructori. Cel mai autorizat să evalueze valoarea și importanţa acestui obiectiv de patrimoniu etnocultural este însuși fondatorul său, prof. Vasile Roman: „Răsărit în mijlocul satelor noastre, ca o punte între trecut și viitor, Muzeul de Arhitectură Populară de la Bujoreni se înscrie în rândul obiectivelor culturale de mare valoare ale județului Vâlcea.

Ești aici: Home Valcea Valcea