Istorie Locala

Valcea (501)

Luni, 02 Februarie 2015 13:25

Centenar I.I. Alexandrescu (1908-2008)

Scris de

În parteneriat cu Episcopia Râmnicului, Ateneul Meșterul Manole și Societatea Culturală „Anton Pann” au marcat împlinirea unui veac de la nașterea lui I. I. Alexandrescu, personalitate polivalentă a școlii și culturii vâlcene. În prezența fiului său, profesorul Costin Alexandrescu, directorul CJCPCT Argeș, a membrilor Societății Culturale „Anton Pann”, la eveniment au participat: prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea, Ion Măldărescu, președintele Societății Literare „Anton Pann”. Despre I. I. Alexandrescu au vorbit, creionând personalitatea cărturarului: conf. univ. dr. Doru Moțoc, membru USR (Schiță de portret); prof. Costea Marinoiu – despre folclorist; prof. Ion Piloiu – despre muzician. Moderator: prof. dr. Gheorghe Deaconu.

Miercuri, 28 Ianuarie 2015 15:44

Colocviile Școlii Mihai Pop (ediția I)

Scris de

troita Conturat în contextul CENTENARULUI MIHAI POP (2007), din inițiativa prof. dr. Gheorghe Deaconu, „elev” al Profesorului, proiectul primului Colocviu al ŞCOLII MIHAI POP – sintagmă lansată de vâlceni prin volumul dedicat Profesorului nonagenar (1997) şi acreditată, între timp, în lumea ştiinţifică – s-a realizat în parteneriat cu BJ „Antim Ivireanul”, Muzeul Satului Bujoreni, Primăria Muereasca. Evenimentul s-a desfăşurat după următorul program: 7 noiembrie, BJ Vâlcea: Hol parter: alocuțiuni din partea organizatorilor; proiecția filmului „Dialog cu Profesorul la 90 de ani” (1997); vernisajul expoziției „Dedicații pe cărțile profesorului”; vizionarea filmului promoțional al Bibliotecii de Etnologie; lansarea primului număr din Caietele Bibliotecii de Etnologie „Mihai Pop”: Fondul de carte „Mihai Pop”. Catalog. Colecţia Carte în limbi strîine. Volume. Lucrare realizată şi îngrijită de Ruxandra Deaconu şi Gheorghe Deaconu. Studiu introductiv de Gheorghe Deaconu. Editura Fântâna lui Manole, Râmnicu-Vâlcea. Sala de conferințe: Reuniunea inaugurală a primului Colocviu al Școlii „Mihai Pop”; prelegere susținută de prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, Univ. Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de etnologie; sesiune de comunicări, la care au participat etnologi, discipoli şi colaboratori ai Profesorului, precum dr. Alexandru Popescu; recital instrumental: virtuozi ai instrumentelor populare, soliști instrumentiști: Ștefăniță Voinic, Gheorghe Iordache, Constantin Ceaușu, Vartolomei Todeci.

pov CJCPCT Vâlcea, instituție publică de cultură a CJ Vâlcea care și-a sărbătorit 40 de ani de activitate, a derulat în anul 2008 o agendă culturală, care a acoperit toate genurile artei, preponderent cultura populară, dar în lunile august, septembrie, octombrie și noiembrie s-a implicat și în evenimentele ce privesc arta izvorâtă din filonul tradițional, transfigurată prin harul creației în epigrame și poezie. Cea de a III-a ediție a „Povestei vorbei”, având ca motto: „De la lume adunate / și-napoi la lume date” (Anton Pann), a câștigat aprecierea Uniunii Epigramiștilor din România, care a acceptat să fie partenerul CJCPCT Vâlcea, iar participarea s-a extins în Republica Moldova și Serbia. S-au reunit cei mai valoroși epigramiști, dar și creatori de proză satirică, sub semnul harului incontestabil al lui Anton Pann, „finul Pepelei”, cel care a lăsat Râmnicului Povestea vorbei și muzica Imnului Național al României. Partener implicat a fost Clubul Umoriștilor Vâlceni, preşedinte: Nichi Ursei. Seara de 30 octombrie a fost închinată „Hazoterapiei” – duel epigramistic, având ca locație Sala de festivități a Spitalului de Psihiatrie din Râmnicu-Vâlcea. Prezența prof. univ. dr. Ștefan Cazimir, ca membru al juriului și epigramist de marcă (foto sus), a lui George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România, a scriitorului Nicolae Dragoș, a epigramiştilor Nicolae Paul Mihail, Ion Grosu, Mihai Frunză, Elis Râpeanu, Alexandru Hanganu, a celorlalți reprezentanți ai elitei creației satirice românești, a contribuit la realizarea unei seri memorabile.

fee1Împreună cu Primăria orașului Călimănești și Casa de Cultură, având parteneri Sfânta Mănăstire Cozia, Grupul Școlar Economic, Administrativ și de Servicii Alimentare, Festivalul ansamblurilor folclorice din județele străbătute de râul Olt a fost un succes aniversar. Au participat județele tradiționale: Brașov, Covasna, Harghita, Olt, Teleorman, Vâlcea și județul Dolj, invitat. Sub aspect etnic, județul Covasna a adus în festival Ansamblul folcloric maghiar „Brădulețul” al CC Sf. Gheorghe, dar și Ansamblul tradițional de dans țigănesc „Șatra” al CC Chilieni – Sf. Gheorghe, instructor artistic: Rapolti Istvan.            Celelalte județe s-au prezentat cu: Brașov – Ansamblul folcloric „Măgura” al CC Codlea; Harghita – cu ansamblurile reunite „Rapsodia Călimanilor”, „Floare de colț” și „Izvorașul” al Centrului Cultural Toplița, aparținând căminelor culturale Gălăutași și Voșlobeni; Olt – Ansamblul de cântece și dansuri „Dârjovul” din comuna Valea Mare; Sibiu – Ansamblul folcloric „Ațeleana” al Școlii Ațel; Teleorman – Ansamblul folcloric                         „Govia” al CC Lisa; Vâlcea – Ansamblul folcloric „Doina Oltului” al C de C Călimănești; Dolj – Ansamblul folcloric „Alunelul” al CC Pielești. Multă tinereţe pe scena festivalului!

          

O nouă ediție s-a derulat la Sibiu, un nou parteneriat cultural, care a acoperit, prin programul proiectului, două zile de prezentare a valorilor culturii vâlcene, de care aau beneficiat sibienii și turiștii. La această ediție, târgul meșterilor populari a fost secondat, și în prima zi, de prezența artiștilor amatori, care au susținut spectacole. Au evoluat ansamblurile folclorice: „Moștenitorii” Pietrari, instructor Constantin Diaconu, și „La Obârșia Lotrului” al Școlii, instructor înv. Maria Dulcea; grupurile de dansuri: „Pescenița” al Şcolii Pesceana, instructori Maria și Ion Trușcă; „Brâulețul” Bărbătești, instructor prof. Maria Tită; formația de călușari a Școlii Dezrobiți Frâncești, instructor prof. Nenițoiu. A doua zi, programul s-a deschis cu slujba religioasă de la Biserica din Bezded, din incinta Muzeului, săvârşită și de preoți monahi de la Mănăstirea Cozia, urmată de recitalul de muzică religioasă, susţinut de Anghelina Mihai, elevă, Școala Crețeni. După amiază au evoluat în scenă: ansamblurile folclorice: „Dor de plai” Glăvile, instructor prof. Anton Burda; „Runceanca” Runcu, instructor Florea Tudor; „Doina Oltului” al Călimănești, instructori Florin Bușui și Mihaela Dobrescu; grupurile folclorice: „Haiducii” Amărăști, instructor prof. Constantin Drăghici, primarul comunei; „Izvorul” al Școlii Crețeni, instructori Maria și Valentin Toană Burugă; „Mândrele” Prundeni, instructor Constantin Ceaușu; Formaţia de dansuri „Domnițele”; Orchestra „Rapsodia vâlceană” și Grupul „Rapsozii Oltului”; au evoluat soliștii: Alin Pavelescu, Mioara Raica, Cristina Udrea, Ion Lupu. Meșterii populari au fost reprezentativi pentru Vâlcea: ceramiști, țesătoare, sculptori în lemn, constructori de instrumente populare, iconari.

pozaplopAvând ca parteneri Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea și Primăria municipiului Rm. Vâlcea, care au asigurat premiile, festivalul antrenat numeroase instituții de învățământdin municipiu și județ. Juriul concursului de literatură: conf. univ. dr. Doru Moțoc, membru al USR; lector univ. dr. Ion Soare, membru al USR; prof. Vasile Mustățea, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea; ing. dr. Mihai Sporiș – consilier județean; prof. drd. Dragoș Teodorescu, inspector Ahivele Naționale – Filiala Vâlcea. Coordonator proiect: Mihaela Deaconu, inspector de specialitate la CJCPCT Vâlcea. În program: dezbaterea pe tema „Calitatea de mentor literar a profesorului de limba și literatura română”.     S-au înmânat premii pe secțiuni: poezie, proză scurtă, eseu, literatură umoristică, literatură pentru copii, dramaturgie, polivalență. Secțiunea artă plastică – fotografie a întrunit pe simeză un număr mare de lucrări, peste 100, iar câștigătorii au fost pe genurile: pictură șevalet; artă decorativă; fotografie; artă obiect; grafică calculator; icoană pe sticlă; icoană pe lemn; ceramică; grafică. Juriul acestei ediții, la secţiunea de artă plastică, a fost artistul plastic, membru al UAP, Ecaterina Popa, iar ca membri – Corina Stanciu și Augustin Cantea. Proiectul a fost coordonat de Mioara Comănescu Plop, referent de specialitate la CJCPCT Vâlcea. Tinerii artişti plastici au fost îndrumaţi de profesorii: Corina Bunea, Sergiu Plop, Corina Stanciu, Olga Popescu, Maria Cernătescu, Tatiana Dumbravă, Petru Bardașu, Liliana Rotaru, Bobescu Mihaela Bobescu, Carmen Popa. După derularea celor 12 ediţii ale „Vâlcei artistice”, se poate aprecia că Vâlcea cunoaşte, în prezent, o efervescentă mişcare în domeniul creaţiei artistice, în climatul căreia s-a format şi afirmat o nouă generaţie de tineri creatori de artă. Este şi aceasta una din performanţele instituţiei în anul 40 al „istoriei” sale.

busAnul 2008 a fost anul sărbătoririi instituției, an de evaluări și de prospectări viitoare. Cu sprijinul CJ Vâlcea, al CNCPT şi al Episcopiei Râmnicului, conducerea CJCPCT (director: Elena Stoica) a reușit săa marcheze cei 40 de ani de activitate în prezenţa directorilor centrelor din ţară, dar și a personalităților culturii vâlcene, care i-au stat permanent alături. Evenimentul s-a derulat pe parcursul întregului an, programul conceput avându-şi centrul de greutate în zilele de 7-10 mai 2008. Ca întotdeauna, instituţia s-a bucurat de solidaritatea prof. dr. Gheorghe Deaconu, directorul perioadei 1968-2001, şi a drd. Gabriela Oana Petrică, directorul CNCPCT (foto sus), care a programat, în acest context aniversar, consfătuirea națională a directorilor centrelor pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale / centrelor culturale din ţară. Programul consfătuirii s-a pliat pe tema: „Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial”, iar subiectele propuse pentru dezbatere au fost: Programe și proiecte 2008, semestrul II – 2009 și Propuneri pentru Completarea Ocupațiilor din România (COR). Consfătuirea a avut partea ei aplicativă, constând în vizitarea Episcopiei Râmnicului, unde s-a vizionat expoziția iconarilor vâlceni, organizată în aer liber, în spațiul Episcopiei (aleile din incintă), vizitarea Muzeului Satului Vâlcean, continuând cu popasuri la mănăstirile Turnu și Cozia. Programul s-a deschis în Sala „Mircea cel Bătrân” a CJ Vâlcea, cu vernisajul expoziției retrospective de artă plastică a pictorilor vâlceni (prezentată de Mioara Comănescu Plop, referent la CJCPCT Vâlcea) – Galeria „Constantin Iliescu”, din spațiul CJ Vâlcea, dăruit instituției de președintele CJ Vâlcea, ec. Dumitru Bușe (foto jos), cu susținerea dr. ing. Ion Cîlea, vicepreședinte.

            Ca și celelalte ediții, CJCPCT a avut ca parteneri BJ „Antim Ivireanul” Vâlcea și Ateneul Meșterul Manole, manager prof. dr. Gheorghe Deaconu. saCea de a IX-a ediție a fost una de excepție: peste 100 de titluri editate de instituțiile participante la Salon: IEF „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române; Fundația Națională „Niște |ărani”; CNCPCTi; Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”; Muzeul |ăranului Român; Complexul Muzeal „Astra” Sibiu; Muzeul |ării Oașului; Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău; Muzeul de Etnografie și Artă Populară Baia Mare; Muzeul de Etnografie Brașov; Muzeul Etnografic al Transilvaniei; Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești, Argeș; Editura Fântâna lui Manole, Vâlcea; Tipografia Offsetcolor Râmnicu-Vâlcea; Editura „Fortuna” Vâlcea; Editura „Patrimoniu” a CJCPCT Vâlcea; centrele județene pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale din:Argeș, Bistrița-Năsăud, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Sibiu, Teleorman, Vaslui și Vâlcea. Muzeul Național al Satului „D. Gusti” a fost, în acest an, la înălțimea prestigiului de care se bucură. Cărțile editate în anul 2007 și lansate la Salon au fost: Tradiții și obiceiuri din jud. Olt. Zonele Câmpia Boianului, Olt și Romanați autori: dr. Georgeta Stoica, Rada Ilie; Costumul popular din patrimoniul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” – autori dr. Doina Ișfănoni și dr.Paula Popoiu; Nereju, un sat din străvechiul ținut al Vrancei – autor: dr. Ana Bârcă; Calendarul popular românesc – autor: dr. Gabriela Rusu Păsărin.

Miercuri, 21 Ianuarie 2015 17:04

Felicia David

Scris de

feliciaMedalionul aniversar, organizat de CJCPCT Vâlcea în parteneriat cu Primăria şi Şcoala din Tomşani (16 octombrie2008), a avut drept temă: „Felicia David în oglinda faptelor – 75 de ani de viață, peste 50 de ani în slujba catedrei și a culturii românești”, moderator fiind prof. Elena Stoica. Au vorbit și i-au înmânat florile recunoștinței: înv. Silvia Vețeleanu, Pietrari; înv. Maria Foltea, Mihăiești; ţesătoarea Elena Paraschivoiu, Bărbătești; consilieri locali, artiști amatori din comuna Tomșani, dansatoarele Ansamblului folcloric „Nedeița”, pe care îl pregăteşte încă de la constituire. Catalogul aniversar, redactat de prof. Elena Stoica, cuprinzând, într-o sinteză, datele biografice, palmaresul reușitelor artistice, ca instructor artistic, dar și în calitate de creator popular, rămâne o mărturie a faptelor didactice și culturale ale învăţătoarei Felicia David, ca educator şi animator cultural. Semnează aprecieri: prof. dr. Gheorghe Deaconu (O parteneră a tradiției”); prof. dr. Ioan St. Lazăr (Felicia David, spirit haretian); prof. Elena Stoica (Portretul Doamnei Felicia David în oglinda faptelor). După festivitatea de premiere cu diplome, din partea CJCPCT și Primăriei Tomșani (primar: Dumitru Pearcu), CJCPCT Vâlcea i-a oferit un recital instrumental în interpretarea lui Ionuț Puia, violonist în Orchestra „Rapsodia vâlceană”.

Miercuri, 21 Ianuarie 2015 14:55

Maria Boboacă

Scris de

Boboaca  În manifestarea prilejuită, în comuna Bărbăteşti, de „Ziua Tradiţiei” (28 februarie 2008), organizatorii au dedicat profesoarei Maria Boboacă un medalion aniversar, evocându-i activitatea şi personalitatea sa polivalentă: dascăl, cercetător, animator cultural, creator popular, interpret de teatru şi de muzică. Maria Boboacă a obținut, în anul 1973, medalia „Evidențiat în activitatea culturală”; a făcut parte din corul condus de Gheorghe Bobei și din echipa de teatru condusă de Elena Năstoiu; ca animator cultural, a pregătit echipa de teatru, formația de dansuri populare şi grupul vocal; a făcut parte din Cenaclul literar „Otăsăul”; are în palmares 25 de diplome câștigate în competițiile județene și naţionale. În calitate de cercetătoare, a scris două cărți: Cuibul Șoimilor – istorie locală (2001); Pătrunsa – biserica de lângă cer” (2006).

Page 4 of 36
Ești aici: Home Valcea Valcea