Istorie Locala

Valcea (501)

Gheorghe Bobei: rapsod și poet. Antologie de cântece populare și poezii originale. Studiu introductiv și ediție îngrijită de Constantin Apostol. Redactori de carte:

Gheorghe Deaconu și Ioan Lazăr. Grafica: Maria Crișan (foto1 şi foto2). [Râmnicu-Vâlcea], CJCES, CJÎCPMAM Vâlcea, 1973.Gheorghe Deaconu și Ioan Lazăr.

Grafica: Maria Crișan (foto1 şi foto2). [Râmnicu-Vâlcea], CJCES, CJÎCPMAM Vâlcea, 1973. Antologie reprezentativă pentru două dintre ipostazele personalității lui Gheorghe Bobei: folclorică și poetică. Prefațată de studiul introductiv al lui Constantin Apostol și de poezia cu mesaj testamentar – Confesiune, lucrarea este structurată în două părți: Rapsodul – folclor literar și Poetul – selecție din creația literară a autorului.

 portret

Eveniment cultural înscris în programul de schimburi culturale convenit între cele două orașe înfrățite – Râmnicu Vâlcea și Krömeriz – și integrat complexului de manifestări “Decada artei culte” (ediția a III-a, 16-25 noiembrie). “Madrigaliștii moravieni” au prezentat, sub conducerea dirijorului Jiji Savajik, concerte la Râmnicu-Vâlcea, Călimănești, Govora și Drăgășani, ultimul fiind susținut împreună cu Corul Casei de Cultură Dragășani, dirijat de Marin Brânaru (foto2).

madrigal 2

Artiștii cehoslovaci au fost primiți de Gheorghe Stoica, primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea, Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, și au avut o întâlnire amicală cu actorii Teatrului popular și ai Ansamblului de operetă - formații ale CMC Râmnicu-Vâlcea. Delegația culturală a gazdelor, care a organizat turneul și a coordonat programul, a fost formată din Alexandru Alexe, prim-vicepreședinte al CPM Râmnicu-Vâlcea, și Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM Vâlcea.

Programul „Decadei”, cristalizat în cursul primelor două ediții, a cuprins o suită de spectacole, concerte și expoziții, toate având ca numitor comun promovarea artei culte. La realizarea acestor manifestări, organizate de CMCES, cu sprijinul CJÎCPMAM Vâlcea, au contribuit: Teatrul popular și Ansamblul de operetă – colective ale CMC Râmnicu-Vâlcea, corurile de cameră din Râmnicu-Vâlcea, precum și Filarmonica de Stat din Sibiu, soliști ai Filarmonicii din Cluj și ai Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. Oaspetele de onoare al festivalului a fost Corul de cameră „Madrigalul Moravia” din Krömeriz.

            „Inițiatorii s-au dovedit, după opinia noastră, inspirați. Concertele de muzică simfonică și de cameră au alternat fericit cu spectacolele de teatru și cu vernisajele expozițiilor de artă plastică și fotografică. «Decada» a prilejuit totodată fructuoase schimburi de experiență cu colective reprezentative pentru arta amatoare din țară și de peste hotare.” Doru MOŢOC, Vâlcea: „Decada artei culte” („Scânteia tineretului”, 20 decembrie 1973).

Două inițiative care au concertat eforturile Muzeului Literaturii Române, ale forurilor culturale ale județului Vâlcea și ale autorităților comunei Băbeni, într-un eveniment cultural excepțional. În program: colocviul “Folclorul și poezia modernă”, coordonat de Alexandru Oprea, directorul MLR, și beneficiind, la dezbateri, de aportul unor personalități marcante ale culturii și artei românești contemporane: Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Dragoș Vrânceanu, Paul Anghel, Ioan Alexandru, Malvina Urșianu; spectacolul artistic desfăşurat la “Casa de sub pădure”, cuprinând: recitalul poetic al actriței Silvia Popovici (Teatrul Național din București) și un tablou de nuntă păstorească, “animat” de fluieraşii Ansamblul folcloric “Dor” (foto jos). Manifestarea s-a desfășurat sub patronajul spiritual al maestrului Dragoș Vrânceanu și a beneficiat de prezența poetului Eugen Jebeleanu. O sărbătoare a poeziei într-un loc predestinat pentru poezie…

Două inițiative care au concertat eforturile Muzeului Literaturii Române, ale forurilor culturale ale județului Vâlcea și ale autorităților comunei Băbeni, într-un eveniment cultural excepțional. În program: colocviul “Folclorul și poezia modernă”, coordonat de Alexandru Oprea, directorul MLR, și beneficiind, la dezbateri, de aportul unor personalități marcante ale culturii și artei românești contemporane: Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Dragoș Vrânceanu, Paul Anghel, Ioan Alexandru, Malvina Urșianu; spectacolul artistic desfăşurat la “Casa de sub pădure”, cuprinând: recitalul poetic al actriței Silvia Popovici (Teatrul Național din București) și un tablou de nuntă păstorească, “animat” de fluieraşii Ansamblul folcloric “Dor” (foto jos). Manifestarea s-a desfășurat sub patronajul spiritual al maestrului Dragoș Vrânceanu și a beneficiat de prezența poetului Eugen Jebeleanu. O sărbătoare a poeziei într-un loc predestinat pentru poezie…

O ediție reprezentativă pentru structura de program consacrată a festivalului: expoziție de artă populară organizată în colaborare cu Muzeul de Artă Populară din Bucureşti; colocviul metodic “Obicei popular și spectacol artistic în programul ansamblului folcloric“, organizat de AFV; “Alaiul folcloric al Oltului” – parada portului popular; spectacolul de gală “Rapsodia Oltului”; Târgul olarilor “Cocoșul de Hurez”; sărbătoarea populară tradițională “Ziua folclorică a Oltului” (în parcul Ostrov); concursul “Frumoasa Oltului”. Printre punctele de atracție din programul festivalului: recitalul extraordinar al menestrelului Tudor Gheorghe. Vâlcea a fost reprezentată de Ansamblul “Dor” Băbeni (foto jos). Au rostit alocuțiuni: Vasile Dumitrescu, primarul orașului Călimănești, Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, și scriitorul Dragoș Vrânceanu. O ediție bogată în oaspeți (foto sus): Nicolae Nistor, directorul CJÎCPMAM (forul central), etnologul Romulus Vulcănescu, șef de secție la IEF, scriitorul Dan Zamfirescu, muzicologul George Derieșeanu și regizorul Vlad Bâtcă (TVR), Ioan Meițoiu, Tita Sever, specialiști ai CJCPMAM (forul central), Iacob Ciortea și Gheorghe Ștefan, specialiști ai Ansamblului Artistic “Rapsodia Română”, folcloriștii Constantin Catrina (Brașov) și Isidor Râpă (Maramureș).

Din inițiativa scriitorului Dragoș Vrânceanu, prestigios fiu al Băbenilor, Municipalitatea din Pisa a invitat Ansamblul folcloric “Dor” al Căminului Cultural din Băbeni să efectueze un turneu în Toscana. Reprezentând cea de a cincea prezenţă europeană a unui colectiv artistic vâlcean (a doua numai în Italia), turneul artiștilor amatori din Băbeni a constituit, sub multiple aspecte, o premieră: cel dintâi ansamblu cu profil păstoresc din România care evoluează în străinătate și prima plecare peste hotare a unei formații vâlcene din mediul rural. Ansamblul “Dor” a pregătit pentru acest turneu spectacolul de folclor “Pastorala Carpaților”, realizat, pe baza scenariului elaborat în colaborare cu Ioan St. Lazăr, de pr. Gheorghe Oprițescu (foto sus, împreună cu familia), animatorul ansamblului, secondat de instructorii artistici Elena Dănuleț și Dumitru Niculicea. Cu acest spectacol, ansamblul românesc a susținut patru reprezentații: Pisa (Teatrul Comunal “Verdi” ), Florența (Sala Cinquecento din Pallazzo Vecchio, Piazza della Signoria), Calci, Pontederra. Toate spectacolele au fost prefațate, printr-un comentariu, de scriitorul Dragoș Vrânceanu. Publicul italian, cu deosebire cel de la Pisa și Florența (personalități ale vieții publice, universitari, scriitori, alți oameni de cultură și artă), s-a dovedit receptiv la originalitatea folclorului păstoresc, la autenticitatea transpunerii lui scenice, la sobrietatea și eleganța portului popular (foto jos). Prin grija familiei Florica și Dragoș Vrânceanu, artiștii românii s-au bucurat de o ospitalitate exemplară. Delegația culturală a Vâlcii a fost formată din: Gheorghe Deaconu, director al CJÎCPMAM Vâlcea, care a asigurat și conducerea artistică a spectacolului și a evoluat ca interpret pe scenă, Gheorghe Creangă, inspector al CJCES Vâlcea, Ilie Jidoveanu, viceprimar al comunei Băbeni, Constantin Daneț, secretarul CP Băbeni, Gheorghe Ionescu, directorul Căminului Cultural, precum și folcloristul Vartolomei Todeci. După reîntoarcerea în țară, Ansamblul folcloric “Dor” din Băbeni a oferit în sala Teatrului Popular din Râmnicu-Vâlcea, în ziua de 26 iunie1973, un spectacol de gală cu programul “Pastorala Carpaților”, prezentat pe scenele din Toscana. Au rostit alocuțiuni scriitorul Dragoș Vrânceanu și Gheorghe Deaconu. La spectacol au participat: Constantin Dinculescu, secretar al CJP Vâlcea, vicepreședinte al CPJ, prof. univ. dr. docent Mihai Pop, directorul IEF, alte personalități ale vieții publice locale.

grup

Prima expoziție reprezentativă, deschisă în Capitală, a Horezului, viguros centru al artei populare românești. Expozanți: Constantin Badi, Nicolae N. Bem, Marin Brutaru, Ion Buclescu, Dumitru D. Bușe, Constantin (Dinu\) Antonie, Ion Dumitrescu, Petre P. Iacovoiu, Anghel Moisescu, Dumitru Nedescu, Stelian Ogrezeanu, Victor Ogrezeanu, Ion Popa, Dumitru Tănase, Victor Vicșoreanu. Eveniment produs de Oficiul de Organizare a Expozițiilor, sub patronajul CCES și găzduit, în plin centrul Capitalei, de sala Dalles. La vernisaj au luat parte: Constantin Potângă, adjunct de șef de secție la CC al PCR, Ion Jinga, vicepreședinte al CCES, Constantin Dinculescu, secretar al CJP Vâlcea. Expoziția a fost deschisă prin alocuțiuni rostite de: Gheorghe Deac, directorul Oficiului de Expozi\ii, ]i Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, și a fost prezentată de Stelian Ogrezeanu, președintele ACPV. Au fost prezenți meșteri populari reprezentativi ai Horezului. Au asistat Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM Vâlcea, și Ion Bordincel, directorul C de C Horezu.

            Paul PETRESCU: „Creația meșterilor vâlceni se încadrează în stilul artei populare vâlcene, reflectând câteodată și legăturile cu arta dezvoltată în trecut în vechile lăcașuri de cultură pe care le-au reprezentat mânăstiri ca Hurezu, strălucit exemplar al artei brâncovenești, ca Bistrița sau Arnota. [...] Expoziția de față prezintă câteva din realizările reprezentative ale talentaților meșteri ai Vâlcii, oferind totodată un tablou al varietății artei populare din aceasă` parte a țării.” (Creatori populari vâlceni – Catalogul expoziției, text introductiv).

Eveniment prilejuit de apariția monografiei, organizat sub egida CJCES Vâlcea, de CJÎCPMAM și Casa de Cultură Horezu (director: Ion Bordincel). Înființarea ACPV – prima de acest gen în România – a constituit rezultatul acumulărilor de preocupări și eforturi depuse de CJCP / CJÎCPMAM Vâlcea în cei cinci ani de activitate, în domeniul cercetării, îndrumării și valorificării creației populare. Adunarea de constituire a ACPV s-a desfășurat în prezența lui Petre Dănică, prim-secretar al CJP Vâlcea, președintele CPJ, și Constantin Dinculescu, secretar al CJP, a președintelui CJCES Vâlcea, Vasile Roman, și a reprezentantului CCES, Nicolae Nistor, directorul CJCPMAM (primul în foto sus; în continuare, spre dreapta: Gheorghe Deaconu, Petre Dănică, Constantin Dinculescu, Dinu Săraru, Gheorghiţa Măleanu, Elena Secoşan). Au participat meșteri populari, folcloriști și etnografi, alți specialiști și lucrători din domeniul culturii populare. Adunarea inaugurală a ACPV a fost prefațată de lansarea monografiei – album “Arta populară din Vâlcea”(1972←). Adunarea propriu-zisă a fost deschisă de Vasile Roman. Gheorghe Deaconu a prezentat Proiectul de statut al ACPV, iar Stelian Ogrezeanu a expus Actul constitutiv al Asociației. Petre Dănică a salutat adunarea din partea conducerii județului, iar Nicolae Nistor a transmis salutul CCES.

                                           

  • Ianuarie-iunie, București: Corurile vâlcene la Concursul “Cântare Patriei” – etapa a III-a.
  • 25 februarie, Bărbătești: Sărbătorirea Teatrului Căminului Cultural Bărbătești (50 de ani).
  • 4 martie, Horezu: Adunarea de constituire a Asociației Creatorilor Populari din Vâlcea (ACPV). Lansarea monografiei „Arta populară din Vâlcea”.
  • 10 martie, Râmnicu-Vâlcea: Redeschiderea Salonului Creatorilor Vâlceni.
  • 22 aprilie, Pietrari: Concursul creatoarelor populare „Hora costumelor” – ediția a IV-a.
  • 13 mai, Lădești: Sărbătorirea Corului Căminului Cultural Lădești (50 de ani).
  • 4-14 iunie Pisa și Florenţa: Turneul Ansamblului folcloric „Dor” Băbeni în Toscana, Italia.
  • 23-24 iunie, Vaideeni: Sărbătoarea folclorică păstorească „Învârtita dorului” – ediția a V-a.
  • 26 iunie, Râmnicu-Vâlcea: Spectacolul de gală al Ansamblului folcloric Băbeni.
  • 6-8 iunie, Govora: „Florile Govorei” – ediția a II-a
Ești aici: Home Valcea Valcea