Istorie Locala

Valcea (501)

Versiune amplificată a “Săptămanii teatrului şi a muzicii culte”, inițiată în 1971, “Decada artei culte” a fost organizată sub egida CMCES Râmnicu-Vâlcea. “Decada”, profilată ca o suită de spectacole, concerte și expoziții, în climatul dialogului între artiștii profesioniști și cei amatori, a fost realizat cu aportul CJCÎPMAM, al CMC Râmnicu-Vâlcea (inclusiv Teatrul popular și Ansamblul de operetă), al Școlii Populare de Artă și al Școlii de Muzică şi Arte Plastice, care, în absența unor instituții de artă profesionistă în Vâlcea, și-au asumat și misiunea de a promova arta culă în viața culturală a comunității. Principalele evenimente ale “Decadei” au fost: concertul corului “Madrigal” al Conservatorului “Ciprian Porumbescu”, sub bagheta maestrului Marin Constantin, concertul Filarmonicii de Stat din Sibiu; Concursul interjudețean al interpreților de muzică clasică, ediția a II-a; Expoziția județeană a artiștilor plastici.


Nucleul cultural a ceea ce va deveni Festivalul artistic   “La izvorul fermecat”: inițiativă comună a autorităților locale și a CJÎCPMAM Vâlcea. Manifestare concepută ca festival al folclo- rului păstoresc în dialog cu poezia.   În program: reuniunea pregătitoare a constituirii Cercului literar “Casa de sub pădure”. Sărbătoarea s-a desfășurat sub patronajul poetului Dragoș Vrânceanu şi a fost onorată de prezența poetului Eugen Jebeleanu. Oaspeții (foto jos), “acompaniați” de Constantin Matei, secretar al CJP, Vasile Roman, preşedintele CJCES, Paul Predescu, secretar al CCP Băbeni, au vizionat spectacolul de folclor păstoresc, deschis de Formaţia de fluieraşi Băbeni, condusă de Dumitru Niculicea şi Nicolae Zarioiu (foto sus). Pentru realizatori - Ioan St. Lazăr și Gheorghe Deaconu – a fost o experiență semnificativă în cristalizarea unui festival care să îmbine, într-o sinteză originală, tradiţia populară cu spiritul artei moderne.

Întorcând vizita Teatrului Popular din Râmnicu-Vâlcea, colectivul Sandkorn Kellertheater din Karlsuhe, a efectuat un turneu în Vâlcea și în țară (foto sus, sosirea la Palatul Culturii; foto jos, directorii celor două teatre: Siegfried Kreiner şi Dumitru Vlăduţ). Programul trupei germane a cuprins două piese: “Cum a fost izbăvit domnul Mockinpott de suferință” de Peter Weiss, înscenare de Klaus-Joachim Schaier, și “Puștile văduvei Carrar” de Bertolt Brecht, înscenare de Gert-Hagen Seebach. Cu acest repertoriu, Teatrul Sandkorn a dat două reprezentații, la Râmnicu-Vâlcea și Sibiu, ambele spectacole bucurându-se de aprecierea deosebită a publicului și a presei. Cu acest prilej, Ambasada R. F. a Germaniei la București a oferit o recepție, iar delegația teatrului a fost primită de Nicolae Nistor, directorul CJCPMAM (forul central). Turneul teatrului german a fost coordonat de Gheorghe Deaconu, directorul CJCÎCPMAM, și Dumitru Vlăduț, directorul Teatrului Popular.

O premieră absolută în istoria culturală a Vâlcii: prima evoluție a unei trupe de teatru peste hotare, răsplătind, la numai o jumătate de an de la sărbătorirea semicentenarului (←), prestigiul teatrului vâlcean. La invitația Teatrului Sandkorn Kellertheater din Karlsruhe (director: Siegfried Kreiner), prin grija sectorului de teatru al CJCPMAM (forul central) și cu sprijinul autorităţilor locale, Teatrul Popular din Râmnicu-Vâlcea (director: Dumitru Vlăduț) a efectuat un turneu în Germania. Colectivul Teatrului Popular a fost condus de o delegație culturală formată din Beatrice Moscu, critic de teatru la CJCPMAM (forul central), care a avut un rol determinant în programarea şi derularea turneului, Gheorghe Deaconu, directorul CJÎCPMAM Vâlcea, și Mihai Forăscu, președintele CMCES Râmnicu-Vâlcea. Au însoțit trupa de teatru regizorii Petre Bokor și Alexandru Tatos, precum și dramaturgul Gheorghe Vlad.

.sanziana

Teatrul Popular a pregătit pentru acest turneu două piese: “Sânziana și Pepelea”, “versiune scenică” după feeria de Vasile Alecsandri, și comedia “Mitu și Nate, făcători de minuni” de Gheorghe Vlad. Deși piesa a doua era inspirată din realitatea contemporană a “satului socialist”, așa cum cereau “documentele de partid”, conducerea județului a hotărât, după vizionarea spectacolului, că trupa de teatru nu poate prezenta această piesă pe scenele vest-germane. Noroc cu clasicul Alecsandri !...

Turneul Ansamblului folcloric “Doina Oltului” Călimăneşti în Italia a fost prilejuit de participarea, în numele României, la Festivalul internaţional de folclor “Europa dei Cuori” de la Tarcento – ediția a VIII-a. Ansamblul român a evoluat în compania unor ansambluri europene (Bulgaria, Elveția, Franța, Iugoslavia și, bineînțeles, Italia), precum şi a unui grup din Insulele Bahamas. Ansamblul român a prezentat un spectacol de cântece și dansuri populare românești, reprezentând principalele zone folclorice ale țării – program realizat de dirijorul Gigi Mogoroașe și coregraful Aurel Cincă și incluzând evoluțiile soliștilor Panseluța Stan, Constantin Paraschiv (foto sus), Nifon Popescu (nai). Ansamblul românesc a fost felicitat, pentru calitatea deosebită a spectacolului prezentat, de cavalerul Vittorio Gritti, președintele Comitetului Național de Folclor, directorul festivalului. Delegația ansamblului a fost formată din: Vasile Roman, președintele CJCES Vâlcea, Ioan St. Lazăr specialist în cadrul CJÎCPMAM Vâlcea, și Aurel Cincă, directorul C de C Călimănești, coordonatorul artistic al ansamblului.

Trepte. Antologie a Cenaclului literar „Anton Pann”, priejuită de împlinirea a 15 ani de activitate. Cuvânt înainte de Dragoș Vrânceanu. Grafica: Maria Crișan. Editată de C de C Râmnicu-Vâlcea, cu aportul CJÎCPMAM Vâlcea, Râmnicu-Vâlcea,1972. Lucrări literare grupate în 3 secțiuni: Poezie; Traduceri; Proză. Semnează (selectiv): George Achim, I. I. Alexandrescu, Gheorghe Bobei, Marin Bulugea, Traian Cantemir, Dora Cărbunescu, Nicolae Cochinescu, Dumitru Constantin, Mircea T. Crișan, Natalia Dobrinescu, Alfred Garoescu, Oltea Gârțoman, Eremia S. Ilcenco, Traian D. Lungu, Nicolae Miron, Doru Moțoc, Constantin Nicula, Barbu Niculescu, Doina Pârșcoveanu, Constantin Poenaru, Dragoș Serafim, Felix Sima, Nicolae Sârbu, Ilie M. Stan, Ion Stâlpnic [= Ioan St. Lazăr], Ecaterina Șteflea, Dumitru Tița, George Țărnea, Al. Florin Țene, Mitică Jean Udrescu, Dumitru Velea.

            “Unele din numele pe care volumul le cuprinde au devenit cunoscute pe o suprafaţă social-literară mai largă, altele mai puţin. Această constatare, deocamdată, nu interesează atât de mult. Ceea ce este vrednic de notat stă în vitalitatea empirică a acestei reuniuni-atelier care, timp de cincisprezece ani, s-a verificat, şedinţă cu şedinţă şi în totalul ei, ajungând să exprime astăzi o condiţie reală de asalt la porţile literare şi ale Cetăţii, pe scurt.”

                                                                          (Dragoş VRÂNCEANU, prefaţatorul antologiei)

Suită de manifestări cu profil literar-artistic, prima ințiativă de amploare și profunzime de acest gen în viața culturală a Vâlcii, fiind menită să stimuleze și să promoveze valorile literare ale Vâlcii, prin dialogul între scriitorii consacrați și cei locali. Prilejuită de împlinirea a 15 ani de la înființarea Cenaclului literar “Anton Pann” și organizată, sub egida CJCES și CMCES, de CJCÎPMAM, “Săptămâna” a cuprins: expoziții, întâlniri cu scriitori, medalioane poetice, șezători literare, reuniuni ale cenaclurilor și cercurilor literare, recitaluri poetice, simpozioane, colocvii și dezbateri, spectacole, concerte și recitaluri de poezie. În centrul programului: sărbătorirea Cenalului literar “Anton Pann”, înfiinţat în 1957, din iniţiativa profesorilor Traian Cantemir şi Ion I. Alexandrescu. La realizarea acțiunilor programate au contribuit: Salonul Creatorilor Vâlceni și Cenaclul literar “Gib Mihăescu” din Drăgășani. “Săptămâna” s-a bucurat de participarea a numeroase personalități ale scrisului românesc: Dragoș Vrânceanu, Paul Anghel, Ana Blandiana, Ion Horea, Florin Mugur, Malvina Urșianu, Dan Zamfirescu. Principalul inițiator și realizator al “Săptămânii” a fost Ioan St. Lazăr, coordonatorul sectorului literar-artistic al instituției.

  • 6 februarie, Râmnicu-Vâlcea: Consfătuirea creatorilor amatori. În context: lansarea proiectului “Salonul Creatorilor Vâlceni”.
  • 18-20 februarie, Râmnicu-Vâlcea: Festivalul-concurs interjudețean de muzică ușoară “Constelații vâlcene” – ediția a II-a.
  • 19-27 februarie, Râmnicu-Vâlcea: “Săptămâna literară vâlceană”. În context: sărbătorirea Cenaclului literar “Anton Pann” (15 ani); lansarea antologiei Trepte.
  • Februarie-aprilie: Trecerea în revistă a teatrelor sătești şi întrecerea brigăzilor artistice
  • Pietrari, 2 aprilie: Concursul creatoarelor populare “Hora costumelor” – ediția a III-a.
  • 30 aprilie, Râmnicu-Vâlcea: Expoziția de artă populară “Mâini de aur” – ediția a II-a
  • Aprilie-iulie, București: Participarea corurilor vâlcene la Concursul coral interjudețean “Cântare Patriei” – etapa a II-a.
  • 21 mai, Râmnicu-Vâlcea: Etapa finală a festivalurilor artistice județene “Corala vâlceană” și “Hora vâlceană” – ediția a II-a.
  • 28 mai, Frâncești: Festivalul căluşarilor vâlceni „Ziua călușului” – ediția I.

Din raţiuni de strategie culturală, vizând promovarea şi propulsarea pe plan naţional a valorilor artei contemporane, diriguitorii culturii vâlcene au iniţiat sărbătorirea a 50 de ani de teatru în Râmnic, considerând ca fundament spectacolul “Năpasta”, pus în scenă de trupa animată de Alexandru Bertuoli, în 1921, deşi ei cunoşteau, bineînţeles, faptul de istorie culturală că temeliile teatrului râmnicean erau aşezate, încă de la începutul secolului XX, de către Constantin Popian, ctitorul mişcării teatrale vâlcene. Roadele acestei “stratageme” aveau să apară după numai o jumătate de an, când forurile centrale au oferit Teatrului Popular din Râmnicu-Vâlcea primul turneu european (1972 →). Aceasta a fost motivaţia “semicentenarului”: a fost valorificat inteligent un moment şi un context favorabil pentru a potenţa prestigiul Teatrului Popular. Evenimentul cultural a fost onorat de participarea liderilor locali – Petre Dănică, prim-secretar al CJP, președintele CPJ, Constantin Matei, secretar al CJP, Gheorghe Rizescu, prim-secretar al CMP, primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea –, a președintelui CJCES, Vasile Roman, și a directorului CJCPMAM (forul central), Nicolae Nistor, reprezentant al CCES.

Inițiativă a CJCPMAM Vâlcea, sub egida CJCES și CJS, menită să contribuie la promovarea artei culte în rândul artiștilor amatori. Juriul concursului, prezidat de compozitorul Mircea Neagu (foto), a acordat premii celor mai talentați interpreți de canto și la instrumente: Luiza Mihaela Arsenescu, Victoria Lotreanu, Svetlana Mateoiu, Ovidiu Avramescu, Vladimir Mecivovschi, Dorina Puțaru, Cristina Sitaru.

Ești aici: Home Valcea Valcea