Istorie Locala

Valcea (501)

Primul Concurs şi festival de poezie patriotică “Nicolae Bălcescu”, inițiativă a CJCP Vâlcea, a avut loc în 1969, cu participare județeană, fiind organizat pe două secțiuni: creație și interpretare. Juriul, format din Nicolae Velea, Beatrice Moscu, Elena Sereda, Constantin Gibescu, Nicolae Baltag, Valeriu Buciu, Constantin Apostol, Mircea T. Crișan, Ioan St. Lazăr, a acordat următoarele premii: pentru creație – Doru Moțoc (I), Traian D. Lungu (II), Doina Pârșcoveanu (III); pentru interpretare: Aurelian Ciobănescu (I), Doru Moțoc (II), Mariana Voinescu (III), precum și un premiu special: Gheorghe Bobei. Cea de a doua ediție s-a organizat la nivel interjudețean: au participat concurenţi (poeți, recitatori) din Alba, Argeș, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Iași, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu şi Vâlcea (foto jos).

Județul Vâlcea a participat la cel de al X-lea Concurs artistic republican, în stagiunea 1970/1971, parcurgând etapele competiţionale prevăzute în regulament – de masă, județeană și republicană. Finala pe țară a avut loc la Craiova (10 aprilie) și Pitești (11 aprilie 1971). Vâlcea a intrat în palmaresul național cu 17 premii și mențiuni: Marele premiu, medalia de aur și titlul de laureat – Formația de flautiști a CC Roşiile (instructor: Alexandru Sturzu, foto sus); premiul I, medalia de aur și titlul de Laureat – Colectivul de operetă al CMC Râmnicu-Vâlcea (foto jos), Formația de fluierași a CC Horezu (instructor: Ion Puşoiu); premiul II – Orchestra de mandoline a Sind. CEIL Râmnicu-Vâlcea (dirijor: Gheorghe Teodorescu), soliștii instrumentiști Constantin Burleanu (fluier) și Vladimir Mecicovschi (pian), ambii din Drăgășani; premiul III – Corul de femei al Sind. Sanitar (dirijor: Aurelian Ghivici), Grupul de călușari al CC Frâncești (vătaf: Alex. Oaie), solistul de muzică ușoară Helmuth Schell (Brezoi); mențiune – Corul C de C Drăgășani (dirijor: Marin Brînaru), Corul Sind. Învățământ Râmnicu-Vâlcea (dirijor: Ion Ionescu), Orchestra de cameră a Sind. Învățământ (dirijor: Eugen Ciorăscu), Formația de dansuri a Sind. “Vâlceana”, solistul instrumentist Gheorghe Popescu (nai), Râmnicu-Vâlcea; premii speciale: Diploma de onoare a CC al UTC – Corul C de C Drăgășani (dirijor: Marin Brînaru), Diploma de merit: Corul CC Bălcești (dirijor: Gh. Zidăroiu), Taraful Sind. ITA Râmnicu-Vâlcea (dirijor: Paul Gușe).   

            Cele două concursuri artistice republicane – al VI-lea Festival bienal de teatru “I. L. Caragiale” și Întrecerea brigăzilor artistice – s-au desfășurat în stagiunea 1970/1971, fiind parcurse etapele competiționale prevăzute în regulamentele celor două concursuri – de masă, județeană, republicană (Tr. Severin, 20-21 martie 1971), Mediaș (3-4 aprilie 1971, Caracal (3 aprilie 1971). Evoluția județului Vâlcea la finala pe țară s-a materializat în următoarele performanțe: premiul I, medalia de aur – Teatrul CC Jiblea-Călimănești; premiul II, medalia de argint – Colectivul de montaj artistic (cu spectacolul “Balada Lotrului” – text de Ioan Meițoiu, muzica de Gheorghe Dumitrescu, instructor artistic Mircea Dumitrescu, foto sus), Raluca Zamfirescu, Călimănești (recitator); mențiune: Teatrul Popular Râmnicu-Vâlcea; Titlul de laureat: Teatrul Jiblea-Călimănești, regizorul Ion Dumitrescu, adică trupa învingătoare, care a prezentat piesa “Comedie cu olteni” de Gheorghe Vlad, în regia artistică a lui Ion Dumitrescu și scenografia Eugeniei Bassa-Crâșmaru. În distribuție: Constantin Roznovan, Aurel Baidan, Maria Baidan, Cornelia Marin, Elena Chiriac, Ion David, Florin Chiriac, Aurel Moise, Emil Popescu, Rozica Cocoș, Constantin Ciobotea.

• 24 ianuarie, București : Participarea corurilor vâlcene la prima etapă a Concursului coral interjudețean “Patrium Carmen”/ ”Cântare Patriei”.

• Februarie: Artiști vâlceni la Expoziția bienală de artă plastică.

• Martie-aprilie, Tr. Severin, Mediaș, Caracal: Participarea județului Vâlcea la Festivalul bienal de teatru “I. L. Caragiale” și la Întrecerea brigăzilor artistice.

• 4 aprilie, Râmnicu-Vâlcea: Sesiunea de comunicări a Asociației Folcloriștilor Vâlceni – “Tradiție și inovație în viața folclorică din Vâlcea”.

• 6 aprilie, Râmnicu-Vâlcea: Premieră la Teatrul Popular / CMC Râmnicu-Vâlcea – opereta “Vânzătorul de păsări” de K. Zeller.

• 10-11 aprilie, Craiova, Pitești: Participarea județului Vâlcea la finala celui de al X-lea Concurs artistic republican al formațiilor muzicale și coregrafice de amatori.

Pentru a stabili reprezentativa județului Vâlcea la Concursul coral interjudețean “Patrium Carmen”/“ Cântare Patriei”, coordonat de Radioteleviziunea Română, CSCA, CC al UGSR, Uniunea Compozitorilor, forurile culturale județene au organizat concertul “Cântă Lotrul, cântă Oltul”. Au fost selectate să reprezinte județul trei coruri mixte, aparținând: Căminului Cultural Bălcești, Casei de Cultură Drăgășani și Sindicatului Învățământ Râmnicu-Vâlcea. Ulterior, a fost promovat și Corul Sindicatului Combinatului Chimic Râmnicu-Vâlcea. Dintre acestea, corurile din Bălceşti şi Drăgăşani au parcurs cele trei etape ale traseului competiţional (1971, 1972, 1973), promovând, cu punctaj maxim, dintr-o etapă într-alta şi câştigând finala din 1974 (→).

ANTOLOGII CORALE

          om 

Deviza trupei: PE EI - MEDALIE - ȘI-ACASĂ

Aniversarea celei mai prestigioase formații de teatru sătesc din Vâlcea, cu performanțe la nivel național, a fost marcată prin premiera “Comedie cu olteni” de dramaturgul vâlcean Gheorghe Vlad, în regia artistică a actorului Ion Dumitrescu (București) și scenografia Eugeniei Bassa Crâșmaru (Teatrul Giulești). În distribuție: Constantin Roznovan (foto1), Aurel Baidan (foto2), Maria Baidan, Elena Chiriac, Cornelia Marin, Ion David, Florin Chiriac, Aurel Moise, Elena Popescu, Constantin Ciobotea. Cu acest prilej, CSCA, prin Dispoziția nr. 336/4 aprilie 1970 a acordat membrilor formației insigna “Evidenţiat în activitatea culturală de masă”. Evenimentul a fost onorat de câțiva dintre cei mai apropiați susținători ai teatrului din Jiblea: criticul de artă Beatrice Moscu (CCCP), regizorul D. D. Neleanu, dramaturgul Gheorghe Vlad.

Lucrare realizată în colaborare cu un colectiv al Institutului de Etnografie și Folclor, condus de prof. dr. docent Mihai Pop. Redactori: Constantin Eretescu, Gheorghe Deaconu. C.J.C.A., C.J.C.P., Râmnicu Vâlcea 1970. Volumul, prefațat de prof. dr. docent Mihai Pop, directorul IEF, valorifică selectiv rezultatele cercetării folclorice pe care IEF și Facultatea de Filologie a Universității din București au efectuat-o în Țara Loviștei, în principal în Boișoara, în iulie 1968 (), cu aportul CJCP şi cu sprijinul CJCA Vâlcea. Volumul cuprinde studii și piese folclorice. Studiile sunt semnate de: Constantin Mohanu (Folclor și istorie la Boișoara), Gheorghe Deaconu (Evoluția funcțională a șezătorii în satul loviștean), Ioan St. Lazăr (Colinde laice din Țara Loviștei), Mihai Pop (Unele considerații în legătură cu legendele). Antologia conține 77 de piese, grupate pe categorii folclorice: Lirică; Literatura obiceiurilor (Nunta; Colinde); Cântece epice; Narațiuni.

Inițiată de CJCP şi organizată cu sprijinul CJCA Vâlcea, având drept temă “Cercetarea și valorificarea culturii populare din Țara Loviștei”, consfătuirea a avut drept scop elaborarea și lansarea unui program de perspectivă pentru cercetarea interdisciplinară și complexă a culturii populare din Țara Loviștei. Lucrările consfătuirii au beneficiat de aportul unor personalități ale ]ș iinței și culturii românești contemporane: geograful și etnograful Ion Conea, autorul primei lucrări de referinţă asupra Ţării Loviştei, istoricul Aurelian Sacerdoțeanu, folcloristul și etnologul Mihai Pop, arheologul Alexandru Vulpe. Manifestarea a cuprins o masă rotundă cu specialiștii invitaţi, coordonată de Vasile Roman, președintele CJCA, și consfătuirea propriu-zisă, prezidată de Nicolae Albu, vicepreședinte al CPJ Vâlcea. Au participat: folcloriști, etnografi, istorici, alte cadre de specialitate din domeniul științelor socio-umane; primari, directori de școli și cămine culturale, cadre didactice și animatori artistici din comunele loviștene.

 

La prima ediție a festivalului, inițiat de forurile culturale ale județului Brașov și desfășurat la Făgăraș (1969), s-a convenit cu reprezentanții județelor de pe cursul Oltului ca festivalul să aibă caracter itinerant, fiind organizat, prin rotație, de fiecare județ. Având mandat de la președintele CJCA Vâlcea, Vasile Roman, delegația județului Vâlcea, formată din Ion Bădulescu, vicepreședinte al CJCA și Gheorghe Deaconu, directorul CJCP, a formulat prima ofertă, agreată de ceilalți parteneri. Organizatorii vâlceni au adus, în realizarea ediției din 1970, trei “inovații”: 1) au imprimat proiectului o nouă concepție, formulă organizatorică și structură de program, conturând perspectiva unui festival al ansamblurilor folclorice care să valorifice, în spiritul autenticității și specificului, zestrea de datini și obiceiuri a zonelor folclorice de pe firul Oltului; 2) au inclus în sfera de atenție și atracție a festivalului municipiul Râmnicu-Vâlcea și stațiunile balneo-climaterice Govora și Olănești, creând, în zilele festivalului, o “stare olimpică” a folclorului românesc; 3) au oferit un cadru inedit de desfășurare a festivalului – Parcul Ostrov din Călimănești, dând festivalului proporțiile unei mari sărbători, cu mii de spectatori. Rezultatul acestei “oferte”: reprezentanții județelor au convenit ca Vâlcea să rămână, pentru totdeauna, gazda festivalului.

            În septembrie 1970, au luat fiinţă în Vâlcea două noi instituţii cu profil etnocultural: Orchestra populară “Vâlceanca” şi Școala Populară de Artă, ambele fiind premiere absolute în viața cultural-artistică a Vâlcii: prima trupă profesionistă de folclor și, respectiv, prima școală populară de artă. Orchestra de muzică populară “Vâlceanca” va funcţiona în cadrul CJS Vâlcea, iar Școala Populară de Artă, sub conducerea CJCA Vâlcea, fiind îndrumată de CJCP. Orchestra “Vâlceanca” va evolua sub bagheta dirijorului Paul Gușe, având-o, printre solişti, pe Felicia Ungureanu (foto sus), iar Școala Populară de Artă Râmnicu-Vâlcea va fi condusă de prof. Traian D. Lungu (foto jos).

Ești aici: Home Valcea Valcea