Istorie Locala

Valcea (501)

Manifestare organizată de CJCP Vâlcea și Arhivele Statului Râmnicu-Vâlcea (director Corneliu Tamaș), cuprinzând: expoziția documentară “Folclor vâlcean”, valorizând tradițiile mișcării folcloristice din Vâlcea; colocviul Asociației Faolcloriștilor Vâlceni, cu tema “Creația populară în actualitate”. În acest context, membrii AFEV s-au întâlnit cu preotul Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, fondatorul şi conducătorul revistei “Izvorașul” (foto), punând temeliile unei îndelungate și fructuoase colaborări, care a culminat, la cumpăna anilor 1989/1990 (→), cu reapariţia, la Râmnicu-Vâlcea, a revistei. La dialogul cu folcloristul mehedinţean, membru al Tovărăşiei Folcloriştilor Olteni (1927), au participat liderii Asociaţiei Folcloriştilor Vâlceni: Ion I. Alexandrescu, Gheorghe Bobei, Marin Brînaru, Gh. N. Cârstoiu, Nicolae Ciurea, Gh. Deaconu, Ioan St. Lazăr, Vartolomei Todeci.

Cea dintâi manifestare literar-artistică organizată de instituție, cuprinzând: la Băbeni – sărbătorirea poetului Dragoș Vrânceanu (foto sus); la Râmnic – “Plaiul mioritic”, prima serată a Salonului artistic al CJCP Vâlcea, dedicată motivului mioritic în arta românească, având ca oaspete de onoare pe poetul Dragoș Vrânceanu. Capacitarea Maestrului, care va deveni mentorul scriitorilor vâlceni în anii ’70, a fost motivată de comuniunea profundă a poetului cu spațiul natal: “Răspunzând alocuțiunilor rostite, sărbătoritul a evocat legăturile cu meleagurile vâlcene, cu oamenii din Băbeni, cu păstorii coborâţi parcă din legendă, care l-au inspirat în crearea «Poemelor transhumanței»”. (M. Tudor alias Doru Moțoc, “Orizont”, III, 404, 17 februarie 1970). Inițiatorii și realizatorii acestei premiere culturale, cu urmări benefice pentru dezvoltarea creației literare vâlcene: Ioan St. Lazăr și Gheorghe Deaconu.

• 15 februarie, Băbeni și Râmnicu-Vâlcea: Manifestarea literară “Plaiul mioritic”. Aniversarea poetului Dragoș Vrânceanu

• 8 martie, Horezu: Consfătuirea creatorilor populari: festivitatea de premiere a meşterilor populari în cadrul celei de a V-a Expoziţii bienale de artă populară; colocviul privind specificul portului popular vâlcean; lansarea Concursului “Hora costumelor”. În context: întâlnirea creatorilor populari cu etnografa Elena Secoşan.

• 18 martie, Râmnicu-Vâlcea: Expoziția documentar` “Folclor vâlcean” și Colocviul AFV pe tema “Creaţia populară în actualitate”. În context: întâlnirea folcloriştilor cu Gheorghe N. Dumitrescu-Bistriţa, fondatorul revistei “Izvoraşul”.

 

Marin I. BRÎNARU

Oltean mândru şi voinic.

Culegere de cântece populare.

Râmnicu-Vâlcea, CJCA Vâlcea, CCP, 1969.

Culegere de folclor literar şi muzical, cu un Cuvânt înainte al autorului (foto sus), cuprinzând 128 de piese de diferite genuri şi specii, culese, în perioada 1964-1968, din aria folclorică a Drăgăşanilor. Printre informatori: rapsodul Ilie Zugrăvescu. La solicitarea editorului (Gh. Deaconu), dirijorul Teodor Geantă, veteran al   mişcării  muzicale din Vâlcea, a revăzut (în 1968) selecţia şi transcrierea muzicală a cântecelor.

Participarea judeţului Vâlcea la concursurile de creaţie şi interpretare organizate la nivel central sau în ţară s-a materializat valoric în importante premii: al IX-lea Concurs al formaţiilor artistice de amatori: premiul II – Filofteia Lăcătuşu, Râmnicu-Vâlcea (foto 1), Gheorghe Popescu, Călimăneşti (foto 2); a V-a Expoziţie bienală de artă plastică menţiune – Valentin Pop, Brezoi; primul Festival republican al cineaştilor amatori: menţiune – Cineclubul Sind. Sanitar Râmnicu Vâlcea; a V-a Expoziţie bienală de artă populară: premiul I – Constantin Antonie (foto 5), Constantin Bogorodea, Dumitru Mischiu (foto 6), Victor Ogrezeanu (foto 3), Victor Vicşoreanu (foto 4) – toţi din Horezu, Dumitru Schiopu (foto 7), Vlădeşti; premiul II – Petre Iacovoiu, Anghel Moisescu, Ion Rachieru – toţi din Horezu; Festivalul cântecului popular “Maria Tănase”: premiul II – Filofteia Lăcătuşu, Râmnicu-Vâlcea.

Cu prilejul împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui Anton Pann, CJCA Vâlcea (preşedinte, Vasile Roman), în colaborare cu Uniunea Scriitorilor şi Comisia Naţională a României pentru UNESCO, a organizat medalionul jubiliar “Anton Pann 1794 – 1969”. Activitatea şi personalitatea lui Anton Pann au fost evocate de: Petre Dănică, preşedintele CPJ Vâlcea, Virgil Teodorescu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor, prof. univ. dr. docent Mihai Pop, directorul Institutului de Etnografie şi Folclor al Academiei, prof. dr. Ovidiu Papadima, istoricul literar Ion Roman. “Zilele Anton Pann” (9 – 11 noiembrie 1969) au cuprins manifestări cultural-artistice organizate de CJCP Vâlcea, MJ Vâlcea, CMC (Teatrul Popular) Râmnicu-Vâlcea.

 

22222222222222222222Cele două formaţii muzicale ale Sind. Învăţământ Râmnicu-Vâlcea – corul, dirijor Ion Ionescu-Basu (foto sus) şi orchestra de cameră, dirijor Eugen Ciorăscu (foto jos) – au desfăşurat, în cele două decenii de existenţă (1949 – 1969), o intensă activitate concertistică şi competiţională, confirmată valoric prin performanţe la nivel naţional, cultivând un repertoriu variat, cu lucrări din literatura muzicală românească (I. D. Chirescu, E. Ciorăscu, Gh. Cucu, I. Danielescu, N. Ionescu, M. Neagu, M. Negrea, Al. Paşcanu, Şt. Popescu, V. Popovici, N. Predescu, V. Timiş) şi universală (J. S. Bach, J. Brahms, A. Dvořak, Ch. Gounod, Fr. Kreisler, R. Schumann). Cu acest prilej, CC al UGSR a acordat “Diploma pentru cei 20 de ani de activitate neîntreruptă şi merite în munca artistică” celor două formaţii sărbătorite şi insigna pentru “Merite deosebite în munca artistică” “veteranilor” orchestrei şi corului. Concertul aniversar a fost onorat de evoluţia Corului Sindicatului Învăţământ din Craiova, dirijat de Alexandru Racu. Cronicarul evenimentului a consemnat: “În cei 20 de ani de activitate, aceste două formaţii au dat viaţă, cu deosebită măiestrie artistică, multor piese corale şi orchestrale româneşti şi universale, care au avut un ecou adânc şi au făcut să vibreze inimile miilor de spectatori.” (Ioan BARBU, “Orizont”, II, 341, 2 decembrie 1969).

Vâlcea a participat cu grupul folcloric din Bărbătești (care a evoluat la Parada portului popular, desfășurată pe arterele Capitalei) și a amenajat, în parcul Herăstrău, în cadrul “Zilei folclorului românesc”, un “sat vâlcean”, cuprinzând: ateliere și standuri meșteșugărești, cu cei mai valoroși meșteri populari; petreceri populare tradționale (cazan cu țuică, stână ciobănească, hora satului), animate de grupurile folclorice din Vaideeni, Mihăești și Călimănești. “Satul vâlcean” a fost vizitat, în ziua de 31 august, de Comisia de organizare și juriul concursului, de ceilalți oaspeți ai festivalului, însoțiți de Ion Moraru, vicepreședinte al CSCA. Acest program a fost conceput de Gheorghe Deaconu, directorul CJCP Vâlcea, sub îndrumarea lui Nicolae Nistor, directorul CCCP (foto), și a fost realizat cu sprijinul lui Vasile Roman, președintele CJCA Vâlcea, și cu aportul deosebit al lui Ion Deloreanu, primarul comunei Vaideeni, care a “strămutat“ o stână din Carpați în Capitală.

Participarea judeţului Vâlcea la cel de al IX-lea Concurs al formaţiilor artistice de amatori s-a desfăşurat între februarie şi iulie 1969, fiind parcurse etapele competiţionale – intercomunală judeţeană şi interjudeţeană (Piteşti, 6 iulie 1969) şi promovând în faza naţională 8 formaţii şi 2 solişti. Vâlcea a evoluat în finala pe ţară în ziua de 9 august 1969, la Bucureşti. Juriul central a acordat premiul I şi titlul de Laureat – Ansamblului de operetă al CMC Râmnicu-Vâlcea, cu spectacolul “Mam’zelle Nitouche” de Fl. Hervé, în regia lui N. Ionescu-Dodo şi sub conducerea muzicală a lui Gabriel Chaborschi (foto sus). Alte premii: Grupul vocal al CMC Râmnicu-Vâlcea (II), Orchestra de mandoline a Sind. CIL Râmnicu-Vâlcea (II), Brigada artistică a CC Făureşti-Diculeşti (III), corurile C de C Drăgăşani şi al Sind. Învăţământ Râmnicu-Vâlcea, Orchestra de cameră a Sind. Învăţământ (menţiuni), soliştii Filofteia Lăcătuşu şi Gheorghe Popescu (II).

 

 

Primul Festival de folclor “Cântecele Oltului”, iniţiat de forurile culturale ale judeţului Braşov, s-a desfăşurat la Făgăraş. Gazdele au prezentat, între altele, dansul de la Crihalma (foto jos). Judeţul Vâlcea a participat cu: exponate de carte, artă populară, artă fotografică, filme documentare, comunicări (Ion St. Lazăr, Petre Dichel), taraful şi dansurile Ansamblului folcloric “Doina Oltului” Călimăneşti, interpreţii Filofteia Lăcătuşu, Maria Ştefan, Ilie Zugrăvescu, Gheorghe Merişescu, Gheorghe Popescu, Gheorghe Bobei. Reprezentanţii judeţelor de pe cursul Oltului au convenit ca festivalul să fie organizat, prin rotaţie, de fiecare judeţ. Având mandat de la preşedintele CJCA Vâlcea, Vasile Roman, delegaţia judeţului Vâlcea, formată din Ion Bădulescu, vicepreşedinte al CJCA şi Gheorghe Deaconu, directorul CJCP, a formulat prima ofertă, agreată de parteneri.

Ești aici: Home Valcea Valcea