Istorie Locala

Valcea (501)

 

            Prima inițiativă sistematică, la standarde profesionale, a CJCP Vâlcea, profilată pe cercetarea științifică și valorificarea artistică a folclorului. Programul manifestării (primul afiş al instituţiei) a cuprins: simpozionul științific “Folclorul obiceiurilor de iarnă din Vâlcea”, prezidat prof. univ. dr. docent Mihai Pop, directorul IEF.BBBBBBBBBBBBB

Cel de al V-lea Festival bienal de teatru “I. L. Caragiale”, organizat în Vâlcea sub patronajul și cu sprijinul CJCA Vâlcea și CJS Vâlcea, de CJCP Vâlcea (Gheorghe Deaconu, metodist pentru teatru și director), s-a desfășurat în perioada martie-decembrie 1968, parcurgând etapele competiţionale: intercomunală și orășenească, județeană și interjudețeană (Târgoviște și Tr. Severin). Au fost promovate, pentru faza republicană, Teatrul Popular (CMC Râmnicu-Vâlcea) și formația de teatru a CC Jiblea-Călimănești.

Cea dintâi inițiativă a CJCP Vâlcea în domeniul cercetării și valorificării creației populare, concepută și materializată de echipa întemeietoare a instituţiei – Gheorghe Deaconu și Ioan St. Lazăr, foștii studenți ai profesorului Mihai Pop. Festivalul a finalizat Concursul rapsozilor populari, desfășurat în județ (15 centre intercomunale), în perioada septembrie-noiembrie 1968. Organizat de CJCP, cu sprijinul CJCP Vâlcea, concursul a avut, potrivit regulamentului, următoarele obiective: stimularea mişcării muzicale de amatori, punerea în valoare a rapsozilor populari şi perpetuarea tradiţiei lor; reactivarea şi valorificarea repertoriului tradiţional; creşterea calitativă a stilului de interpretare a muzicii populare; atragerea tineretului spre viaţa folclorică tradiţională.

Cercetare realizată de un colectiv științific de la Institutul de Etnografie şi Folclor și de la Universitatea București, condus de prof. univ. dr. docent Mihai Pop (foto sus), și organizată în colaborare cu CJCP Vâlcea, cu sprijinul CJCA Vâlcea și aportul CP Boișoara. Alături de profesorul Mihai Pop, s-au aflat colaboratorii săi, Marin Buga, Constantin Eretescu, Cornelia Tăutu, precum și foștii săi studenți, Gheorghe Deaconu (care, în calitate de metodist al CJCP Vâlcea, s-a ocupat de organizarea cercetării) și Ioan St. Lazăr (invitat de colegul său de facultate să participe la cercetare). “…Venind în Lovişte – avea să declare prof. Mihai Pop după cercetare – eram siguri că vom găsi aici folclor autentic, necontrafăcut. Folclor original (şi originar!). Şi nu ne-am înşelat […]. Aici a fost [… ] o adevărată vatră a românismului.

Prima manifestare artistică în Vâlcea, după reînfiinţarea județului. Festivalul, organizat de CJCA (vicepreşedinte: Ion Bădulescu, foto sus) și CJS, şi îndrumat, sub aspect metodologic de CJCP (Theodor Ionescu şi Gheorghe Deaconu), a fost conceput ca o avanpremieră la cel de al IX-lea Concurs al formațiilor artistice de amatori. “Sărbătoarea primăverii” s-a desfășurat în perioada martie-mai și s-a încheiat la Râmnicu Vâlcea (26 mai 1968), printr-un festival al cântecului, dansului și portului popular, cuprinzând: parada portului popular pe traseul Palatul Culturii – Parcul Zăvoi.

Prima iniţiativă științifică și metodică a Casei Creaţiei Populare: precedată de vizitarea expoziției de artă populară de la Muzeul Județean (cu demonstraţii de măiestrie oferite de Stelian Ogrezeanu şi Dumitru Schiopu), consfătuirea s-a desfășurat la Palatul Culturii, cu participarea meșterilor populari, a folcloriștilor și etnografilor, a celorlalți oameni de cultură cu preocupări în domeniul creației populare. Consfătuirea a fost deschisă de Theodor Ionescu, directorul instituției, condusă de Vasile Roman, preşedintele CJCA, și salutată de Constantin Matei, secretar al CJP. Consfătuirea a beneficiat de aportul de specialitate al CCCP, reprezentată de scriitorul şi folcloristul Ioan Meițoiu, compozitorul şi dirijorul Ludovic Paceag, coregraful Theodor Vasilescu, criticul de artă Vasile Savonea.

Luni, 24 Septembrie 2012 09:23

Obiceiuri de anul nou - Titești-Vâlcea

Scris de

Aceste obiceiuri au un larg caracter agrar şi sunt moştenite de la strămoşii noştri-latinii-din Saturnaliile romane, Saturn la origine fiind zeul semănăturilor.

     Unele din aceste obiceiuri se fac în seara de Ajun, iar altele în dimineaţa zilei de 1 ianuarie.

Sâmbătă, 22 Septembrie 2012 12:34

Obiceiuri tradiționale de iarnă - Titești-Vâlcea

Scris de

Obiceiuri tradiţionale de iarnă în satele : Titeşti, Cucoiu şi Bratoveşti

           

            Satele loviştene aşezate pe ,,Drumul cel vechi’’ al Ţării Loviştei, cel ce lega odinioară Ardealul, de Ţara Românească, în dezvoltarea lor economică şi culturală au cunoscut influenţe: ardeleneşti, olteneşti şi munteneşti, fiind pe drept cuvânt şi din acest punct de vedere, o zonă de interferenţă. Vechimea lor, după cum a fost demonstrată de numeroşi cercetători, este milenară, din care cauză se poate afirma că începutul ,,poeziei obiceiurilor populare’’ se află în negurile îndepărtate ale istoriei.

Sâmbătă, 22 Septembrie 2012 12:31

Deochiul în Titești-Vâlcea

Scris de

Deochiul:

           De multe ori copiii mici, din diferite motive pe care ei nu le pot spune (pentru că nu pot vorbi), din veseli şi sănătoşi intră într-o stare gravă de îmbolnăvire. Prin tradiţie se păstrează că ei sunt deochiaţi.

Sâmbătă, 22 Septembrie 2012 12:28

Jocurile populare în comuna vâlceană Titești

Scris de
  1. Jocurile (dansurile) populare.

           Zona noastră fiind vecină cu Ţara Oltului, Mărginimea Sibiului, cu Argeşul şi Vâlcea, de-a lungul evoluţiei sale social-istorice a cunoscut şi multiple influenţe.

           Folclorul ciobănesc ocupă un loc fruntaş, deoarece ocupaţia de bază a fost cu preponderenţă păstoritul, răsfrângându-se şi în jocurile (dansurile) populare din cele trei sate.

Ești aici: Home Valcea Valcea