Istorie Locala

Valcea (501)

Miercuri, 21 Ianuarie 2015 14:04

Gheorghe Iordache – concert aniversar

Scris de

iordacheGheorghe Iordache – concert aniversar (Râmnicu-Vâlcea, 14 septembrie 2007)

            Concertul a avut loc în sala „Lahovari” a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, instituție în care a fost angajat, între anii 1995-1999, ca solist instrumentist.         Evenimentul a fost organizat de CJCPCT Vâlcea în parteneriat cu Filarmonica „Ion Dumitrescu”. Programul acuprins o suită de recitaluri vocale: Valeriu Sfetcu, Luciana Văduva, Marcu Nicolici, Maria Ghinea, Nina Predescu și Vasile Ciobanu, acompaniați de Orchestra „Rapsodia vâlceană”, dirijor Ionel Puia. Specatcolul a fost prezentat de prof. Elena Stoica, director la CJCPCT Vâlcea. Cu acest prilej aniversar, interpretul şi-a lansat noile albume muzicale: „Cântece de odinioară” și „Sunetul magic al naiului”. Despre sărbătorit, prof. univ. dr. Gheorghe ZAMFIR afirma: „Remarcabil pentru talentul său, dotat cu o sensibilitate rară, dăruit total instrumentului pe care și l-a ales, Gheorghe Iordache este astăzi cel mai reprezentativ interpret al zonei Olteniei, reușind în ultima perioadă performanțe excepționale. Completând arta interpretativă cu cea de dirijor, Gheorghe Iordache s-a impus în zona Olteniei cu măreție, noblețe, printr-o muncă asiduă, o voință ieșită din comun care stârnește admirație”.

bar1Doctorul ortoped Manole Barna, un îndrăgostit de folclor, și-a lansat al doilea album muzical, care cuprinde piese învățate în copilărie în comuna Iclod, lângă Blaj, jud. Alba, purtate în suflet la liceu și apoi la Facultatea de Medicină din Cluj, unde a fost remarcat de taragotistul Dumitru Fărcaş. Prima înregistrare a realizat-o în anul 1999, un colind din ținutul Ardealului, apoi în anul 2000, un album muzical de colinde. Acest al doilea album muzical conține cântece ardeleneşti, printre care: „Boii mei când aud doina”; „Întreabă-ți mândro părinții”; „La crama de la Jidvei”; „Vară, vară, primăvară”; „Asta-i joc de pe Târnavă”; Jale-i, Doamne, codrului”; „Câte fete sunt pe lume”; „Faină-i mândra ardeleană”; „Mândra mea de astă vară”. La eveniment a participat şi grupul vocal bărbătesc din comuna natală.

mo1Anul 2007 a fost anul în care, la SIBIU – CAPITALĂ EUROPEANĂ, s-a derulat un eveniment unic în spațiul românesc – A treia Adunare Ecumenică a Bisericii Creștine Europene. Vâlcea, cu o Episcopie atestată documentar de peste o jumătate de mileniu, a onorat acest eveniment prin expoziția „Monahism și artă” și concertul Coralei „Canticum” a Seminarului Teologic Liceal „Sf. Nicolae” Râmnicu-Vâlcea. Spațiul generos oferit de Biblioteca „Astra” i-a avantajat pe vâlceni, oferind posibilitatea de a amenaja expoziţia, ca într-o trapeză, etalând lucrările realizate de monahii și monahiile din mănăstirile și schiturile Eparhiei Râmnicului. La vernisaj au participat: PS Gherasim, episcopul Râmnicului, PS arhimandrit Visarion Rășinăreanul, episcop vicar al Episcopiei Sibiului, reprezentanți ai bisericilor creștine din Europa, preoţi, monahi și monahii. La eveniment au fost prezente și monahiile autoare ale lucrărilor prezentate. Concertul Coralei „Canticum” (foto jos) a completat armonios evenimentul dedicat celor 600 de ani de muzică bizantin-ortodoxă, 600 de ani de cântece rupte din   aripile Raiului, 600 de ani de glasuri ale îngerilor, care s-au împlinit la 5 septembrie 2007.

t1Proiectul, ajuns la cea de a X-a ediție, și-a propus, încă de la început, să unească, sub semnul Imnului Național al României, pe meșterii populari cei mai reprezentativi ai României, din toate zonele etnografice, pentru a ilustra unitatea în diversitate a artei populare românești. De-a lungul celor 10 ani, Parcul „Zăvoi” al municipiului Râmnicu Vâlcea, unde a răsunat, pentru prima dată, acordurile cântecului „Deșteaptă-te, române!”, devenit, după Revoluția din 1989, Imnul Național al României, meșteri populari, în costume de sărbătoare, atestă, prin exponatele lor, identitatea culturală a fiecărei zone a țării, puterea și măiestria geniului creator al poporului român. Târgul meșterilor populari din România promovează toate genurile artei populare românești, practicate de meşteri, indiferent de etnie, condiţie socială, nivel de instruire, fără vreo discriminare. Singurele criterii care guvernează târgul sunt autenticitatea, specificitate şi valoarea artistică. La cea de a X-a ediție au participat reprezentanți ai județelor: Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Buzău, Bistrița-Năsăud, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Mureș, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman și Vâlcea. Coincidență sau nu, ediţia a X-a are loc în același an cu evenimentul „Sibiu – Capitală Europeană”, Vâlcea oferind Europei imaginea unei țări care-și cinstește Imnul Național și pe creatorii de artă tradiţională.

Foto: Constantin Manoli - meșter popular din Vâlcea

si1Vâlcea a fost implicată în acest proiect european prin prezența culturii populare la Muzeul „Astra”, având spațiu de exprimare în cele două zile, 7-8 iulie 2007. Prima zi a fost dedicată artei populare – târgului meșterilor populari, care au realizat expoziții cu demonstrații în casele din muzeu, pe meşteşuguri: olari, țesătoare, sculptori în lemn, constructori de fluiere, iconari, artişti decorativi, un meșter de podoabe – vizitați de turiști români și străini. A doua zi, la Biserica din Bezded, strămutată în muzeu, a avut loc o slujbă religioasă, Sfânta Liturghie, săvârşită de PS Visarion Rășinăreanul, episcop vicar al Episcopiei Sibiului, preotul paroh și un grup de monahi de la Cozia. în Încheierea Sfintei Liturghii, la primirea mirului de la preot, a avut loc un recital de cântări bisericești, susţinut de: dr. Manole Barna (Râmnicu-Vâlcea), înv. Felicia David (Tomșani) și eleva Elena Cuculici (Crețeni). PS Visarion Rășinăreanu a adresat vâlcenilor mulţumiri pentru această unică îmbinare a tradiției ortodoxe cu tradiția populară, evocând şi prezența lor la Muzeul Brukenthal, în anul 2005. Scena de pe lac a răsunat de cântecele și dansurile prezentate de: Ansamblul de cântece și dansuri „Doina Oltului” al C de C Călimănești, instructor Florin Bușui, coordonator artistic Mihaela Dobrescu; Formaţia de dansuri „Domnițele” a CC Costești, instructor Floricica Mândreci; Ansamblul „Miorița” al CC Vaideeni, instructori Vartolomei Todeci și Felicia Pantelimon; Ansamblul „Runceanca” al CC Runcu, instructor Florea Tudor; Grupul folcloric „Mândrele” al CC Prundeni, instructor Constantin Ceaușu; Grupul folcloric „Haiducii” al CC Amărăști, instructor Constantin Drăghici, primarul comunei; Ansamblul folcloric „Dor de plai” al CC Glăvile, instructor Anton Burda; Grupul folcloric „Rapsozii Oltului” al CJCPCT Vâlcea.

Vineri, 16 Ianuarie 2015 13:32

Cartea Vaideenilor

Scris de

vaiEvenimentul vieţii publice a Vaideenilor, în anul 2007, l-a constituit apariţia monografiei localităţii, publicată prin grija Fundației „Vaideenii”, care a finalizat, astfel, un îndelungat şi aprofundat travaliu ştiinţific colectiv, în centrul căruia s-a aflat liderul cultural al Vaideenilor, Vartolomei Todeci: Monografia comunei Vaideeni. Coordonator: Vartolomei Todeci. Autori: Gheorghe Diaconescu, Aurel Apostoloiu, Vartolomei Todeci, Gheorghe Ionescu, Valentina Diaconescu, Ilie Cândea, cărora li s-au alăturat mai mulţi colaboratori. Cartea a apărut la Editura Conphys (Râmnicu-Vâlcea, 2007). Prefaţa (Personalismul Vaideenilor) este semnată de prof. dr. Corneliu Bucur, care aduce multiple argumente pentru a defini identitatea etnoculturală a comunităţii.

fff1Ediţia 2007 a Sărbătorii folclorice păstoreşti „Învârtita dorului” a avut o consistenţă cultural-ştiinţifică deosebită. În prima zi, s-a realizat un colocviu cu tema: „Păstoritul, folclorul păstoresc și provocările integrării europene”. Complexitatea problematicii a fost abordată din perspectivă pluridisciplinară. Au participat la dezbatere: Sorin Chelmu, secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Dan Gherghelaș, director general al ANDSRT; Radu Roatiș, președinte al Agenției Naționale Sanitar-Veterinare București; Constantin Lupescu directorul Poliției Sanitar-Veterinar București; Florin Epure, director al DJCCPCN Vâlcea; Nicolae Constantinescu, prof. univ. dr. Universitatea București, Facultatea de Filologie, Catedra de folclor; prof. univ. dr. Corneliu Ioan Bucur, director al Muzeului „Astra” Sibiu, scriitorul Dinu Săraru, președintele Fundației Naționale pentru Civilizație Rurală „Niște țărani”, poetul Nicolae Dragoș, prim-vicepreședinte al fundaţiei menţionate, prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea. Problemele reieșite din dezbatere fac obiectul unor strategii pe termen mediu și lung, menite să repună în drepturi statutul crescătorilor de oi în noul context social-economic. Oaspeţii au vizitat expoziția „Vaideenii, vatră de cultură și civilizație tradițională păstorească”. Spectacolul păstoresc prezentat de Ansamblul „Miorița” și recitalul instrumental susţinut de Vartolomei Todeci au contribuit la reușita primei zile a festivalului, care a continuat, a doua zi, cu celelalte manifestări consacrate în tradiţia sărbătorii.

fff

Marți, 13 Ianuarie 2015 14:45

Zilele culturii populare vâlcene în Capitală

Scris de

z1O nouă ediție a Zilelor culturii populare vâlcene în Capitală, găzduite cu generozitate de Muzeul Naţional al Satului „D. Gusti” – director general: Paula Popoiu (foto sus dreapta, rostind alocuţiunea de deschidere), a reprezentat încă o prezență a artiștilor populari vâlceni în spațiul național. Programul a avut în vedere cele două componente și anume: o imagine asupra prezentului, prin evidențierea meșteșugurilor practicate de meşterii vâlceni: olari, țesătoare și cusătoare, sculptori în lemn și pictori de icoane, dar și a artiștilor interpreți ai cântecului şi dansului popular, reuniți în: Orchestra „Rapsodia vâlceană”, Grupul „Rapsozii Oltului” ale CJCPCT Vâlcea; Formația de dansuri populare „Domnițele” Costești (foto jos, stânga); Ansamblul „Doina Oltului” Călimănești; Ansamblul „Miorița” Vaideeni – toate acestea evoluând a doua zi, duminică 27 mai. Componenta ştiinţifică, în sensul cunoaşterii şi valorificării cercetărilor de teren, s-a ilustrat prin dezbaterea cu specialiştii de profil. Rezultatele cercetării efectuate de studenții Facultăţii de Filologie a Univ. București, cu sprijinul CJCPCT, a fost baza colocviului pe tema: „Cercetări de teren în Vâlcea”, moderator: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, Catedra de etnologie şi folclor (foto jos dreapta).

1  La invitația Excelenței Salem, Irina Comorovschi, ambasador al României la Budapesta, de a contribui la reușita unor evenimente de marcare a aderării României la Uniunea Europeană, adresată conducerii Consiliului Județean Vâlcea, președintelui Dumitru Bușe, s-au propus două proiecte și anume: o expoziție cu creații de artă populară, cu demonstrații care să se realizezeîn contextul Forumului Economic organizat la Budapesta pe tema România după aderare. Noi oportunități de afaceri (6-9 mai, Hotelul „Le Méridien”); un spectacol de muzică populară care să reunească pe scenă valori reprezentative ale cântecului popular, cu durata de o oră,în contextul „Zilei Europei”, celebratăîn toate statele membre ale Uniunii Europene, marcând şi cei „50 de ani de la Semnarea Tratatului de la Roma”, prin care s-au pus bazele construcției europene, evenimente organizateîn capitala ungară, la 12 mai 2007, de Reprezentanța Comisiei Europene la Budapesta.

g1          Festivalul, organizat de CJCPCT Vâlceaîn parteneriat cu Teatrul „Anton Pann” și Primăria comunei Tetoiu, având ca director de festival pe scriitorul Doru Moțoc, a beneficiat de un juriu select (foto stânga jos), ca și la edițiile precedente: Mircea Ghițulescu, președinte, Mihai Lungeanu, regizor Teatrul Național Radiofonic; Doina Papp, critic de teatru; Claudiu Groza, critic de teatru, revista „Tribuna” Cluj; Ion M. Tomuș, asistent univ., Facultatea de Litere și Arte a Univ. „Lucian Blaga” Sibiu. Programul a luatîn dezbatere o temă de actualitate: „Dramaturgia noii generații și provocările realității”, la care au participat membrii juriului şi actori ai teatrelor din Râmnicu-Vâlcea. Moderator: lect. univ. Doru Moțoc. În context, s-au lansat două volume: „Goana după fluturi”, editat de CJCPCT prin Editura Patrimoniu – antologie teatrală cuprinzând piesele de teatru ale câștigătorilor primelor două ediții ale festivalului; Cronici și scrieri (vol. III din integrala Bogdan Amaruîngrijită de prof. Dumitru Mitrana și ing. Nicolae Petre). A urmat un spectacol-lectură, piesa „Aprecieri” de Elena Maximov, câștigătoarea Marelui premiu „Bogdan Amaru” la ediția precedentă. Au interpretat actori ai Teatrului „Anton Pann”, regizor Adrian Roman. Seara primei zile s-aîncheiat cu spectacolul de teatru „Întâmplări provinciale” de Alexandr Vampilov,în regia lui Adrian Roman, prezentat de Teatrul „Anton Pann”.

Ești aici: Home Valcea Valcea