Istorie Locala

Valcea (501)

M mSpectacol   menit   să   marcheze   deschiderea   stagiunii artistice 2005/2006 şi lansarea primului album muzical al Orchestrei „Rapsodia vâlceană”, realizat sub bagheta dirijorului Ionel Puia. Producţia discografică constituie o premieră în scurta istorie a orchestrei: înființată în 1995, ca secție a Filarmonicii „Ion Dumitrescu”, şi preluată, în 1999, de CJCPCT Vâlcea, „Rapsodia vâlceană” a desfăşurat, între anii 1999-2005, un intens travaliu artistic, afirmându-se ca instituție de promovare a culturii tradiţionale, prin remarcabile prezenţe în peisajul cultural vâlcean și național: spectacole susținute în municipiu şi județ, în contextul unor manifestări tradiţionale („Hora costumelor”, „Cocoşul de Hurez”, „Cântecele Oltului”), evoluţii în Capitală („Pridvor vâlcean”) şi în ţară: Craiova (Festivalul „Maria Tănase”, Sibiu (Muzeul „ASTRA”). Spectacolul – un regal folcloric – a reunit nume sonore ale muzicii populare românești: Maria Ciobanu, Matilda Pascal Cojocărița,Ștefan Cigu, Nineta Popa, Mariana Ionescu (foto jos), Nina Predescu, Vasile Ciobanu, Nelu Bălășoiu, Ion Lupu – alături de soliştii orchestrei: Cristina Udrea, Mioara Raica, Alin Pavelescu, Rodica Mitran și de Grupul folcloric „Rapsozii Oltului”. Spectacolul a fost prezentat de Silvana Râciu și Georgel Nucă (Favorit TV).

          ena  Program cultural consacrat memoriei folcloristului şi rapsodului Ilie Zugrăvescu, generos mentor al tinerilor intrepreţi de folclor. Prima ediție cu participare interjudețeană, organizată de CJCPCT în parteneriat cu Primăria Voiceşti (primar: Valentin Mihăiescu), sprijinită financiar de preşedintele CJ Vâlcea, Dumitru Buşe. Cei 25 de concurenți, grupaţi pe secţiuni – copii (10-16 ani); tineri (10-16 ani); rapsozi – au evoluat în faţa juriului prezidat de prof. univ. dr. Gheorghe Oprea şi format din: prof. Marin Brînaru, prof. Gelu Stratulat, prof. Elena Stoica. Marele premiu a fost obţinut de Florea Simion – rapsod popular, Teleorman. Acompaniamentul a fost asigurat de Orchestra „Rapsodia vâlceană” (foto sus). Au susţinut recitaluri: Mariana Ionescu, Polina Manoilă, Nineta Popa, Nina Predescu. Prezentatori: Silvana Râciu și Georgel Nucă. Festivalul a fost preluat de Favorit TV.

            O nouă inițiativă a instituției, componentă a programului „Pro-Arte”, integrat strategiei de promovare a valorilor spiritualității vâlcene în spațiul național, ca modele pentru noua generație. Partener de proiect: Casa de Editură Petras, condusă de poetul Petre Tănăsoaica. Festivalul s-a bucurat de receptivitatea unor personalități marcante ale literaturii române: președintele juriului – prof. univ. dr. Eugen Negrici, Fac. de Litere a Univ. București; membri: scriitorii Nicolae Dragoș, Lucian Avramescu, Doru Moțoc, membri ai USR. Secretar al concursului: Mihaela Deaconu, referent CJCPCT Vâlcea. Coordonatorii evenimentului: prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea, și Petre Tănăsoaica, editor-șef al cotidianului „Viața Vâlcii”. Festivalul s-a desfăşurat după următorul program: Liceul Băbeni (şcoala studiilor liceale ale poetului): dezvelirea plăcii comemorative „George Țărnea”; recital poetic susținut de Teatrul „Arlechin” al C de C „Dragoș Vrânceanu”, coordonator Bogdan Popian, referent CJCPCT. Râmnicu-Vâlcea, Muzeul de Artă (Casa Simian): vizionarea filmului: „George Țărnea, contemporanul nostru” – realizat de Amalia și Bogdan Boari (compartimentul imagine a CJCPCT); recitalul poetic „Din lirica lui George Țărnea”, susținut de Lidia Stratulat și Cristian Alexandrescu, actori ai Teatrului „Anton Pann”; prezentarea cărții Fără tine de Daniela Ionescu (soția poetului), de către Doru Moțoc. Festivitatea de premiere a câștigătorilor primei ediții a Festivalului național de poezie „George Țărnea 2005” a dobândit consistenţă prin generozitatea poetului Petre Tănăsoaica, prietenul poetului omagiat, de a publica poeziile concurenţilor premiaţi: Reportaj afectiv din linia întâi – placheta de debut a Alexandrei Mărginean (Marele premiu); 99 de poezii – antologia celorlalţi autori premiaţi: Larisa Ştefana Mihalache, Andreea Velea, Florica Olteanu, Vasile Flutur, Alexandra Dumencu, Alexandra Pleşa. Ambele cărţi au apărut la Casa de Editură Petras, Râmnicu-Vâlcea, 2005.

Cea de a doua ediție a Festivalului de dramaturgie „Goana după fluturi” a fost coordonată de: lect. univ. dr. Doru Moțoc, dramaturg, Doina Migleczi, directorul Teatrului Municipal „Ariel” și Elena Stoica, directorul CJCPCT Vâlcea. Juriul festivalului a fost format din: prof. univ. dr. Marian Popescu (președinte); criticii de teatru: Doina Papp, Ion Parhon, Sebastian Vlad; regizorul Mihai Lungeanu. Programul a cuprins: spectacole oferite de Teatrul Municipal Ariel („Țara lui Guffi” de Matei Vişniec, „Cameristele” de Jean Genet, „Giocondele” de Brigitte Louvreaux); Seminarul de dramaturgie cu tema „Direcții tematice și artistice în noua dramaturgie românească”; lansarea volumului II din integrala „Bogdan Amaru”, îngrijită de ing. Nicolae Petre. Ultima zi a festivalului s-a desfășurat în comuna Tetoiu: popas la mormântul lui Bogdan Amaru; vizită la Casa memorială; decernarea premiilor ediției a II-a a concursului de dramaturgie: Marele premiu „Bogdan Amaru” – Elena Maximov; premiul special „Felix Anton Rizea” –Ștefan Dumitrescu. Piesele vor fi publicate într-o antologie teatrală.

tre1Proiectul a antrenat o prezență valoroasă a instituțiilor de profil din țară, cu o producție valoroasă de carte de etnologie: centre județene de conservare și promovare a culturii tradiționale, muzee, edituri. Cartea anului a fost desemnată Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” de Georgeta Stoica. Ediția acestui an s-a bucurat de prezența prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, a drd. Corina Mihăiescu, a dr. Gabriela Rusu Păsărin.     Momentul de vârf al programului l-a constituit inaugurarea Bibliotecii de Etnologie „Mihai Pop”, la 7 ani de la lansarea proiectului, la prima ediţie a Salonului (1998 ←). Sub imaginea protectoare a Profesorului, a cărei familie a donat fondul de bază al Bibliotecii, s-au reunit Gheorghe Deaconu şi Ioan St. Lazăr, fondatorii Bibliotecii, Dumitru Lazăr, directorul BJ „Antim Ivireanul” Vâlcea, care a oferit patrimoniului acumulat un spaţiu, făcând posibilă deschiderea Bibliotecii şi meritând statutul de co-fondator. În preajma lor, s-a aflat celălalt co-fondator, etnografa Elena Stoica, directorul CJCPCT Vâlcea, de asemenea, „elevă” a Profesorului, care, organizând ediţiile succesive ale Salonului, a îmbogăţit fondul iniţial de carte. Inaugurarea Bibliotecii a fost un bun prilej pentru realizarea dezbaterii pe tema: „Cartea românească de etnologie la începutul secolului XXI”. Programul Salonului s-a întregit cu lansarea cărţilor: Flori de gheață, de Gabriela Rusu Păsărin; Izvorul zânelor, de Vartolomei Todeci.

fes1CJCPCT s-a implicat în organizarea acestei ediții numai în prima zi a festivalului, al cărei program a cuuprins: colocviu pe tema: „Folclorul păstoresc, componentă a vieții ciobanului”, moderator fiind acad. dr. Sabina Ispas, directorul IEF „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române; prezentarea culegerii de folclor „Izvorul zânelor” de Vartolomei Todeci, ediție îngrijită de Gheorghe Deaconu și apărută la Editura „Patrimoniu” a CJCPCT Vâlcea; lansarea noului album muzical al „Rapsozilor Oltului” – „Învârtita dorului”, cuprinzând cântece din repertoriul folcloristuluiVartolomei Todeci. La colocviu au participat: prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu, scriitorul Doru Moțoc, cercetători de la IEF „Constantin Brăiloiu”, prof. dr. Gh. Deaconu, prof. Elena Stoica, studenți care au efectuat cercetări de teren în zonă.

r1Spectacolul, purtând genericul „De dor, bade, și de drag”, s-a realizat după un scenariu elaborat de folcloristul Gheorghe Deaconu, fondatorul, animatorul şi conducătorul artsitic al grupului. Alături de Orchestra „Rapsodia vâlceană”, care a acompaniat „Rapsozii Oltului”, au mai evoluat grupurile: „Miorița” al CC Vaideeni, „Haiducii” al CC Amărăşti și „Doruri muscelene” al CC Mihăiești-Argeș. Realizatori: dirijorul orchestrei – Gheorghe Iordache; conducerea muzicală a grupului – Dumitru Vulparu; conducerea artistică – Gheorghe Deaconu; producător – Elena Stoica. Spectacolul a fost un regal muzical. Un moment special a fost dedicat folcoristului Vartolomei Todeci, trezorierul repertoriului dăruit grupului, el însuși un virtuoz instrumentist. A asistat primarul comunei Vaideeni, soc. Ivan Jinaru. Invitat: prof. Costin Alexandrescu, directorul CJCPCT Argeş.

spirit1Spiritul lui Dragoş Vrânceanu patronează mai departe viaţa spirituală locală, inspirând gesturi şi acte culturale menite să stimuleze creativitatea. Personalitatea poetului a fost evocată, în medalionul comemorativ anual (Băbeni, 14 februarie 2005), de lect. univ. dr. Doru Moțoc, membru al Uniunii Scriitorilor, lect. univ. dr. Ioan St. Lazăr (foto sus), alţi membri ai Cercului „Casa de sub pădure” În context: dezbaterea „Dragoș Vrânceanu – dimensiuni europene”, la care a contribuit şi prof. Nelu Barbu. Evenimentul a fost întregit de recitalul trupei de teatru „Arlechin” a C de C „Dragoș Vrânceanu”, îndrumată de Bogdan Popian (referent CJCPCT Vâlcea), iar spațiul de desfășurare a fost ambientat de lucrările de pictură (icoane și compoziții plastice) ale membrilor cercului coordonat de Mioara Comănescu Plop (referent CJCPCT Vâlcea). Manifestarea a fost realizată de prof. Elena Stoica, director; Mihaela Deaconu (referent CJCPCTVâlcea) și pr. Emil Rădulescu, director al C de C „Dragoș Vrânceanu”.

spirit2            Prezenţa tutelară a autorului Poemelor transhumanţei a revenit în actualitate, la Băbeni, în apogeul verii (27 august 2005). În contextul tradiţionalului „La izvorul fermecat” (aşa cum, inspirat, l-a consacrat Dragoş Vrânceanu, şi nu cum l-au rebotezat organizatorii locali), a avut loc lansarea volumului de versuri 7 zile cu Maria, semnat de Dinu Văcărașu, câștigătorul ediției 2004 a Concursului național de poezie „Dragoș Vrânceanu”. Volumul, editat la Editura „Patrimoniu” a CJCPCT Vâlcea, este prefațat de Doru Moțoc. Au participat: scriitorul Nicolae Dragoș, membru al USR, președintele juriului (foto jos), Doru Moțoc, membru al USR; actriţa Mariana Cercel, Mariana Popescu, fiica poetului Dragoș Vrânceanu, Elena Stoica, director al CJCPCT, preotul Emil Rădulescu și primarul orașului Băbeni. Au recitat din lirica poetului Dragoș Vrânceanu: actriţa Mariana Cercel, actori amatori ai Trupei „Arlechin”. Foaierul C de C „Dragoș Vrânceanu” a fost înnobilat şi însufleţit de lucrările artiştilor participanţi la tabărele de pictură Brădișor și Băbeni, împlinind, în timp, dorința poetului Dragoș Vrânceanu de a face din Băbeni un spațiu al creativității şi al elevaţiei spirituale.

ziua traEdiția din acest an a fost mai cuprinzătoare, antrenând primăriile și școlile din localitățile: Râmnicu-Vâlcea, Runcu, Sinești, Băbeni, Sutești, Costești, Bărbătești, Lungești, Pietrari. Programul a cuprins dialoguri şi întâlniri cu oamenii culturii populare pe teme precum : „Dragobete – cap de primăvară” (Runcu); „Tradiții legate de Anul Nou de Primăvară (Sinești); „Mărțișorul”, „Baba Dochia”, „Mucenicii” (Băbeni); „Furcăria” (Fumureni – Lungești); „Ăezătoarea” (ĂG 8 Colonie-Nuci, foto dreapta); „Tradiții de primăvară (Pietrari). O acţiune semnificativă s-a realizat la BJ „Antim Ivireanul” Vâlcea: dezbaterea „Dansul popular – expresie a identității culturale românești”, la care au participat instructori de dans popular din localitățile: Voineasa, Malaia, Runcu, Mihăiești, Bunești, Pietrari, Costești, Păușești-Otăsău, Frâncești, Tomșani, Lungești, Horezu, Glăvile, Crețeni, Vaideeni. Aceste dialoguri şi întâlniri au reprezentat tot atâtea „lecţii” în cadrul programului „Şcoala tradiţiei”, pe care CJCPCT îl derulează consecvent.

lmaÎncepând cu acest an, din iniţiativa conducerii instituţiei, CJCPCT Vâlcea publică un calendar etnocultural, cuprinzând principalele programe şi evenimente prevăzute să se desfăşoare, precum şi personalităţile comemorate în cursul anului, aceste informaţii fiind însoţite de o generoasă ilustraţie fotografică. Calendarul 2005 a fost realizat de: prof. Elena Stoica, director al CJCPCT Vâlcea (redactor), prof. dr. Gheorghe Deaconu, director al DJCCPCN Vâlcea (consultant), Bogdan Boari (foto), Amalia Boari (concepție și grafic design). Personalităţile evocate în acest an – oameni ai culturii populare sau ai culturii savante – au făcut parte din „lumea” instituţiei, fie ca înaintaşi, veterani, mentori, fie în calitate de colaboratori apropiaţi. Consemnăm numele lor în ordinea cronologică a calendarului: Constantin Popian, Dragoş Vrânceanu, Filofteia Lăcătuşu, Victor Vicşoreanu, Gheorghe Marinescu, Dumitru Tiţa, Constantin Iliescu, Teodor Geantă, Ion I. Alexandrescu, Gheorghe Bobei, Teodor Bălăşel, Gheorghe Dumitrescu.

Ești aici: Home Valcea Valcea