Istorie Locala

Valcea (36)

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (SCDP) Râmnicu-Vâlcea a luat fiinţă în anul 1977, având alocată la înfiinţare o suprafaţă de 1050 ha de teren pe care să-şi desfăşoare activitatea104. În prezent (2008), suprafaţa deţinută de această unitate de cercetare-dezvoltare este de numai 310 ha, cu „perspective” de diminuare (există în ţară nenumărate exemple în acest sens). În momentul acesta (octombrie 2008), se doreşte pur şi simplu evacuarea ei de pe terenul din strada Calea lui Traian nr. 464 (suprafaţă care, probabil, se urmăreşte a fi folosită în alte scopuri). SCDP Râmnicu-Vâlcea este o instituţie publică, având personalitate juridică. Organul administraţiei publice de profil - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, organul ierarhic superior - Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Bucureşti, iar coordonarea ştiinţifică se asigură de către Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti105.

În domeniul industrializării lemnului, s-a evidenţiat – în special înainte de 1989 - prin rezultate de prestigiu, Laboratorul de Cercetări Uzinale care a funcţionat în interiorul Combinatului pentru Prelucrarea Lemnului (CPL) din Râmnicu-Vâlcea.

Vineri, 31 August 2012 09:15

Centrul de Cercetări "Oltchim" Rm. Vâlcea

Scris de

 

 

În anii 1967-1970 s-a derulat etapa I de dezvoltare a Combinatului Chimic Râmnicu-Vâlcea, actuala SC OLTCHIM SA. În această perioadă s-au pus în funcţiune secţiile Electroliză I, Oxo I, Monomer I, PVC I, Produşi Cloruraţi şi Lindan, toate construite pe licenţe străine. În această perioadă, combinatul a făcut parte din Grupul Industrial de Chimie Piteşti. În etapa a II-a de dezvoltare, respectiv în perioada 1970-1979, s-au construit şi pus în funcţiune alte secţii - Electroliză, Oxo, Monomer, PVC, notate II, însă la capacităţi de aproape 3 ori mai mari, la care s-au adăugat secţiile Fosgen şi Policarbonaţi. Şi aceste instalaţii au fost construite tot pe licenţe străine. În etapa a III-a de dezvoltare, au apărut mai multe instalaţii, reunite sub denumirea de Pesticide, precum si secţiile Tiocoli şi Propenoxid (în vorbirea familiară - „ Lumea a III-a” !), acestea din urmă - cu tehnologii româneşti.

 

La 1 martie 1970, a luat fiinţă, prin hotărâre de guvern, Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară (CSEN) – investit cu sarcina elaborării unui Program Nuclear  Românesc menit să asigure independenţa energetică a României. Tot  atunci, se decide realizarea la Râmnicu-Vâlcea a unei uzine pilot de producere a apei grele în România, ca parte integrantă a acestui program89.

Apa grea, sau oxidul de deuteriu, are formula chimică D2O unde  D = deuteriu (un izotop al hidrogenului, H, cu greutatea atomică de două ori mai mare), iar O = oxigen. Ea se găseşte în apa naturală (H2O) în concentraţii ce nu depăşesc 160 ppm (părţi per milion), iar ca produs final, are o concentraţie de minimum 99,75% 90, obţinându-se, evident, din apa naturală, prin tehnologii de separare specifice.

În industria vâlceană, „ramuri cum sunt chimia, energia electrică şi termică, se detaşează prin faptul că, după ce prelucrează superior produsele primite, acestea sunt livrate, ca mijloace de producţie, pentru înnobilarea şi eficientizarea producţiei ramurilor furnizoare la origine - agriculturii, dar şi multor altor ramuri din aval (construcţii, bunuri de consum etc.)”83.

În judeţul Vâlcea, activităţile de cercetare ştiinţifico-tehnică desfăşurate în instituţiile de specialitate au un pronunţat caracter aplicativ şi vizează domenii economice importante, precum industria energetică, industria chimică, horticultura, viticultura ş. a. Această situaţie nu este deloc întâmplătoare, întrucât, se ştie, în unele din aceste domenii au existat preocupări ale locuitorilor spaţiului geografic vâlcean, cu mii de ani în urmă, cum ar fi, de pildă, cultura viţei de vie, folosirea apelor minerale, cultivarea pomilor şi a arbuştilor fructiferi etc.

Marți, 28 August 2012 15:41

Vâlcea - Mânăstirea Surpatele

Scris de

Mânăstirea Surpatele datează de la începutul secolului al XVI-lea, fiind refăcută de boierii Buzeşti, în secolul al XVII-lea; o perioadă a fost închisă (1872-1935). Stareţa Epiharia  donează în anul 1859 un manuscris ce cuprinde Cuvinte pustniceşti de Sfântul Isaac Sirul 119.

Marți, 28 August 2012 15:37

Vâlcea - Mânăstirea Cornetu

Scris de

 

Ctitoria vornicului  Mareş Băjescu şi a soţiei sale Maria, din anul 1666, Mânăstirea Cornetu este amplasată pe şoseaua Râmnicu-Vâlcea – Sibiu, în satul Călineşti.

Marți, 28 August 2012 15:21

Vâlcea - Mânăstirea Dintr-un Lemn

Scris de

 

Situată la 25 km sud de oraşul Râmnicu-Vâlcea, în comuna Frânceşti, Mânăstirea Dintr-un Lemn ar fi luat fiinţă în primele decenii ale secolului al XVI-lea, fiind menţionată documentar în    anul 1635.

Marți, 28 August 2012 15:11

Vâlcea - Mânăstirea Stănișoara

Scris de

 

Amplasată la poalele masivului Cozia, pe teritoriul localităţii Călimăneşti, începuturile Mănăstirii Stănişoara – data necunoscută – se leagă de numele monahilor Meletie, Neofit şi Isaia, veniţi de la Cozia.

Marți, 28 August 2012 15:04

Vâlcea - Mânăstirea Turnu

Scris de

Amplasată la poalele Muntelui Cozia, pe malul Oltului, Mânăstirea Turnu continuă o veche sihăstrie din secolul al XIV-lea, anterioară ctitoriei lui Mircea cel Bătrân de la Cozia, primind numele de la un fost turn masiv, construită în secolul al II-lea de legiunile romane, campate în Castrul „Arutela”, pe stânca numită „Piscul lui Teofil”.

Ești aici: Home Valcea Valcea