Istorie Locala

Afişez elemetele după tag: Gheorghe Constantinescu Valentin Lungu

Cuvânt înainte

Cum nimic nu e nou sub soare, nimic din ceea ce se petrece în jurul nostru nu este întâmplător. Este lesne de observat că prin acţiunile sale omul caută să se sinucidă. Exploatările iraţionale ale resurselor naturale, poluarea care a atins cote inexprimabile, înarmările fără măsură pun în pericol viaţa pe pământ. Pe de altă parte, desfrâul fără margini goana după înavuţire, după lux, destrăbălare şi răutatea diabolică, care a pus stăpânire pe oameni, a dus la degradarea fiinţei umane, conducând omenirea în pragul dezastrului. Întreaga activitate antihristică, anticreştină, astăzi este răspândită în toate mediile, în toate ţările, prin toate mijloacele, de către o mişcare satanică, cunoscută sub numele de, mişcarea New Age (Noua Eră). Se încearcă punerea în aplicare a unui PLAN diabolic care să ducă la distrugerea acestei lumi şi crearea unei lumi noi, a unei noi ere. Nu prin puterea lui Dumnezeu, ci prin puterea omului. Cu alte cuvinte omul stăpânit de mândria lui Lucifer caută să ia locul lui Dumnezeu. Acest PLAN nu a luat naştere de azi, de ieri şi nu s-a creat din neant. El a luat fiinţă în negura istoriei, creatorii lui fiind grupaţi în organizaţii sau societăţi secrete. Planul a luat amploare odată cu trecerea timpului, metodele lor de acţiune devenind de cele mai multe ori perfide şi subversive, acţionând la vedere sau din umbră. Unul dintre principalele scopuri ale societăţilor secrete, deşi nimeni nu recunoaşte asta, îl constituie subminarea tradiţiilor creştine, distrugerea Bisericii milenare a lui Isus Hristos. Drept urmare, au rupt Biserica şi au fărâmiţat-o în mii şi mii de secte, reuşind să schimbe legile firii, lăsate de Dumnezeu, cu legi omeneşti. Statul a devenit în mâna lor un mijloc de asuprire, de înrobire până la îndobitocire a oamenilor. Legile după care, în vechime, se conducea societatea reflectau legea firii lăsată de Dumnezeu omului. Acum această lege lăsată de Dumnezeu a fost şi este înlocuită prin legi omeneşti de inspiraţie demonică. La mijlocul veacului trecut au născocit povestea cu "drepturile omului"! Care drepturi? 5 În spatele unor drepturi aşa zise “fundamentale” se ascunde: dreptul de a avorta, de a te destrăbăla, de a fura şi exploata fără scrupule pe semenul tău, dreptul de a subjuga lumea întreagă, dreptul de a-i lăsa pe ei să-l instaleze pe Antihrist. Într-un cuvânt de a te împotrivi lui Dumnezeu. Lumea este în mâna acestor manipulatori pentru că finanţele lumii sunt în mâinile lor, iar omul are slăbiciune la bani. Cu bani cumpără tot, chiar si sufletele oamenilor. Câţi nu sunt aceia care se leapădă de credinţă pentru nişte bunuri materiale sau pentru un pumn de arginţi? Unde nu reuşesc cu banul folosesc şantajul, iar unde nu merge nici cu şantajul folosesc crima. Dreptatea lui Dumnezeu a dispărut dintre oameni, de aceea civilizaţia umană se îndreaptă către autodistrugere. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a părăsit lumea. Omul L-a părăsit pe Dumnezeu, în favoarea banilor şi plăcerilor omeneşti. Controlând destinul nostru putem schimba destinul lumii. Există o cale de scăpare? DA! UNA SINGURĂ! Aceasta a fost înfăţişată oamenilor încă dinainte de era creştină, de către profeţiile Vechiului Testament, de învăţăturile Mântuitorului Nostru Isus Hristos, ale Sfiinţilor Apostoli şi ale sfinţilor părinţi ai Bisericii noastre strămoşeşti. Aceste profeţii şi învăţături conţin voinţa Celui Atotputernic, mesajul Celui Preaînalt către noi, creaţiile lui. Mesajul Creatorului către creaţia sa. Pentru că s-a zis: “Cine are urechi de auzit să audă!” (Matei, 13, 9). Lucrarea reprezintă încercarea autorilor de a formula câteva răspunsuri la o serie de întrebări care apar din ce în ce mai des în lucrările unor sociologi, politologi, istorici sau filozofi: Suntem sau nu conduşi din umbră? Dacă da, cine sunt aceia care ne conduc destinele? Ce planuri au cu specia umană? Cum ne putem salva? Ultimul cuvânt îţi aparţine desigur ţie cititorule.

Autorii

*** 

Volumul «Stăpânii din umbră», autori Gheorghe Constantinescu și Valentin Lungu, poate fi lecturat integral/ descărcat (de) la legătura 

https://drive.google.com/file/d/1C4Ydqaw41SFAHOkLD4uihuzXWcMItLYD/view?usp=sharing

 

 

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Gheorghe Constantinescu Valentin Lungu