Istorie Locala

Romanul "Orașul de carton" al lui Petre Cichirdan (Editura INTOL-PRESS Râmnicu Vâlcea, 2020), este așa cum devine și autorul lui. Cu expectanță, vitalitate, strigăt de recuperare, informație

Apoi marxistii (J. Kristeva, R. Barthes, J.L. Baudry, J. Derrida, J.J. Goux, J.L. Houdebine, M. Pleynet, J. Ricardou, J. Risset, Ph. Sollers, Tz. Todorov, Damaso Alonso, Avalle, Brik, Contini, Empson Genette, A.J. Greimas, Ingarden, R. Jakobson, I. Lotman, Mukarovski, J.P. Richard, Th. Sebeok, C. Segre, Spitzer, Starobinski, Tânianov, Todorov, V. V. Vinogradov, Wimsatt, Zumtho), care ne-au cam pustiit luciditatea, au produs și o sintagmă, subtilă, chiar subtilă, Digital Capitalism! O reînvie, ideea de capitalism, Petre Cichirdan, în genul proxim și diferența specifică din les sens muetts, expresia Kristevei...

Publicat în Valcea
Marți, 17 Decembrie 2013 13:06

Secolul XXI - Un cetăţean între milenii

CUVÂNT ÎNAINTE

 

Moto

...Doar şi Robespierre ajunse la ghilotină după zece ani!

Acest volum a apărut în amintirea plăcută a existenţei pe piaţa vâlceană a săptămânalului „Publicitatea 1", care mi-a găzduit două rubrici de mărturisiri personale despre realităţile cotidiene-culturale ale acelui timp, 2003-2004, Capitolul I, Cetăţeanul din „Versail", dar şi a cotidianului „Info Puls" care m-a găzduit cu articole pe aceeaşi problematică, Capitolul II, şi în care am dus o adevărată campanie, aproape, împotriva instaurării în 2004-2006 a monopolismului de „breaslă" în creaţia artistică plastică... Articolele au fost scrise şi în tonalitatea critică, culturală, a preaderării României la Uniunea Europeană, şi arată germenii existenţi în societatea românească, determinanţi, în apariţia acestei crize de neînţeles, acum în 2010, în care se află ţara noastră... Cum să fie în criză o ţară care şi-a vândut tot şi care îşi „vinde" şi muncitorii pe care cu greutate i-a pregătit, generaţii!?... Cum să nu fie în cea mai gravă criză o ţară care de 10 ani se organizează întruna şi tot mai prost, aproape infantil, bătându-şi joc de munca inteligentă şi de bătrânii cu rost... Şi, cum să nu fie în cea mai gravă criză o societate în care acum 20 de ani muncitorii îşi vindeau la turci şublerele şi cuţitele de strung, pentru ca mai apoi, imediat sau mai târziu(!) intelectualii să-şi cumpere carnete şi diplome de revoluţionar! ...Cum Dumnezeu, abia am scăpat de monopolism în decembrie 1989 şi cei care l-au reclamat, acum, sunt partizanii săi...de această dată, monopolism, însemnând banul şi certificatul de competenţă... Datorită unor reluări de idei, dezbateri, între 2003 şi 2008 se „văd" câteva repetiţii, care sperăm să nu-l supere pe prea tare pe cititor... Autorul îşi îngăduie să-şi definească cartea ca roman publicistic, prin acesta, sperând să reuşească zugrăvirea vieţii unui cetăţean dintr-un colţ de ţară aflată în perioada de preaderare la Uniunea Europeană...

Cartea in format PDF poate fi vizualizata/ descărcată de la legătura: 

 

Petre Cichirdan

 

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Afişez elemetele după tag: Petre Cichirdan