Istorie Locala

Cap. IV – VIAŢA ECONOMICĂ

Anuarul statistic al judeţului Vâlcea 1971.

Anuarul statistic al Râmnicului din 1930-1931, Bucureşti, 1933.

Anuarul statistic al României, 1939 - 1940, Bucureşti, 1940.

Arhiva Episcopiei Râmnicului, fond 1960, pachet 11, dos. 37.

Arhivele Naţionale Bucureşti (A.N.B.), fondul Vornicia din Lăuntru, dos. 2173/1839.

L.Badea, C. Rusenescu, Judeţul Vâlcea, Bucureşti, 1970.

P. Bardaşu, Din istoricul exploatărilor forestiere de pe Valea Lotrului, în „Studii vâlcene“, nr. 1 din 1971.

Petre Bardaşu, Gheorghe Simeanu, Brezoi 1873-1973. 100 de ani de industrie forestieră, Râmnicu-Vâlcea, 1973.

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Valcea Afişez elemetele după tag: pr Constantin Cârstea, Nicolae Daneş, Paul Dinu, Gheorghe Dumitraşcu, Dumitru Dumitrescu, Florin Epure, Emilian Frâncu, Ioan St Lazăr, Sorin Oane, Marian Pătraşcu, Petre Petria, Gheorghe Ploaie, Silviu Purece, Ion Soare; colaboratori: Gheorghe Deaconu, Ed