Istorie Locala

Joi, 30 August 2012 12:55

IOSIF VULCAN (1841- 1907) Bibliografie de recomandare

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
 1. A.OPERA ANTUMĂ
Cavalerii nopţii: Roman istoric / Ponson du Terrail; Traducere de Iosif Vulcan. - Pesta, 1870-1871, în cinci volu­me. (supliment la „Familia“).
         De la sate - Novele şi schiţe. - Oradea Mare, 1883. -169 p.
Gărgăunii dragostei: Comedie într-un act. - Oradea Mare, 1899. - 30 p.
Gorunul lui Horea. - Budapesta, 1876. - 15 p. Ediţia a doua la 1878.
         Lira mea: [66 de poezii]. - Oradea Mare, 1882. - 235P-
Mâţa cu clopot: Comedie poporală cu cântece şi joc într-un act. - Oradea Mare, 1898. - 25 p.
Mireasă pentru mireasă: Comedie în trei acte. - Budapesta, 1877. - 112 p.
Orfana Crişului. - Pesta, 1877. Ediţia a doua la 1880.
Panteonul român: Portretele şi biografiile celebrităţi­lor române. Tomul I [31 de titluri / Compuse şi colate de Iosif Vulcan. - Pesta: cu tiparul lui Alesandru Kocsi, 1869.-
Poesii: [conţine 85 de titluri]. - Pesta: S-a tipăritu prin Alesandru Kocsi, 1866. - 205 p.
Prima rochie lungă: Monolog. - Oradea Mare, 1898.
Ranele naţiunii: Roman de Iosif Vulcan. - Buda- Pesta: Cu tiparul lui Alesandru Kocsi, 1876. - voi. 1: 208 p.; voi. 2: 200 p., voi. 3: 215 p.
Român nepdalok [= Cântece populare româneşti] / Traducere Embo Gyorgy, Iulian Grozescu, Iosif Vulcan. - Budapest: Kiadja a Kisfaludy Târsasâg, 1877.
Ruga de la Chiseteu: comedie poporală într-un act cu cîntece şi joc. - Braşov: Librăria Ciurcu, 1902. - 30 p. - (Bi­blioteca Teatrală, 9). Prima ediţie la Oradea, 1890.
Sărăcie lucie: Comedie poporală cu cântece într-un act. - Oradea Marea: cu tiparul lui Iosif Lang, 1894. - 30 p. Reprezentată la Arad, în 6/18 iunie 1894, a doua zi de Rusalii, „de tinerimea meseriaşă română, sub conducerea învăţătorului Nicolae Ştefu, în sala din pădurile oraşului“.
Sclavul amorului: Roman. - Pesta, 1873-1875, în trei volume; voi. 1: 224 p., 1873; voi. 2: 223 p., 1873; voi. 3: 212 p., 1875.
Soare cu ploaie: Comedie într-un act. - Braşov: Tipo­grafia N. I. Ciurcu, 1898. - 56 p.
Ştefan-Vodă cel tânăr: Tragedie istorică în 5 acte şi 3 tablouri. - Oradea Mare, 1893. - 111 p.
 1. B.OPERA POSTUMĂ
Mărturii muzicale: eseuri, cronici, portrete / Ediţie în­grijită şi prefaţă de Iana Staicovici. - Bucureşti: Editura muzi­cală, 1979. XXVIV + 204 p. ii., portr. şi facs.
Publicistica / Iosif Vulcan; culegere selectivă, prefaţă, tabel cronologic, note şi bibliografie de Stelian Vasilescu; co­perta Ludovic Szvercsak. - Timişoara: Facla, 1983 (Oradea: I. P. „Crişana“). - 319 p. - Bibliografie p. 313 - 318.
         Schiţe de călătorie [prin Transilvania] / Ediţie îngri­jită, cuvânt înainte, tabel cronologic, note, glosar şi indiciu de localităţi de Constantin Cubleşan. - Bucureşti: Sport-Turism, 1982 (Craiova: I. P. „Oltenia“). - 240 p.: il. şi portr.
         Scrieri / Iosif Vulcan; Ediţie îngrijită, studiu şi note de Lucian Drimba. - Bucureşti: Minerva, 1987 - 1994. - (Restitutio)
Voi. 1: Poezii, Proză, Teatru. - 507 p., portr.; il.
Voi. 2: Publicistică. - 724 p.
Voi. 3: însemnări de călătorie. - 371 p. I.S.B.N. 973 -21 - 0427 - 9.
 1. C.LITERATURA DESPRE
BĂNCESCU, Lidia. Scrisori către Iosif Vulcan: Ca­talog. - Sibiu: Biblioteca Judeţeană „Astra“, 1971. - 74 p.; facs.
CRIŞAN, Alexandru. Familia (1865-1906): Contribu­ţii monografice. - Timişoara: Editura Facla, 1973. - 227 p.
Centenar „Familia“ 1865-1965: [Culegere de studii]. - Oradea: Muzeul regional Crişana, 1967. - 218 p.
DRIMBA, Lucian. Iosif Vulcan [Monografie]. - Bu­cureşti: Minerva, 1974. - 415 p. + II f. pl.şi portr. Rezumat în limba franceză. Bibliografie p. 331-390.
DRIMBA, Lucian. Iosif Vulcan [rezumat al tezei de doctorat în filologie]. - Cluj, 1971. - 28 p.
DRIMBA, Lucian. Eminescu la „Familia. - Oradea: Comitetul de cultură, 1974. - 320 p. il; Reeditare, Oradea: Co- gito, 1994. - 376 p. il.
Familia: Corespondenţa de la Plevna [1877-1878] / Texte selectate, note şi comentarii de Stelian Vasilescu; cu­vânt înainte de Viorel Faur. - Timişoara: Facla, 1977. - 264 p. cu il.
FAUR, Viorel. Muzeul memorial „Iosif Vulcan: [Ghid]. - Ediţia a doua. - Oradea: Muzeul Ţării Crişurilor, 1984. - 28 p. il.
GOGA, Octavian. Un precursor al unităţii: Iosif Vulcan (1841-1907). Conferinţa rostită la Şezătoarea „Cele Trei Crişuri“ de la 11 ianuarie 1926 la Teatrul „Regina Maria“ [din Oradea]. - Oradea: Editura „Cele Trei Crişuri“, 1926. - 16 p. il.
Iosif Vulcan cătră Iacob Negruzzi. Scrisori din anii 1891-1892. în: Studii şi documente literare, voi. 2. Bucu­reşti: Institutul de arte grafice Bucovina, 1932. P. 177-179.
MARINESCU, Al. Cuvântare funebrală rostită la înmormântarea lui Iosif Vulcan în Oradea Mare la 10 sep- temr[ie] 1907. - Sibiu: Tiparul tipografie arhidiecezan, 1907.
NETEA, Vasile. Pe urmele lui Iosif Vulcan. - Bucu­reşti: s. n., 1947. Continuare a studiului „Iosif Vulcan“, de acelaşi, din Revista Fundaţiilor Regale, Bucureşti, an 8, nr. 6, p. 712-713.
PETRUŞAN, Gheorghe. Iosif Vulcan şi revista „Fa­milia: [Monografie]. - [Szeged: Publicaţie a Uniunii Româ­nilor din Ungaria, 1992]. - 228 p.
POPA, Teodor. Iosif Vulcan: viaţa şi activitatea lui. -Sibiu: Editura Asociaţiunii „Astra“, 1941. - 48 p. - (Biblioteca poporală a Asociaţiunii „Astra“, 273).
POPOVICI, Angela. Muzeul memorial „Iosif Vul­can“; Prezentare grafică de Francois Pamfil. - Oradea, f. a. - 8 p.: il.
BACALOGLU, George. Iosif Vulcan. în: Cele Trei Crişuri (Oradea). An 6 (1925). P. 137; An 8 (1927). P. 171- 172.
BLAGA, Iosif. Discursul rostit la mormântul lui Io- sif Vulcan în numele Comitetului Societăţii pentru fond de teatru român. în: Anuarul Societăţii pentru crearea unui fond de teatru român (Braşov). An II (1906-1907). P. 13-17.
BRANIŞTE, Valeriu. Iosif Vulcan: schiţă literară scrisă din incidentul jubileului de 40 de ani al „Familiei, în: Drapelul (Lugoj). Nr. 61 (1904). P. 1-3.
DUNĂRE, Nicolae Marin. Din gândurile lui Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 39- 44.
FAUR, Viorel. „Familia - organ de fortificare a conştiinţei naţionale. în: Cercetări de limbă şi literatură (Oradea). An 1968. P. 19-27.
GEORGESCU, Ioan. Din corespondenţa lui Iosif Vulcan cu Titu Maiorescu. în: Revista Fundaţiilor Regale (Bucureşti). An 5, Nr. 9 (1938). P. 604-607.
HODOŞ, Alex. Un deschizător de drumuri: Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 11- 15.
ISAC, Emil. Iosif Vulcan. în: Cele Trei Crişuri (Oradea). An 6 (1925). P. 140.
IORGA, Nicolae. Iosif Vulcan. în: Oameni care au fost voi. 1. - Bucureşti: Imprimeria Naţională, 1934. P. 215- 218.
NAGHIU, Iosif. E. Iosif Vulcan: schiţă biografici în: Familia (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P 65-68.
NEŞ, Teodor. Figuri bihorene - Iosif Vulcan (1841 1907). Oradea: Institutul de Arte grafice Sonnenfeld, 1936. 1 p. cu portr. în: Familia (Bucureşti). An 2, Nr. 2.
ONITIU, Virgil. Discurs de deschidere rostit 1 adunarea generală a Societăţii pentru fond de teatri român, ţinută la Cahalm la 17 nov. 1907. în: Drapelu (Lugoj). An 7, Nr. 123 (1907). P. 1; An 7, Nr. 124. P. 2.
PAVEL, C. Iosif Vulcan. în: Familia (Bucureşti). An 2 Nr. 8-9 (1927). P. 1-4; An 2, Nr. 12. P 21-24.
POPA, Doina. Iosif Vulcan şi Academia. în: Familie (Oradea). An 2, Nr. 9 (1966). P. 9.
POPESCU, Radu. Concepţia lingvistică a lui losi Vulcan. în: Cercetări de limbă şi literatură (Oradea). An 1969. P. 45-50.
SAMARINEANU, M. G. Fondatorul „Familiei. în „Familia“ (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941). P. 103-109.
TODORAN, George. Iosif Vulcan, scriitor şi peda­gog naţional. în: „Familia“ (Bucureşti). An 8, Nr. 4-5 (1941) P. 47-50.
TULBURE, Gh. Un paznic de poartă: Iosif Vulcan în: „Familia“ (Oradea). An 76, Nr. 4-5 (1941). P. 29-32.
TULBURE, Gh. Un entuziast Iosif Vulcan. Din prilejul iniţiativei pentru a i se ridica un bust la Oradea Mare. în: Ţara Noastră (Bucureşti). An 6 (1925). P. 853-857.


Redactori Luminiţa BOROŞ şi Doina ROTAR

Informații adiționale

 • Localitate: Bihor
 • Descriere: <p><span class="itemExtraFieldsValue">Textul are la baza lucrari din colectiile Bibliotecii Judetene Bihor, articolul  dedicat lui Iosif Vulcan a fost tipărit în iunie  2001 la Oradea innumărul 9 al revistei Familia Romana  .</span></p>
 • Editor: Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai
 • Contributor: Luminita Boros , Doina Rotar
 • Tip: text
 • Format: text
 • Sursa: Revista Familia Romana 2001
 • Limba: română
 • Suport: Hartie
 • Tip articol: Bibliografii tematice
Citit 10062 ori Ultima modificare Joi, 30 August 2012 13:17
Mai multe din această categorie: « Școala bihoreană în secolul XIX
Ești aici: Home Bihor Bihor IOSIF VULCAN (1841- 1907) Bibliografie de recomandare