Istorie Locala

Marți, 20 Noiembrie 2012 14:57

Roman Ciorogariu- 1852-1936

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei este una dintre personalităţile de mare anvergură ale Bisericii Ortodoxe Române de dincoace de Munţi. Născut în 1852, într-o bogată comună de lângă Arad, Pecica, provenind, după mamă, din familia giulană Nicoară, înrudit aşadar cu patriotul român Moise Nicoară, ajunge institutor în casa primpretorului David Nicoară din Aletea, lângă Giula. Bursier al Fundaţiei Elena Ghiba-Birta (fiica preotului Mihai Ghiba din Bichiş) şi al Consistoriului arădean, studiază la Leipzig şi Bonn. Ajunge profesor la Institutul Teologic Pedagogic din Arad, avându-i colegi pe viitorul mitropolit Vasile Mangra, pe Petru Pipoş şi pe alţi fruntaşi români. Lucrează o vreme şi la prima bancă românească arădeană „Victoria".roman ciorogariu

Tuns în monahism în 1900, în străvechea mănăstire Hodoş-Bodrog de lângă Arad, de către egumenul de atunci, Arhimandritul Augustin Hamsea, Ieromonahul Roman Ciorogariu urcă repede treptele slujirii bisericeşti, devenind directorul Institutului Teologic din Arad, fiind hirotesit protosincel, cu dreptul de a purta brâul roşu. La alegerile de mitropolit din 5 august 1916, deşi  i se propune chiar de către Vasile Mangra, vicarul de la Oradea, refuză să candideze. In condiţiile intrării României în război, Oradea devine centru mitropolitan, atât pentru ortodocşi cât şi pentru uniţi. Aşa se face că mitropolitul recunoscut de autorităţi, Vasile Mangra, este hirotonit şi instalat la Oradea, la 29 octombrie 1916.

Îîn aprilie 1917, Roman Ciorogariu este ales vicar la Oradea, de către Sinodul eparhial de la Arad. La începutul anului bisericesc 1917, 1 septembrie, a încetat mandatul său ca director al Institutului Teologic Pedagogic din Arad precum şi directoratul revistei arădene „Biserica şi şcoala" şi a început noua sa misiune în fruntea Consistoriului eparhial din Oradea. În octombrie 1918 este prezent la Budapesta ca semnatar al „Declaraţiei de independenţă naţională", Declaraţia de la Oradea, ce urma să fie depusă în Parlament. Murind Mitropolitul Vasile Mangra, Vicarul Roman Ciorogariu este de faţă la înmormântarea din cimitirul pestan Kerepesi, unde îşi doarme somnul în aşteptarea învierii şi marele mecenat Emanuil Gojdu.

Renaşterea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei începe, sub Roman Ciorogariu, la 23 mai 1919, prin vizita familiei regale române la Oradea.  Vicarul Roman Ciorogariu primeşte rangul de arhimandrit la 9/22 februarie 1920. în acea perioadă au loc intervenţiile sale în favoarea românilor ortodocşi rămaşi în afara liniei de demarcaţie dintre România şi Ungaria. Din păcate, apelurile sale, rămase fără ecou, au fost profetice.  Astăzi, cele asupra cărora avertiza atunci Vicarul Oradiei, se adeveresc în cel mai dureros şi trist mod cu putinţă.  Ajunge o vizită în satele odinioară româneşti din Bihorul rămas în Ungaria, pentru confirmarea celor intuite şi mărturisite înainte de Tratatul de Pace, de către viitorul Episcop al Oradiei.

 

„Legea pentru  restatornicia în Ardeal a vechii episcopii din Oradea Mare” a fost promulgată de Regele Ferdinand I întregitorul la 30 august 1920, prin decret regal. Primul Sinod eparhial extraordinar a avut loc la 1/14 octombrie 1920. Au fost prezentate şi demersurile în favoarea celor nouă parohii ale Consistoriului din Oradea,  rămase în Ungaria (Carţag, Micherechiu, Crâstor, Săcal, Apateu, Jaca, Peterd, Vecherd şi Darvaş), arătându-se situaţia la zi, după fixarea graniţei, la 28 martie 1920, precum şi memoriul din 19 iunie/2 iulie 1919, adresat Conferinţei de Pace de la Paris. Alegerea Episcopului s-a făcut în 3/16 octombrie 1920, la Catedrala „cu Lună", de către Sinodul eparhial extraordinar. Din 55 deputaţi prezenţi, 54 au votat pentru Roman Ciorogariu, iar un vot i-a revenit contracandidatului său, protopopul militar loan Papp.

A urmat atentatul de la Senat, în 8 decembrie 1920, în urma căruia, Episcopul ales Roman Ciorogariu şi-a pierdut braţul drept. În primăvara lui 1921 este hirotonit întru arhiereu (13/26 martie), la paraclisul Mitropoliei din Bucureşti. La 16/29 martie 1921 este investit în Sala Tronului Palatului Regal prin primirea cârjei din mâinile Regelui  Ferdinand I.  Instalarea la Oradea a avut loc la 19 septembrie/2 octombrie 1921, la Catedrala „cu Lună", de către mitropolitul Nicolae Bălan, care i-a dat Gramata mitropolitană. A urmat o binecuvântată epopee pastorală, demnă de cărţile de istorie bisericească şi naţională. După o viaţă pilduitoare, trece la Domnul în 21 ianuarie 1936. Este înmormântat cu funeralii naţionale, prin decizia Consiliului de Miniştri, la 23 ianuarie 1936. Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, a condus serviciul religios funebru.

Memoria Episcopului Roman Ciorogariu este vie în Oradea. La peste şaptezeci şi unu de ani de la trecerea sa la cele veşnice, întreaga Episcopie Ortodoxă Română a Oradiei, Bihorului şi Sălajului îi poartă o vie amintire. Reşedinţa sa episcopală este şi în prezent casa episcopilor Oradiei. Din biroul său, de la masa de scris, având în faţă superbu-i portret în ulei, au fost scrise şi aceste rânduri ce vor însoți  teza de doctorat a Elisavetei Roşu, pe care o recomandăm călduros tuturor iubitorilor trecutului nostru bisericesc şi naţional .

Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului

Informații adiționale

 • Autor:
   ---
 • Data aparitiei: Duminică, 28 Mai 2023
 • Localitate: Bihor
 • Creator: ---
 • Subiect:
   ---
 • Descriere: <p>Textul de prezentare face parte din Predoslovia scrisă  de Sofronie, Episcopul Oradiei, Bihorului și Sălajului   la volumul Roman Ciorogariu (1852-1936) de  Elisaveta Rosu .</p>
 • Editor: Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai Oradea
 • Contributor: ---
 • Tip: text
 • Format: ---
 • Identificator: ---
 • Sursa: colecțiile bibliotecii
 • Limba: română
 • Suport: Hartie
 • Tip articol: Articole si studii
Citit 4063 ori Ultima modificare Marți, 20 Noiembrie 2012 15:12
Ești aici: Home Bihor Bihor Roman Ciorogariu- 1852-1936