Istorie Locala

1. Consideraţii privind PREISTORIA, ISTORIA ANTICĂ ŞI PREMEDIEVALĂ

La Brezoi, cele mai vechi urme de viaţă umană descoperite până-n prezent nu datează decât din partea mai veche a primei epoci a fierului. În punctul Valea lui Stan, s-a descoperit o necropolă cu morminte de incineraţie în ciste (cutii), considerate de profesorul D. Berciu unice în felul lor. Mormintele descoperite,11 la număr, din care numai 3 au fost salvate de la distrugere şi studiate sunt morminte de incineraţie în cutii de piatră. Conţinutul lor, în general, este format din urne de ceramică de culoare castanie pline cu cenuşă şi oase calcinate (Berciu, 1972, 15). La poalele muntelui Basarab, au fost descoperite urme de viaţă ale făuritorilor culturii Glina III, precum şi urmele unei aşezări dacice (Petre-Govora, 1976, 14-15). Au mai fost făcute şi alte descoperiri care dovedesc faptul că teritoriul de astăzi al Brezoiului a continuat să fie locuit de daci. O dovada o constituie şi moneda de aur cu legenda „Kwson”(coson) descoperită aici, datată din anul 43 î. Chr., care se păstrează la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Române, sub numărul de inventar A/367 (Wincler, 1972, 195).

Publicat în Valcea

La înfiinţarea staţiunii balneare Govora-Băi, inaugurată în anul 1889, din punct de vedere administrativ-teritorial, aceasta a aparţinut de comuna rurală Govora, plasa Ocolu-Otăsău, din care făceau parte satele: Curături, Gătejeşti, Govora – reşed. com. şi Prăjila. Casele situate pe dealul Palangine, la vest de staţiune, erau cuprinse în comuna rurală Păuşeşti-Otăsău. Din primăvara anului 1908, în urma unei reorganizări administrative, se formează comuna rurală Băile Govora, în componenţa Băile Govora – reşed. com., Curături, Gătejeşti, Prăjila, în plasa Govora, cu reşedinţa în Băile Govora. Satul Govora, format din patru mahalale, formează comuna rurală Govora.

Publicat în Valcea
Marți, 05 Decembrie 2017 08:54

Băile Govora - Apele

Apele din arealul oraşului Băile Govora sunt ape subterane şi ape de suprafaţă, primele dintre acestea fiind deosebit de importante pentru profilul şi importanţa staţiunii cu acelaşi nume.

a) Apele subterane

Complexitatea tectonică şi cea genetică a formaţiunilor geologice, condiţiile climatice, determină diversitatea apelor subterane. În spaţiul subcarpatic dintre Olt şi Olteţ, se cunosc cca 20 localităţi cu peste 100 izvoare naturale şi sonde, iar din cele 11 categorii de izvoare cunoscute în România, 5 categorii de ape (cloruro-sodice, iodurate, bromurate, sulfuroase şi sulfatate) se regăsesc şi la Băile Govora.

Publicat în Valcea

1.  AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CĂILE DE ACCES

Oraşul Băile Govora se află situat în partea central-estică a judeţului, în Subcarpaţii Getici (Subcarpaţii Vâlcii), la intersecţia paralelei de 450 549’’ latitudine nordică, cu meridianul de 240 9 20’’ longitudine estică, având ca vecini comunele Buneşti (N şi NE), Mihăeşti (E, SE), Frânceşti (S), Păuşeşti-Otăsău (SV) şi Stoeneşti (NV).

Publicat în Valcea

1488 (6996) februarie 4. Hrisov prin care Vlad Călugărul vv. dăruieşte M-rii Govora, egumenului Dorotei de acolo şi celorlalţi slujitori, moşia Hinţa, pe care domnul o cumpărase de la Stanciul de la Ocne şi de la Dan Vâlcul din Glod. 

Publicat în Valcea
Luni, 27 Noiembrie 2017 11:26

Oraşul Băile Govora - Studiu introductiv

Cu o istorie destul de tânără, de 125 ani, fondat datorită apelor minerale tămăduitoare descoperite pe valea pârâului Hinţa, într-un loc liniştit şi odihnitor din apropierea siturilor cu mare încărcătură istorică (Buridava-dacică, Buridava-romană, Drumul roman – Limes Alutanus şi Drumul Sării), oraşul Băile Govora s-a bucurat, la început, de atenţia unor cercetători în domeniul hidrogeologiei (ing. de mine Papon de Larneigné şi Iranlic Bochet, francezi de origine, care fac primele captări ale izvoarelor, în 1880-1881, respectiv - 1889), chimiei (A. Bernath - 1882, A.O. Saligny, R. Pascu - 1889), apoi în domeniul medical (medici balneologi), care au studiat şi analizat compoziţia şi efectul curativ al apelor minerale de aici.

Publicat în Valcea
Ești aici: Home Afişez elemetele după tag: Enciclopedia judeţului Vâlcea, vol II Localităţile urbane; Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2012, autor Nicoale Daneş, colaboratori Procopie Ghiţă şi Ion Soare